Contact

DE MANAGERS VAN ARLANDE DIE VOOR RESULTAAT ZORGEN

zoeken op expertise

Pagina's

Peter de Beurs
Transitiemanager Operational Excellence
Communicatief, Resultaatgericht, Coachen, Koersvast, Daadkracht

Ik ben een interim manager en coach met passie voor veranderen en verbeteren, gespecialiseerd in het doorontwikkelen en verbeteren van de prestaties in de operatie. Mijn toegevoegde waarde is het op basis van de 'customer journey' herontwerpen en verbeteren van primaire- en bedrijfsvoeringsprocessen in combinatie met het ontwikkelen van een klantgerichte cultuur. In samenhang met het heronwerpen of verbeteren van processen richt ik mij op het trainen en coachen van medewerkers om een cultuur van continu verbeteren te ontwikkelen waarbij medewerkers eigenaarschap en regie over hun doelen en prestaties krijgen. Luisteren, motiveren en het geven van feedback zijn mijn sterkste kwaliteiten om mensen in beweging te krijgen waarbij ik hen inspireer met andere inzichten. Niet overnemen maar zelfstandig ontwikkelen, laten doen en verbeteren door middel van ontwikkelingsgerichte feedback. Het creëren van een open sfeer en humor is voor mij een manier om mensen vertrouwen te geven. Ik ben sterk in het creëren van rust en structuur, het aanbrengen van scherpte, het begeleiden van medewerkers en het...
Youssef Boudou
Projectleider
Ambitieus, Creatief, Samenwerkingsgericht, Verbinden, Betrokken, Zelfstandig

Creatief, enthousiast, kritisch en leergierig: met deze basis heb ik gedurende mijn opleidingen Sociologie en Organisatiewetenschap de kans gehad om gericht onderzoek te verrichten naar zowel het gedrag van individuen en/of groepen binnen organisaties, alsmede de mogelijkheid om kennis op te doen over complexe organisatievraagstukken. De mix van de bovenstaande opleidingen zorgt ervoor dat ik een organisatorisch probleem vanuit verschillende invalshoeken kan analyseren en vertalen naar een concreet plan. Het louter uitvoeren van theoretisch onderzoek naar organisaties geeft mij echter onvoldoende voldoening. De werkervaring die ik reeds heb opgedaan heeft mij namelijk geleerd dat ik vooral veel energie krijg van het proces waarbij ik vanuit mijn vermogen om mensen te verbinden en te motiveren, ervoor kan zorgen dat een intensieve samenwerking tussen een groep mensen succesvol verloopt en leidt tot een topresultaat dat voor alle partijen bevredigend is. Het Management Development Programma dat ik vanaf begin 2019 ga volgen is voor mij dan ook een logische vervolgstap binnen mijn carrière. Enerzijds...
Meryl Coutinho
Projectmanager
Scrum Way of Working (Agile), Analytisch, Verbindend, Daadkracht, Resultaatgericht en gedreven, Ondernemend

Door mijn positieve instelling, ondernemersgeest, ambitie, resultaatgerichtheid, eerlijkheid en de verbinding die ik zoek ben ik in staat om met een gezonde dosis lef en flair agile leadership opdrachten op mijn manier in te kleuren en de transitie tot een succes te maken. Ik vind het belangrijk dat individuen in staat zijn om het maximale uit henzelf te halen in een veilige werkomgeving. De condities voor een veilige omgeving creëer ik met veel enthousiasme, oog voor mensen en hun talenten, gemeenschappelijk doel te schetsen en echt voor mijn team te staan. Door mijn karakter, talenten en ambitie passend agile leadership rollen, zoals Scrum Master, Product Owner, jr. Portfolio Manager goed bij mij.
Ard van Diepen
PMO Coördinator
Samenwerkingsgericht, Reflectief, Daadkracht, Gedreven, Zelforganiserend

Toegevoegde waarde creëren is het uitgangspunt in mijn werk. Het geeft mij veel energie wanneer ik samen met een (project)team constructieve oplossingen ontwikkel voor (digitale) bedrijfskundige vraagstukken. Elk project kenmerkt zich door een eigen samenstelling van context, gedrag en proces. De balans vinden tussen de kenmerken van de klant en eerdere succeservaringen blijft een enerverende uitdaging die ik graag aan ga. Voldoening krijg ik zodra klanten meet-en merkbare waarde daadwerkelijk ervaren. De projecten waar ik bij betrokken ben zijn gericht op het inrichten en (her)organiseren van informatievoorziening. Hierin is mijn bijdrage het ontwikkelen van de gewenste informatievoorziening in combinatie met het stimuleren van het gewenste gedrag. In mijn werkzaamheden voor het team ben ik gecommitteerd aan het doel en betrokken bij de mensen. Klanten omschrijven mij als pragmatisch, analytisch en samenwerkingsgericht. Mijn kennis ligt op het gebied van strategie, proces en gedrag. Ik ben nieuwsgierig naar de inhoud en context van het vraagstuk, waarbij ik proactief de verbinding zoek met collega’s en stakeholders....
Ivo Duifhuizen
Projectmanager
Besluitvaardig, Leiderschap, Samenwerkingsgericht, Motivator, Doorzettingsvermogen

Bij diverse gemeenten en een G4, heb ik opdrachten uitgevoerd gericht op data gestuurd werken in het sociaal en publieke domein. Om data gestuurd te kunnen werken is een solide basis nodig. Data moet volledig, beschikbaar en voldoende kwaliteit zijn om te kunnen gebruiken. Een dashboard met onjuiste data geeft geen goede sturingsmogelijkheden. De uitdaging is om verbinding tussen de business en IT tot stand te laten komen. Wat wilt de business, wat heeft IT daar voor nodig en hoe moet de business daar invulling aan geven. Ik zorg er voor dat verbindingen tussen afdelingen ontstaan, intensiever samen gaan werken om gezamenlijk tot een resultaat te komen. Vanwege functiescheiding en privacy gevoelige gegevens worden vaak hoge muren opgetrokken. Het is dan ook mijn uitdaging deze muren te doorbreken met wat wettelijk mogelijk is. Als leider ben ik enthousiast en kom vlot en optimistisch over. Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn speerpunten in mijn werk als projectmanager. Ik weet de juiste mensen samen te brengen, ben niet bang om het voortouw te nemen en onbekende paden te bewandelen. Nieuwe...
Anjo Grakist
Verandermanager
Project en programmamanagement, Verander Management., Verbindend, Besluitvaardig, Coachen

Als senior project- en interimmanager heb ik de laatste jaren een aantal mooie resultaten neergezet bij een grote uitvoeringsorganisatie binnen het publieke domein, de gemeente Noordenveld en recent bij het UWV. Ik ben een resultaat gerichte verbinder, een gedreven maar stabiele gesprekspartner voor zowel bestuur als directie. Bij het UWV in Amsterdam ben ik verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten die het “Veilig, Digitaal Communiceren” voor alle UWV-medewerkers mogelijk maakt. Als teamleider bij de gemeente Noordenveld heb ik een verbeterprogramma opgang gebracht die gaat leiden tot een stabiele en professionele ICT en beheer organisatie en de basis vormt voor verdere digitale dienstverlening. Daarnaast heb ik het project zaakgericht werken succesvol afgerond. In de dagelijkse sturing was ik verantwoordelijk voor de vakgroepen Informatisering, Automatisering, DIV, GEO-beheer en CISO en heb hen als teams onderling maar ook ten opzichte van elkaar dichter bij elkaar kunnen brengen. Bij de Dienst Uitvoering onderwijs, DUO, heb ik complexe ketenprojecten en transities gemanaged. Doelen...

Pagina's