Contact

De managers van Arlande die voor resultaat zorgen

38 manager(s)

Pagina's

Amanda Bakker
Projectleider
Nieuwsgierig, Ambitieus, Resultaatgericht, Organisator, Proactief, Analytisch

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de combinatie mens en verandering. Ik speelde daarop in door mij te ontwikkelen op het gebied van journalistiek en sociologie, waar ik mij tijdens mijn studies mocht bezig houden met vragen als: Waarom doet een mens/groep mensen wat hij doet? En hoe kun je dit beïnvloeden? Onderzoeken alleen bood mij geen voldoening: Ik wilde daadwerkelijk doelen behalen! De volgende stap naar informatiemanagement was snel gemaakt. Daar trok men de conclusie dat IT-projecten nog zo perfect bedacht kunnen zijn, maar als ‘de mens’ hierbij wordt verwaarloosd het project alsnog faalt. Mijn opleiding en werk rondom informatiemanagement zorgden met planmatig werken en focus op het aanpakken van complexe problematiek voor de brug naar projectmanagement. In dit vakgebied bereik ik als projectleider duurzame en concrete resultaten, waarbij de mens altijd een hoofdrol speelt. In mijn opdrachten bij gemeente, zorg en nutsbedrijven is er dan ook meestal een gemeenschappelijke deler in de vorm van een combinatie mens-, proces- en IT-component. Hoewel de kwesties...
Jan Bloem
Transitiemanager en portfoliomanager
Adviesvaardigheid, Coalities sluiten, Conceptueel, Entousiasmeren, Doorpakken

Mijn kracht als transitiemanager, portfoliomanager en coach ligt in het operationeel, tactisch en strategisch in gesprek te zijn met verschillende bestuurders, managers en staf-specialisten in organisaties én ze in beweging te krijgen. Enthousiasme en passie horen bij mij, net zoals doorzettingsvermogen, ik geef niet gauw op - wat voorwaardelijk is bij veranderingen in de besturing van organisaties. Ik opereer bij voorkeur op het snijvlak van business development, portfoliomanagement, agile werken, projectmanagement en verandermanagement. Als portfoliomanager en -adviseur beheers ik alle vlakken van het richten, ramen en realiseren van het portfolio. Het betrekken van de juiste stakeholders hierbij is essentieel. Werken aan wendbaarheid van organisaties, om ze daardoor succesvoller te maken, is mijn passie. Wendbaarheid komt niet vanzelf, het gaat gepaard met veranderingen in de manier waarop keuzes in de organisatie worden gemaakt als reactie op de veelheid aan impulsen die op de organisatie afkomen. Veranderingen waardoor mensen anders gaan samenwerken, meer grip krijgen en betere resultaten...
Jack W.F. Burg
Interim manager / verandermanager
Ambitieus, Creatief, Organisatie sensitief, Adviesvaardig, Humoristisch, Confronterend

Al meer dan 30 jaar verleen ik als interim manager c.q. managementcoach diensten aan diverse organisaties in verschillende branches. In de laatste zeven jaar ben ik vooral werkzaam in het Onderwijs. Mijn bijdragen bestaan uit het meehelpen implementeren van organisatorische veranderingen vanuit een gedragen aanpak. In het verleden heb ik als eindverantwoordelijke (nationale en internationale) organisatie veranderprogramma’s aangestuurd en begeleid. Samen met enkele collega-partners ben ik auteur van het in 2009 uitgegeven managementboek met als de titel ‘En toch!’. Deze titel is een reactie op de ‘ja maar…’- houding van mensen die veranderingen in een organisatie in een impasse doen raken. Ik ben mede-ontwikkelaar en coach van de Masterclass Goed Opdrachtgeverschap (2012). Ik ben een manager van resultaat, die sterk focus houdt op het beoogde doel en zorgt voor blijvende resultaten. Mijn sterktes liggen op procesbegeleiding en -verbetering vanuit de cultuur van de organisatie. Mijn overtuigende manier van communiceren zorgt voor begrip en verbinding. Mijn manier van optreden zorgt voor een plezierige...
Meryl Coutinho
Projectmanager
Scrum Way of Working (Agile), Analytisch, Verbindend, Daadkracht, Resultaatgericht en gedreven, Ondernemend

Door mijn positieve instelling, ondernemersgeest, ambitie, resultaatgerichtheid, eerlijkheid en de verbinding die ik zoek ben ik in staat om met een gezonde dosis lef en flair mijzelf te blijven ontwikkelen. Ontwikkeling speelt een centrale rol in mijn leven. Mijn eerste kennismaking met projectmanagement was vanuit mijn vorige werkgever. Het samen behalen van resultaat gaf mij keer op keer enorm veel energie, wat resulteerde in de drang om mij fulltime op complexe management vraagstukken te storten. Het Management Development Programma van Arlande, dat ik vanaf januari 2018 twee jaar zal volgen, sluit heel mooi aan op mijn continue drang voor ontwikkeling. Daarnaast biedt mij een unieke mogelijkheid om mijn leiderschapskwaliteiten (verder) te ontdekken en te ervaren vanuit welke dienst en/of branche deze het beste uit de verf komen. Door het opleidingscurriculum van Arlande en praktijkervaring kan ik hier goed achter komen! Mijn rugzak is op dit moment al gevuld met projectmanagement ervaring en Scrum en mijn hart gaat sneller kloppen van optimalisatievraagstukken en implementatie van beleidswijzigingen...
Ard van Diepen
Projectmanager
Zelfstandig, Gedreven, Samenwerkingsgericht, Reflectief, Open

Bij diverse gemeenten en zorgorganisaties ben ik actief geweest als business consultant en business analist. In de werkzaamheden die ik verricht vormt een gezamenlijke analyse het uitgangspunt zodat de juiste vervolgstappen gekozen. Het zoeken naar de optimale balans tussen procesmatige verbetering en het gewenste gedrag, geeft mij veel voldoening omdat ik wil weten wat het resultaat is van de bedachte oplossingen: is het gelukt om de beoogde doelen te bereiken? Zo ja, dan mag dat succes gevierd worden en zo nee, dan moeten we daarvan leren. Door middel van een goede voorbereiding, planmatig te werken en regelmatige analyses en evaluaties waarin we aandacht besteden aan de voortgang en het resultaat, kunnen we samen doelen én ambities realiseren. Klanten omschrijven mij als analytisch sterk, volhardend en proactief. Door proces-, en oplossingsgericht te denken en handelen en een constructief kritische blik, draag ik bij aan het gezamenlijk bereiken van resultaat.
Ivo Duifhuizen
Projectmanager
Besluitvaardig, Integer, Leiderschap, Samenwerkingsgericht, Motivator, Doorzettingsvermogen

Als projectleider/manager heb ik meerdere jaren ervaring in het leiden van grote en kleine projecten. Ik ben altijd opzoek naar nieuwe uitdagingen en wordt graag betrokken in het realiseren van nieuwe doelstellingen. Als leider ben ik een verbinder, ben op de mens gericht en bezit een goede dosis humor. Door een strak plan te maken en de juiste focus met het team te creëren, behaal ik mijn opdrachtresultaten. Als leider ben ik enthousiast en kom vlot en optimistisch over. Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn speerpunten in mijn werk als projectleider. Ik weet de juiste mensen samen te brengen om het beste resultaat te behalen. Ik ben niet bang om het voortouw te nemen en onbekende paden te bewandelen. Nieuwe oplossingen en ‘out of the box’ denken zijn kenmerkend voor mij. Het leidinggeven zit in mijn bloed en karakter.

Pagina's