Contact
Suzanne Jongerius
Website CV
Professie Project Professional
Woonplaats Utrecht

WERKGEVERS

Arlande | Junior Associate
2019 - 2019
Energyprofs | Business Consultant
2018 - 2019
Spring Professional | Trainee Informatiemanagement
2016 - 2018

COMPETENTIES

Samenwerkingsgericht| Analytisch| Organiseren| Resultaatgericht en gedreven| Zelfstandig

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
SAFe
2017 - 2017
Prince2 Foundation
2016 - 2017
Leergang Informatiespecialist, VHIC
2012 - 2015
Master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen
2008 - 2011
Bachelor Geschiedenis

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Tot maart 2020 ondersteunde ik bij opdrachtgever Zeeman het projectmanagement. Daarvoor heb ik in twee jaar tijd bij verschillende overheidsorganisaties in projecten gewerkt. De rode draad in veel van mijn opdrachten is optimalisatie; het zoeken naar manieren om processen, organisaties, afdelingen en teams beter te laten functioneren. Dit, in combinatie met de 'menselijke' kant van projectmanagement spreekt mij enorm aan. Het analyseren van situaties en organisaties, werken met een team en het helpen van organisaties in het bereiken van doelen geeft mij energie. Ik ben doelgericht, sociaal, leergierig en enthousiast. Door de jaren heen heb ik organisatorische, analytische, leidinggevende en teamgerichte vaardigheden opgedaan. Deze eigenschappen en vaardigheden zet ik graag in om projecten en teams naar een mooi resultaat te leiden. Bij Arlande doe ik ervaring op met verschillende soorten projecten en trainingen waaronder Scrum, Kanban, SAFe en adviesvaardigheden.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Ondersteuning projectmanagement EPiC-programma (ERP)
OPDRACHTGEVER Zeeman
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Momenteel is Zeeman bezig met een programma om voor de gehele organisatie een nieuw ERP-systeem te bouwen en uit te rollen: EPiC. Dit systeem vervangt een groot deel van de bestaande systemen en applicaties en wordt op maat gemaakt. Dat houdt in dat alle huidige processen en applicaties in kaart worden gebracht (as is), zodat helder wordt wat de gewenste situatie is (to be) en dat hierna ook daadwerkelijk een systeem opgeleverd wordt. Het EPiC-programma heeft een grote impact op de gehele organisatie. Vanuit Arlande ben ik betrokken bij het programma- en projectmanagement. Mijn toegevoegde waarde is het creëren van overzicht en het zicht houden op de planning.

ROL Scrum Master
OPDRACHTGEVER Arlande
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Bij Arlande blijven we ons ook intern ontwikkelen! Hiervoor is de Arlande Release Train in het leven geroepen, waarbij we onze producten en diensten én de interne processen ontwikkelen en verbeteren. Hiervoor worden teams gevormd, die elk voor een aantal maanden met een onderwerp aan de slag gaan. Deze TaskForces werken op een Agile manier, waarbij we in korte iteraties producten opleveren. Voor een aantal van deze TaskForces heb ik de Scrum Master rol vervuld, waarbij ik het proces heb bewaakt en het team heb begeleid, gefaciliteerd en gecoacht. Bij de verschillende TaskForces hebben we mooie, bruikbare en vernieuwende producten opgeleverd.

ROL Procesinrichting communicatie Lelystad Airport en Schiphol
OPDRACHTGEVER Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Twee projecten bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar ik aan bij heb gedragen zijn het Project Lelystad Airport, met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw vliegveld bij Lelystad en het Project Schiphol, waar de mogelijke uitbreiding van Schiphol en het aantal vliegbewegingen centraal staat. Actuele projecten die bij veel partijen gevoelig liggen; omwonenden, overheden en het bedrijfsleven. Om deze reden kwam er enorm veel correspondentie binnen bij het ministerie. Beide projecten hadden hiervoor nog geen gestructureerd proces ingericht, waardoor er een grote achterstand was ontstaan bij het verwerken en beantwoorden van deze correspondentie. Ik heb een structureel advies uitgebracht over de inrichting en structuur van het correspondentieproces, waarna ik dit advies heb geïmplementeerd. Na implementatie heb ik de werkzaamheden van het team gecoördineerd.

Daarnaast heb ik een kennisbank gemaakt, waarbij ik de standaardantwoorden op vele vragen, klachten en opmerkingen heb verzameld zodat de beantwoording van correspondentie makkelijker en sneller kon worden afgehandeld.

ROL Change consultant en implementatie archief systeem
OPDRACHTGEVER Rijkswaterstaat
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Als consultant en implementatiemanager Tol Cluster was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een digitaal (werk)archief. Bij aanvang van dit project was er nog geen werk- en archiefsysteem. Hierover heb ik een advies uitgebracht, waarna ik het gekozen systeem CONNECT heb geïmplementeerd binnen het project. Ook heb ik de projectmedewerkers getraind en ondersteund in het gebruik van het systeem en borging door zorg te dragen voor de terugvindbaarheid van de informatie en een gedegen afsluiting van de dossiers.
 

ROL Junior proces consultant Documentatie Informatievoorziening en Zaaksysteem
OPDRACHTGEVER Gemeente Lansingerland
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De gemeente Lansingerland is vrijwel geheel overgestapt naar het gebruik van digitale dossiers en documentverwerking. Hier heb ik bijgedragen aan het vormen, ordenen, controleren en beschikbaar stellen van digitale dossiers in het werk- en archiefsysteem Corsa.

Ook heb ik een bijdrage geleverd aan de inrichting van het Zaaksysteem bij de gemeente. In Lansingerland hebben ze dit systeem stapsgewijs ingevoerd. Ik was betrokken bij de optimalisering van de processen en de inrichting en realisering van het systeem.

ROL Junior change consultant Zaaksysteem en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Gemeente Wijk bij Duurstede
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Bij de gemeente Wijk bij Duurstede was ik betrokken bij de implementatie van het Zaaksysteem. Vervolgens was ik verantwoordelijk voor de nazorg: ondersteuning en training van medewerkers van de gemeente bij de overstap naar Zaakgericht Werken.

Ook heb ik verschillende projecten gedaan met betrekking tot het Mobile Device Management, waarbij ik de medewerkers heb ondersteund bij het gebruik van de mobiele apparaten en de hierop gebruikte software.  Tenslotte heb ik al de door de gemeente gebruikte software geïnventariseerd.
 

OVERIG

Van kinds af aan ben ik lid van Scouting Salwega in Utrecht. Vanaf 2007 geef ik zelf, samen met een team, leiding. Eerst aan kinderen tussen 7-10 jaar en sinds 2011 aan jongeren tussen 15-18 jaar. Hier gaat het om (het begeleiden bij) het wekelijks organiseren van dagprogramma’s, het organiseren van weekenden en kampen. Ook organiseer ik grote groepsactiviteiten en -weekenden en ben ik actief als voorzitter in verschillende commissies.