Contact
Wouter van Rensen
Website CV
Professie (Agile) Programma/ Project Manager

WERKGEVERS

Arlande | (Agile) Programma/ project manager en Principal associate
2018 - 2018
Deloitte Consulting | Programma Manager/ Senior Manager Human Capital
2015 - 2018
FCTB (nu: Deloitte Consulting) | Senior Consultant (0.8 FTE)/ Practice Lead HR & Business Transformation (0,2 FTE)
2009 - 2015
K2 Europe | Directeur K2 Europe
2008 - 2009
K2 Group | Senior Consultant (0,7 FTE)/ Practice Leader BPM (0,3 FTE)
2006 - 2008
FCTB | BPM Consultant
2003 - 2006
Planee Group | Business Consultant/ Oprichter en Partner
2002 - 2003
Landis | HR process Manager/ HR Consultant
2000 - 2002

COMPETENTIES

Agile Way of Working| Scrum Way of Working (Agile)| (Agile)Organisatie ontwikkelingen| Business Proces Management| Operational Excellence en Verander Management.

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik heb 17 jaar ervaring in (Agile) Project- en Programmamanagement/ Agile (Transformatie) coach, waarbij ik mij de laatste jaren focus op het laten excelleren van organisaties door ze wendbaar te maken (Een wendbare organisatie is een organisatie die zo flexibel is dat er snel ingespeeld kan worden op de vragen van nu).Mijn specialisaties zijn o.a: Agile werken | (Agile) Project/ Programma Manager | Business Proces Management | Operational Excellence en Verander Management. De laatste 17 jaar heb ik verschillende rollen vervult zoals: (Agile) Project- en Programmamanagement, Agile (Transformatie) coach, BPM Adviseur, Scrum Master en Consultant.Deze rollen heb ik vervult bij een aantal nationale- en internationale bedrijven zoals: Pon, Vacansoleil, Heineken, KPN, Schiphol Group, Rabobank, Achmea International, Citi Group (Banamex), Ziekenhuizen Zeeland, ABN AMRO, ING, KLM, TNT, Politie Academie en Ikea. Mijn opdrachtgevers beschrijven mij als een innovatieve en pragmatische “doener” die samen met de organisatie op een enthousiasme manier de gewenste resultaten en doelen behaalt.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Agile Transformatie Coach
OPDRACHTGEVER Pon, Leusden, Almere
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving:  Begeleiden Agile transformatie

Taken en activiteiten:

 • Managen van multidisciplinair verbeteringsprogramma (operational Excelence)
 • Implementeren van “nieuwe” Agile manier van werken
 • Change management (People Driven)

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence en het implementeren van de Agile werkwijze zijn we op dit moment samen met de professionals van Pon hard bezig om een wendbare organisatie te realiseren

ROL Agile Transformatie Coach
OPDRACHTGEVER Vacansoleil, Eindhoven
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving:  Begeleiden Agile transformatie

Taken en activiteiten:

 • Scrum Master voor 3 teams (IT, Product en Studio)
 • Opleiden Scrum Masters
 • Managen van multidisciplinair verbeteringsprogramma (Operational Excelence)
 • Implementeren van “nieuwe” Agile manier van werken
 • Agile Coach voor de verschillende development teams / Product Owners / Scrum Masters en Directie
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw organisatiemodel om dienstverlening te optimaliseren met o.a. de Scrum en Kanban methode. 
 • Change management (People Driven)

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence en het implementeren van de Agile werkwijze heb ik samen met de professionals van Vacansoleil de organisatie Agile dus wendbaar gemaakt zodat Vacansoleil in de toekomst nog beter kan inspringen op de continue interne en externe veranderingen. Ik ben hier gestart als Scrum Master.

ROL Scrum Master/ Agile Coach
OPDRACHTGEVER ABNAMRO (Rentederivaten), Utrecht
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Coachen van de afdeling Rentederivaten in het gebruiken van Scrum

Taken en activiteiten:

 • Scrum Master voor 2 business teams
 • Opleiden nieuwe Scrum Masters
 • Implementeren van nieuwe manier van Agile werken
 • Agile Coach voor de verschillende development-teams / Product Owners / Scrum Masters en Directie
 • Change management

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence en het implementeren van de Agile werkwijze heb ik samen met de professionals van ABNAMRO een ketenoptimalisatie gerealiseerd. Hierdoor is de kwaliteit van het eind product en onder andere de (veilige) werk omgeving verbeterd en is de doorlooptijd flink afgenomen. Als Scrum Master gestart en mijn kennis middels opleiding overgedragen aan de nieuwe (eigen) Scrum Masters.

ROL Agile Coach en Workshop (Scrum) facilitator
OPDRACHTGEVER Rabobank (programma GROW), Utrecht
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving:  Implementeren van veranderprogramma (d.m.v. workshops) voor de Directie en Management laag

Taken en activiteiten:

 • Implementeren van veranderprogramma rondom transformatie naar Agile organisatie
 • Workshop facilitator

Resultaat: Directie en medewerkers hebben nu de juiste visie op het aansturen met betrekking tot het Agile leiderschap

ROL Scrum Master/ Agile Coach
OPDRACHTGEVER Achmea International, Zeist
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Begeleiden Agile transformatie en Coachen van de afdeling HR in het gebruiken van Scrum

Taken en activiteiten:

 • Scrum Master voor 2 teams (HR en IT)
 • Implementeren van nieuwe manier van Agile werken
 • Agile Coach voor de verschillende development-teams/ Product Owners/ Scrum Masters
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw organisatiemodel om dienstverlening te optimaliseren (o.a. inrichten Kanban / Scrum / en Scrum of Scrums)
 • Change management (People Driven)

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence en het implementeren van de Agile heb ik samen met de professionals van Achmea de afdeling HR omgebogen naar een Agile omgeving. Nu kunnen ze in de toekomst nog beter inspringen op de continue interne en externe veranderingen. Ik ben gestart als Scrum Master met het opleiden van nieuwe teams incl. de Srum Masters.

ROL Scrum Master / Agile Coach / Agile Project en Programma- Manager
OPDRACHTGEVER Opdrachtgever: KPN (Zakelijke Markt), Den Haag
JAAR 2014 - 2017
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Procesoptimalisatie (KPN ÉÉN) met het toepassen van Scrum

Taken en activiteiten:

 • Scrum Master voor 1 team (KPN één)
 • Managen van multidisciplinair verbeteringsprogramma
 • Optimaliseren dienstverlening (product rationalisering)
 • Agile Coach voor de verschillende development-teams / Product Owners / Scrum Masters
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen (People / Proces en Systeem) d.m.v. de scrum methodiek
 • Implementeren van nieuwe Agile manier van werken
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw organisatiemodel om dienstverlening te optimaliseren
 • Change management (People Driven)

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence en het implementeren van de Agile werkwijze heb ik samen met de professionals van KPN eerst als Scrum Master later als Agile Coach een procesoptimalisatie (KPN ÉÉN) gerealiseerd waarbij de doorlooptijd flink afgenomen is en de (interne) klanttevredenheid sterk verbeterd is. KPN kan nu in de toekomst nog beter inspringen op de continue interne en externe veranderingen.

ROL Agile program Manager/Scrum Master/Agile coach
OPDRACHTGEVER KPN ZM
JAAR 2014 - 2017
RESULTAAT

Situatie

KPN diende zijn offerteproces te optimaliseren om concurrerend te blijven en de verkoopkosten te verlagen. Om deze doelen te bereiken, wilde KPN haar ‘first-time-right’ percentage verbeteren, de doorlooptijden verkorten, het percentage ‘clean orders’ en hun Net Promotor Score verhogen.

Aanpak

 • Implementeren van een nieuwe Way of Working ( SCRUM) binnen projectteam.
 • Opzetten van multidisciplinair project team en scrum projectaanpak.
 • Proces re-design (op basis van prioriteitenmatrix) door middel van scrum sessies.
 • Inrichten en implementeren "procesketen“ gedachten.

Resultaat:

 • Uniforme, consistente en kwalitatief hoogwaardige offertes.
 • Sterk verbeterde Salesproces wat aansluit op het ketenproces.
 • Nieuwe manier van werken mbt proces en systeem zijn geïmplementeerd.
 • Beoogde verhoging klant tevredenheid is behaald.
 • Beoogde kostenreductie is behaald.
 • Beoogde FTE vermindering is behaald.
 • (Agile) Project approach is voorbeeld geweest voor KPN ZM.
ROL Agile Project Manager
OPDRACHTGEVER KPN (Zakelijke Markt), Den Haag
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Procesoptimalisatie (Assurance) met het toepassen van Scrum

Taken en activiteiten:

 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen d.m.v. de scrum methodiek
 • Begeleiden van fusie van twee afdelingen
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw Governance-model m.b.t. continue procesverbetering

Resultaat: Sterk verbetert proces geïmplementeerd (de eerste stappen (zakelijke markt) naar Agile werkwijze.

 

ROL Agile Project Manager en Scrum Master
OPDRACHTGEVER ING Nederland (HR), Amsterdam
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Procesoptimalisatie (HR) met het toepassen van Scrum

Taken en activiteiten:

 • Scrum Master
 • Managen van multidisciplinair project
 • Agile Coach voor de verschillende development-teams/ Product Owners / Scrum Masters en Directie
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de HR processen (People / Proces en Systeem) d.m.v. de Agile werkwijze
 • Implementeren van nieuwe manier van werken
 • Change management (People Driven)

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence en het implementeren van het Agile gedachtegoed hebben wij gezamenlijk een procesoptimalisatie doorgevoerd binnen HR. Hiermee is de klanttevredenheid fors gestegen.

ROL Manager afdeling Business Process Management team en Project Manager
OPDRACHTGEVER KPN (Zakelijke Markt), Den Haag
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Manager Business Process Management team (BPM) / Implementeren nieuwe dienst (ZIPB)

Taken en activiteiten:

 • Manager BPM team
 • Change management (People Driven)
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen (People / Proces en Systeem)

Resultaat: Vanuit de rol van Manager (BPM) is het team weer scherp, werkt weer met plezier goed samen. Vanuit de Project manager rol is de dienst ZIPB binnen de gestelde termijn operationeel gegaan. 

ROL Scrum Master / Agile Project Manager
OPDRACHTGEVER Stam/ VKV/ AHZ (Automotive), Geheel Nederland
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Operational Excellence

Taken en activiteiten:)

 • Scrum Master voor 1 team
 • Implementeren van de Agile werkwijze
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen (People / Proces en Systeem)
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw Governance-model m.b.t. continue procesverbetering
 • Change management (People Driven)

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence hebben we bij deze 3 Renault dealers een procesoptimalisatie gerealiseerd. De (interne) klanttevredenheid is aanzienlijk gestegen na de implementatie. Vanuit de rol van Manager (BPM) is het team weer scherp, werkt weer met plezier goed samen. Vanuit de Project manager rol is de dienst ZIPB binnen de gestelde termijn operationeel gegaan.

ROL Scrum Master / Agile Project Manager
OPDRACHTGEVER ABNAMRO Bank (HR), Amsterdam
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Korte opdrachtomschrijving: Procesoptimalisatie (HR) met het toepassen van Scrum

Taken en activiteiten:

 • Scrum Master voor 1 team (HR domein)
 • Managen van multidisciplinair project (A van ambitie)
 • Agile Coach voor de verschillende development-teams / Product Owners / Scrum Masters en Directie
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de HR processen (People / Proces en Systeem) d.m.v. de Agile werkwijze
 • Implementeren van nieuwe manier van Agile werken
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw Governance-model m.b.t. continue procesverbetering
 • Verbeteren van usability van het HR portaal
 • Change management (People Driven)

Resultaat: Door middel van het toepassen van Operational Excellence en het implementeren van de Agile werkwijze heb ik samen met de professionals van ABN AMRO een procesoptimalisatie binnen HR gerealiseerd waarbij de doorlooptijd flink afgenomen is en de interne klanttevredenheid gestegen is. Ook hier als Scrum Master gestart.

ROL BPM projectmanger, BPM Adviseur, (Agile) Programma - Project manager,
OPDRACHTGEVER o.a.,Zilver Zon Vakanties,Politie Academie,KPN,Ziekenhuizen Zeeland,Citi Group (Banamex),Astma Fonds,Heineken International,Schiphol Group, PGGM,Ikea
JAAR 2003 - 2011
RESULTAAT

KPN (Consumenten Markt)/ Den Haag BPM Projectmanager

 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw Governance-model m.b.t. continue procesverbetering
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen (People/ Proces en Systeem)

Zilver Zon Vakanties/ Breda BPM Projectmanager

 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen processen (People/ Proces en Systeem)
 • Optimaliseren dienstverlening

Politie Academie/ Apeldoorn/ BPM Adviseur/ Project manager

 • Ontwerpen en implementeren procesbeheerorganisatie
 • Implementeren workflow tool
 • Optimaliseren dienstverlening

KPN ZM/ Amersfoort/ Programma/ Project Manager

 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen (People/ Proces en Systeem)
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw Governance-model m.b.t. continue procesverbetering

Ziekenhuizen Zeeland/ Goes/ Project Manager

 • Managen van het multidisciplinair programma “ centraliseren HR ziekenhuizen Zeeland”
 • Ontwerp en implementeren van het HR Shared Services Center

Citi Group (Banamex)/ Mexico City/BPM Projectmanager

 • Managen van multidisciplinair optimalisatie programma (operational excellence) 
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw governance-model m.b.t. continue procesverbetering

Astma Fonds/ Leusden/BPM Projectmanager

 • Optimaliseren dienstverlening
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de HR processen (People/ Proces en Systeem)
 • Verbeteren van usability van het ledenportaal

Heineken Internationaal/ Amsterdam/BPM Projectmanager

 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw governance-model m.b.t. continue procesverbetering
 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen (People/ Proces en Systeem)

Schiphol Group/ Schiphol/BPM Projectmanager

 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de HR processen (People/ Proces en Systeem)
 • Verbeteren van usability van het HR portaal

PGGM/ Zeist/BPM Projectmanager

 • (Her)ontwerpen, verbeteren en implementeren van de HR processen (People/ Proces en Systeem)
 • Verbeteren van usability van het HR portaal