Contact

De managers van Arlande die voor resultaat zorgen

43 manager(s)

Pagina's

Niels van Duin
Informatie analist / architect
Analytisch, Architectuur, Assertief, Agile, Conceptueel denken, Creatief

Wat velen als probleem zien, is voor mij een uitdaging. Ik werk bij voorkeur projectmatig aan het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen. Juist daar waar multidisciplinaire ketens stranden in Poolse landdagen van managers of Babylonische spraakverwarringen tussen specialisten kom ik het best tot mijn recht. Analytisch en kritisch, met een goede balans tussen integrale visie en operationele pragmatiek, beweeg ik naar het optimale resultaat door complexe proces- en informatie ketens inzichtelijk te maken, af te stemmen en te automatiseren. Ondanks mijn voornamelijk technische achtergrond, komt mijn ervaring met veranderen en automatiseren voornamelijk uit de business hoek. Met een goed integraal inzicht en puttend uit een breed scala aan proceskennis rondom o.a. supply chain logistiek, service en support, marketing, administratie, identiteit- en informatie management ben ik inhoudelijk sterk en kan ik waar nodig het diepste detail expliciet maken. Inmiddels ben ik ruim 4 jaar actief in de educatieve sector en heb ontdekt dat daar mijn passie ook echt ligt. Het verbeteren van de wendbaarheid van...
Herman van den Dungen
Senior ICT Projectmanager
Creatief, Analytisch, Pragmatisch, Stressbestendig, Omgevingsbewustzijn

Als projectmanager met meer dan 25 jaar ervaring ben ik veelal de ‘bruggenbouwer’ in projecten op het snijvlak van business en ICT. In een aantal opdrachten heb ik te maken gehad met het aansturen van verschillende complexe nieuwbouw- en verbouwprojecten. Bij deze projecten ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten en de benodigde Project Documenten. Hierbij komt conceptuele technische achtergrond en mijn analytisch vermogen goed van pas bij het realistisch inschatten van benodigde tijd, capaciteit en middelen. Door mijn kennis en ervaring van Programma’s van Eisen voor ICT/AV en het lezen van de bestekken kan ik het bestekvorming- en ontwerpproces (bij) sturen. Tijdens de verschillende projectfasen stuur ik een breed multidisciplinair samenwerkingsverband van interne projectteam(-s) en leveranciers aan. Mijn brede kennis komt goed van pas bij het samenwerken met (technische) specialisten. Ik weet teamleden te coachen, te motiveren en te faciliteren voor hun bijdrage aan het project. Ik behartig de belangen van de stakeholders vanuit het ICT perspectief richting aannemer samen...
Anjo Grakist
Projectmanager
Project- en programmamanager, Verandermanagement, Verbindend, Besluitvaardig, Coachen

Als (senior) projectmanager heb ik de laatste jaren een aantal mooie resultaten neergezet bij een grote uitvoeringsorganisatie binnen het publieke domein. In complexe ketenprojecten waarbij de resultaten van verschillende ministeries tot één gezamenlijk doel samengebracht en gemanaged moesten worden kwamen mijn kwaliteiten als verbinder, resultaat gerichtheid en bewaker van de grote lijnen met oog voor detail goed van pas en tot uiting. Mede hierdoor heb ik nieuwe ministeriële uitvoeringstaken binnen de organisatie vormgegeven en geïmplementeerd. In de, onder mijn verantwoordelijkheid en leiding, uitgevoerde transitie naar de staande organisatie zijn de taken bestendigd en toekomst vast ingebed. In de afgelopen jaren heb ik als productowner ontwikkelingen gemanaged en meerdere teams aangestuurd op basis van gemanagede backlogs. Ook heb ik in de rol van productowner, de transitie naar Agile werken mee vormgegeven en ingericht. Hierbij met name de stakeholders, opdrachtgevers en operationeel en tactisch management ondersteund in het duidelijk krijgen en managen van de verandering. Vanuit mijn ervaringen...
Kira Haggenburg
Projectmanager / Verandermanager
Oplossend denkvermogen, Overtuigingskracht, Empatisch, Vastberadenheid, Analytisch, Teamvorming

Vanuit mijn opleiding, maar zeker ook vanuit mijn persoonlijkheid ben ik breed georiënteerd, generalistisch en heb ik een proactieve werkhouding. Bij voorkeur werk ik op het gebied van management omdat ik enthousiast word van het bijdragen aan de ontwikkeling en het functioneren van mensen en organisaties. Arlande past bij mij vanwege mijn energieke karakter, mijn wilskracht en mijn oplossend denkvermogen. Mijn motivatie wordt aangewakkerd door het gezamenlijk werken aan procesverbetering, organisatieverbetering en het bereiken van doelen. Daarnaast ben ik nieuwsgierig, leergierig en heb ik de drive me verder te ontwikkelen. Ook denk ik van nature in kansen en mogelijkheden. Op jonge leeftijd ben ik al begonnen met leidinggeven en heb hierbij geleerd hoe ik mensen kan motiveren en enthousiasmeren. Ik ben goed in plannen en organiseren, maar ook in het opvangen van ad hoc veranderingen. Ook is mijn empathisch vermogen hierbij verder ontwikkeld en heb ik gemerkt hoeveel energie er vrijkomt bij het gezamenlijk vinden van oplossingen en het in hun kracht zetten van mensen. Door iemand de kans te geven zich...
Florian Harderwijk
Senior Associate
Analytisch, Besluitvaardig, Betrouwbaar, Flexibiliteit, Communiceren, Durf

Met mijn (technische- en functionele) achtergrond en ervaring in innovatie- en verandertrajecten kan ik als projectmanager snel de essentie doorgronden en resultaat behalen. Van daaruit kan ik veranderingen effectief managen, waarbij de huidige operatie zo min mogelijk wordt verstoord. Aangevuld met mijn ervaring als lijnmanager weet ik wat er voor de gebruikers- en beheerorganisatie nodig is om met een projectresultaat aan de slag te kunnen. Als projectmanager lever ik resultaat, ook onder enorme tijdsdruk. Frequente afstemming met opdrachtgever, leveranciers en belanghebbenden is dan noodzakelijk. Dit gaat mij schriftelijk als mondeling goed af. Ook sturing op lange termijn is een doel dat ik nastreef en bewaak. Denk hierbij aan afstemming met andere projecten en externe belanghebbenden. Ervaring heb ik als projectmanager, migratiemanager, lijnmanager en business analist. Speerpunten hierin zijn de bouw van een nieuw managementinformatiesysteem en het daaraan verbonden beheer. Informatiebeleid, innovatie, verandermanagement (projectmatig werken), migraties, procesoptimalisatie, communicatie...
Matthieu Hendriks
Interim-management
Resultaatgericht, Stressbestendig, Stakeholder management, Zelfstandig, Betrouwbaar, Besluitvaardig

Ik heb ruim 30 jaar ICT-managementervaring. In diverse Interim, lijn-, project- en servicemanagement functies ben ik (eind)verantwoordelijk voor de klantcontacten, de service level agreements, het leiding geven aan projecten en het opzetten en uitbreiden van beheer- en systeemontwikkelafdelingen. Ik ben gewend om te gaan met veel stakeholders op verschillende niveaus binnen een organisatie. Belangrijke succesfactoren in bovenstaande functies zijn: mijn resultaatgerichte, pragmatische insteek; het tevreden krijgen en houden van afnemers; concrete en duidelijke aansturing van leveranciers; coaching en motiveren van collega’s; het invullen van een voorbeeldfunctie. Naast mijn managementervaring heb ik een brede inhoudelijke kennis van infrastructuren, databases, applicatieontwikkeling en operating systemen en neem daardoor snel en onderbouwd beslissingen, rekening houdend met mogelijke risico’s. Mijn persoonlijkheid typeert zich door klantgerichtheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, en een pragmatische aanpak.

Pagina's