Contact

DE MANAGERS VAN ARLANDE DIE VOOR RESULTAAT ZORGEN

zoeken op expertise

Pagina's

Peter de Beurs
Transitiemanager Operational Excellence
Communicatief, Resultaatgericht, Coachen, Koersvast, Daadkracht

Ik ben een generalist met passie voor veranderen en verbeteren, gespecialiseerd in het doorontwikkelen en verbeteren van dienstverlenende organisaties met specialisatie in onderwijsinstellingen. Ik realiseer effectieve primaire processen en de inrichting van de bedrijfsvoering door het herontwerpen en verbeteren van processen en werkwijzen in combinatie met het ontwikkelen van een klantgerichte cultuur. Handelen vanuit de belangen van de klant of afnemer, flow in processen en continu verbeteren zie ik als de belangrijkste principes om excellente kwaliteit te bereiken. Dit is de kern van mijn aanpak waarbij ik resultaten tot stand breng in het verbeteren van teams, ketens of afdelingen. Ik heb oog voor de menselijke kant omdat veranderingen grote impact kunnen hebben op het welzijn en de manier van werken van medewerkers. Luisteren, motiveren en coachen behoren bij mijn stijl om mensen betrokken te houden. Ik breng mensen en teams in beweging door hen te motiveren om te leren en te ontwikkelen (fouten maken mag!) waarbij ik hen inspireer met andere inzichten. Het creëren van een open sfeer en humor is voor mij...
Youssef Boudou
Projectleider
Ambitieus, Creatief, Samenwerkingsgericht, Verbinden, Betrokken, Zelfstandig

Creatief, enthousiast, kritisch en leergierig: met deze basis heb ik gedurende mijn opleidingen Sociologie en Organisatiewetenschap de kans gehad om gericht onderzoek te verrichten naar zowel het gedrag van individuen en/of groepen binnen organisaties, alsmede de mogelijkheid om kennis op te doen over complexe organisatievraagstukken. De mix van de bovenstaande opleidingen zorgt ervoor dat ik een organisatorisch probleem vanuit verschillende invalshoeken kan analyseren en vertalen naar een concreet plan. Het louter uitvoeren van theoretisch onderzoek naar organisaties geeft mij echter onvoldoende voldoening. De werkervaring die ik reeds heb opgedaan heeft mij namelijk geleerd dat ik vooral veel energie krijg van het proces waarbij ik vanuit mijn vermogen om mensen te verbinden en te motiveren, ervoor kan zorgen dat een intensieve samenwerking tussen een groep mensen succesvol verloopt en leidt tot een topresultaat dat voor alle partijen bevredigend is. Het Management Development Programma dat ik vanaf begin 2019 ga volgen is voor mij dan ook een logische vervolgstap binnen mijn carrière. Enerzijds...
Meryl Coutinho
Projectmanager
Scrum Way of Working (Agile), Analytisch, Verbindend, Daadkracht, Resultaatgericht en gedreven, Ondernemend

Door mijn positieve instelling, ondernemersgeest, ambitie, resultaatgerichtheid, eerlijkheid en de verbinding die ik zoek ben ik in staat om met een gezonde dosis lef en flair agile leadership opdrachten op mijn manier in te kleuren en de transitie tot een succes te maken. Ik vind het belangrijk dat individuen in staat zijn om het maximale uit henzelf te halen in een veilige werkomgeving. De condities voor een veilige omgeving creëer ik met veel enthousiasme, oog voor mensen en hun talenten, gemeenschappelijk doel te schetsen en echt voor mijn team te staan. Door mijn karakter, talenten en ambitie passend agile leadership rollen, zoals Scrum Master, Product Owner, jr. Portfolio Manager goed bij mij.
Ard van Diepen
PMO Coördinator
Samenwerkingsgericht, Reflectief, Daadkracht, Gedreven, Zelforganiserend

De opdrachten die ik heb gedaan bevinden zich op het raakvlak van gedrag, systeem en proces. Het bieden van de juiste ondersteuning om hierbij het gewenste resultaat te halen, is een uitdaging waar ik veel energie van krijg. Dit doe ik door proactief de verbinding te maken met collega’s en stakeholders. Hierbij verdiep ik mij zowel in de inhoud als context van het vraagstuk. Een gezamenlijk gedragen analyse en erkenning voor elkaars kwaliteiten, vormen de uitgangspunten om samen de juiste vervolgstappen te bepalen en uit te voeren. Door frequent af stemmen met de opdrachtgever, successen te vieren en een constructief kritische houding, draag ik bij het aan het realiseren van oplossingen die daadwerkelijk waarde hebben. Arlande sluit aan bij mijn ambitie om mijzelf te ontwikkelen tot een gedegen projectmanager. Door de juiste begeleiding en reflectie kan ik presteren én leren waardoor mijn ontwikkeling in een stroomversnelling komt. In combinatie met de ervaring van collega's en uitdagende projecten, biedt Arlande voor mij de ideale omgeving om mezelf te ontwikkelen als projectmanager van het resultaat.
...
Ivo Duifhuizen
Projectmanager
Besluitvaardig, Leiderschap, Samenwerkingsgericht, Motivator, Doorzettingsvermogen

Bij diverse gemeenten heb ik opdrachten uitgevoerd gericht op de implementatie en verbetering van processen tussen ICT/IT en de ‘business’. Dit waren vooral implementatie trajecten gericht op data gestuurd werken in het sociaal domein en in domein Publiekszaken. Een grote uitdaging in deze opdrachten was om de verbinding tussen verschillende afdelingen tot stand te laten komen. Vanwege functiescheiding en privacy gevoelige gegevens worden vaak hoge muren opgetrokken. Het is dan ook mijn uitdaging deze muren te doorbreken met wat wettelijk toegestaan was. Gemeenten zijn vaak oplossingsgericht. Voor het schijnbaar bekende probleem wordt direct een oplossing gezocht. Tijdens mijn opdrachten merk je dat échte vraag, het kern probleem onbekend en onbeantwoord blijft. Een onvolledige oplossing tot gevolg dat onvoldoende resultaten geeft. Ik zorg er voor dat het kernprobleem naar boven komt. Dit kan d.m.v. interviews, workshops of statistische analyses. Samen met de klant gaan we opzoek naar verbeterpotentieel en zoeken we de verbinding tussen de behoeften en wensen. Dit vertaal ik vervolgens in een business...
Anjo Grakist
Verandermanager
Project en programmamanagement, Verander Management., Verbindend, Besluitvaardig, Coachen

Als senior project- en interimmanager heb ik de laatste jaren een aantal mooie resultaten neergezet bij een grote uitvoeringsorganisatie binnen het publieke domein, de gemeente Noordenveld en recent bij het UWV. Ik ben een resultaat gerichte verbinder, een gedreven maar stabiele gesprekspartner voor zowel bestuur als directie. Bij het UWV in Amsterdam ben ik verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten die het “Veilig, Digitaal Communiceren” voor alle UWV-medewerkers mogelijk maakt. Als teamleider bij de gemeente Noordenveld heb ik een verbeterprogramma opgang gebracht die gaat leiden tot een stabiele en professionele ICT en beheer organisatie en de basis vormt voor verdere digitale dienstverlening. Daarnaast heb ik het project zaakgericht werken succesvol afgerond. In de dagelijkse sturing was ik verantwoordelijk voor de vakgroepen Informatisering, Automatisering, DIV, GEO-beheer en CISO en heb hen als teams onderling maar ook ten opzichte van elkaar dichter bij elkaar kunnen brengen. Bij de Dienst Uitvoering onderwijs, DUO, heb ik complexe ketenprojecten en transities gemanaged. Doelen...

Pagina's