Contact

DE MANAGERS VAN ARLANDE DIE VOOR RESULTAAT ZORGEN

zoeken op expertise

Pagina's

Peter de Beurs
Changemanager en Lean consultant
Communicatief, Resultaatgericht, Toegewijd, Coachen, Doortastend, Koersvast

Ik ben begonnen als consultant en doorgegroeid in diverse senior managementfuncties en later als zelfstandig project- en programmamanager met een veranderopgave. De laatste 10 jaar heb ik me toegelegd op de projectmatige en veranderkundige kant van het vak met Leanprincipes als denkkader. Ik heb vele jaren in de overheidssector en zakelijke dienstverlening gewerkt waar ik vooral geleerd heb om processen in te richten en te verbeteren, mensen mee te nemen in verandering en scherpte aan te brengen. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met uitdagende trajecten waarbij het succes van de verbetering iedere keer weer zat in een combinatie van inhoud, processen en mensen. Ik start in ieder project met een gedegen plan waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Ik zoek draagvlak voor de aanpak en het gewenste resultaat en geef duidelijk aan wat ieders bijdrage hier in is. Ik werk actief samen met en geef leiding aan verbeterteams door hen te coachen naar het gewenste resultaat en hecht veel waarde aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen en buiten de organisatie (in de keten). Mijn manier om leiding te geven aan...
Youssef Boudou
Projectleider
Ambitieus, Creatief, Samenwerkingsgericht, Verbinden, Betrokken, Zelfstandig

Creatief, enthousiast, kritisch en leergierig: met deze basis heb ik gedurende mijn opleidingen Sociologie en Organisatiewetenschap de kans gehad om gericht onderzoek te verrichten naar zowel het gedrag van individuen en/of groepen binnen organisaties, alsmede de mogelijkheid om kennis op te doen over complexe organisatievraagstukken. De mix van de bovenstaande opleidingen zorgt ervoor dat ik een organisatorisch probleem vanuit verschillende invalshoeken kan analyseren en vertalen naar een concreet plan. Het louter uitvoeren van theoretisch onderzoek naar organisaties geeft mij echter onvoldoende voldoening. De werkervaring die ik reeds heb opgedaan heeft mij namelijk geleerd dat ik vooral veel energie krijg van het proces waarbij ik vanuit mijn vermogen om mensen te verbinden en te motiveren, ervoor kan zorgen dat een intensieve samenwerking tussen een groep mensen succesvol verloopt en leidt tot een topresultaat dat voor alle partijen bevredigend is. Het Management Development Programma dat ik vanaf begin 2019 ga volgen is voor mij dan ook een logische vervolgstap binnen mijn carrière. Enerzijds...
Meryl Coutinho
Projectmanager
Scrum Way of Working (Agile), Analytisch, Verbindend, Daadkracht, Resultaatgericht en gedreven, Ondernemend

Door mijn positieve instelling, ondernemersgeest, ambitie, resultaatgerichtheid, eerlijkheid en de verbinding die ik zoek ben ik in staat om met een gezonde dosis lef en flair agile leadership opdrachten op mijn manier in te kleuren en de transitie tot een succes te maken. Ik vind het belangrijk dat individuen in staat zijn om het maximale uit henzelf te halen in een veilige werkomgeving. De condities voor een veilige omgeving creëer ik met veel enthousiasme, oog voor mensen en hun talenten, gemeenschappelijk doel te schetsen en echt voor mijn team te staan. Door mijn karakter, talenten en ambitie passend agile leadership rollen, zoals Scrum Master, Product Owner, jr. Portfolio Manager goed bij mij.
Ard van Diepen
PMO Coördinator
Samenwerkingsgericht, Reflectief, Daadkracht, Gedreven, Zelforganiserend

De opdrachten die ik heb gedaan bevinden zich op het raakvlak van gedrag, systeem en proces. Het bieden van de juiste ondersteuning om hierbij het gewenste resultaat te halen, is een uitdaging waar ik veel energie van krijg. Dit doe ik door proactief de verbinding te maken met collega’s en stakeholders. Hierbij verdiep ik mij zowel in de inhoud als context van het vraagstuk. Een gezamenlijk gedragen analyse en erkenning voor elkaars kwaliteiten, vormen de uitgangspunten om samen de juiste vervolgstappen te bepalen en uit te voeren. Door frequent af stemmen met de opdrachtgever, successen te vieren en een constructief kritische houding, draag ik bij het aan het realiseren van oplossingen die daadwerkelijk waarde hebben. Arlande sluit aan bij mijn ambitie om mijzelf te ontwikkelen tot een gedegen projectmanager. Door de juiste begeleiding en reflectie kan ik presteren én leren waardoor mijn ontwikkeling in een stroomversnelling komt. In combinatie met de ervaring van collega's en uitdagende projecten, biedt Arlande voor mij de ideale omgeving om mezelf te ontwikkelen als projectmanager van het resultaat.
...
Ivo Duifhuizen
Projectmanager
Besluitvaardig, Leiderschap, Samenwerkingsgericht, Motivator, Doorzettingsvermogen

Als project en procesmanager heb ik meerdere jaren ervaring in het leiden en begeleiden van projecten en verandertrajecten. Ik ben altijd opzoek naar nieuwe uitdagingen en wordt graag betrokken in het realiseren van nieuwe doelstellingen. Ik pak de rol als optimistische verbinder, ben op de mens gericht en bezit een goede dosis humor. Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn speerpunten in mijn werk als project...
Niels van van Duin
Informatie analist / architect
Analytisch, Architectuur, Assertief, Agile, Conceptueel denken, Creatief

Wat velen als probleem zien, is voor mij een uitdaging. Ik werk bij voorkeur projectmatig aan het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen. Juist daar waar multidisciplinaire ketens stranden in Poolse landdagen van managers of Babylonische spraakverwarringen tussen specialisten kom ik het best tot mijn recht. Analytisch en kritisch, met een goede balans tussen integrale visie en operationele pragmatiek, beweeg ik naar het optimale resultaat door complexe proces- en informatie ketens inzichtelijk te maken, af te stemmen en te automatiseren. Ondanks mijn voornamelijk technische achtergrond, komt mijn ervaring met veranderen en automatiseren voornamelijk uit de business hoek. Met een goed integraal inzicht en puttend uit een breed scala aan proceskennis rondom o.a. supply chain logistiek, service en support, marketing, administratie, identiteit- en informatie management ben ik inhoudelijk sterk en kan ik waar nodig het diepste detail expliciet maken. Inmiddels ben ik ruim 4 jaar actief in de educatieve sector en heb ontdekt dat daar mijn passie ook echt ligt. Het verbeteren van de wendbaarheid van...

Pagina's