Contact
Suzanne Jongerius
Website CV
Professie Junior Associate
Woonplaats Utrecht

WERKGEVERS

Arlande | Junior Associate
2019 - 2019
Energyprofs | Business Consultant
2018 - 2019
Spring Professional | Trainee Informatiemanagement
2016 - 2018

COMPETENTIES

Analytisch| Organisator| Resultaatgericht en gedreven| Samenwerkingsgericht| Zelfstandig

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2017 - 2017
Prince2 Foundation
2016 - 2017
Leergang Informatiespecialist, VHIC
2012 - 2015
Master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen
2008 - 2011
Bachelor Geschiedenis

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Sinds maart 2019 verzorg ik bij mijn opdrachtgever Zeeman de Project Management Ondersteuning. Daarvoor heb ik in twee jaar tijd bij verschillende overheidsorganisaties opdrachten gedaan. De rode draad in veel van mijn opdrachten is procesoptimalisatie; het zoeken naar manieren om processen, organisaties, afdelingen en teams beter te laten functioneren. Dit, in combinatie met de 'menselijke' kant van projectmanagement spreekt mij enorm aan. Het analyseren van situaties en organisaties, werken met een team en het helpen van organisaties in het bereiken van doelen geeft mij energie. Ik ben doelgericht, sociaal, leergierig en enthousiast. Tijdens mijn studie heb ik analytische vaardigheden opgedaan, tijdens mijn vrijwilligerswerk organisatorische, leidinggevende en teamgerichte vaardigheden. Deze eigenschappen en vaardigheden zet ik graag in om teams en projecten naar een mooi resultaat te leiden. Tijdens het MD-programma doe ik ervaring op met verschillende soorten opdrachten en trainingen, waaronder Scrum, SAFe en adviesvaardigheden. Ik heb ervaring met werken bij de overheid en werken in organisaties met een maatschappelijke inslag ligt me erg goed. Ook projectmatig en doelgericht werken past bij mij. Arlande biedt me de kans me verder te verdiepen in project-, proces- en verandermanagement en adviesvaardigheden. Door de diversiteit aan opdrachten bij verschillende organisaties en de opleidingsmogelijkheden kan ik blijven groeien en ontwikkelen.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Project Management Ondersteuning EPiC-programma
OPDRACHTGEVER Zeeman
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Momenteel is Zeeman bezig met een programma om voor de gehele organisatie een nieuw ERP-systeem te bouwen en uit te rollen: EPiC. Dit systeem zal een groot deel van de bestaande systemen en applicaties vervangen en wordt op maat gemaakt. Dat houdt in dat alle huidige processen en applicaties in kaart moeten worden gebracht (as is), helder moet worden wat de gewenste situatie is (to be) en hierna ook daadwerkelijk een systeem opgeleverd moet worden. Het EPiC-programma heeft een grote impact op de gehele organisatie. Met Arlande verzorgen wij het programma- en projectmanagement. Mijn rol binnen dit project is ter ondersteuning van de programmamanager en projectmanagers, PMO. Hierbij creëer ik overzicht en hou ik oog op de planning.

ROL Medewerker Klantbeheer
OPDRACHTGEVER Eneco Zakelijk B.V.
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Op het moment dat is als Business Consultant terecht kwam bij Eneco Zakelijk, had Eneco net E.on overgenomen. Hiermee was er een enorme hoeveelheid (zakelijke) klanten overgestapt naar Eneco. Vanzelfsprekend hadden veel klanten hier vragen over en de bestaande afdeling Eneco Zakelijk had hier niet genoeg capaciteit voor. Samen met een groep collega's van Energyprofs ben ik ingevlogen om de afdeling Klantbeheer uit de brand te helpen. Als medewerker Klantbediening stond ik schriftelijk en telefonisch klanten te woord, zorgde ik voor inhoudelijke afhandeling van vragen en klachten en bracht ik advies uit inzake de inrichting van het Klantbediening en Klantbeheer.

ROL Medewerker Project Lelystad Airport en Schiphol
OPDRACHTGEVER Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Een tweetal projecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar ik aan bij heb gedragen was het project Lelystad Airport, met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw vliegveld bij Lelystad en project Schiphol, waar de mogelijke uitbreiding van Schiphol en het aantal vliegbewegingen centraal stond. Actuele projecten die bij veel partijen gevoelig liggen; omwonenden, overheden en het bedrijfsleven. Om deze reden kwam er enorm veel correspondentie binnen. Beide projecten hadden hiervoor nog geen gestructureerd proces ingericht, waardoor er een grote achterstand was ontstaan bij het verwerken en beantwoorden van deze correspondentie. Mijn rol was om het correspondentieproces in te richten en te structureren, dit proces te implementeren en te coördineren. 

Ook was het van belang om de projectmedewerkers te ondersteunen bij het nieuwe proces en het beantwoorden van de correspondentie. Ik heb zelf een deel van de inhoudelijke beantwoording van de brieven op me genomen. Daarnaast heb ik een kennisbank gemaakt, waarbij ik de standaardantwoorden op vele vragen, klachten en opmerkingen heb verzameld zodat de beantwoording van correspondentie makkelijker en sneller kon worden afgehandeld. Ik heb er dus voor gezorgd dat er structuur kwam in het proces en dat de achterstand in het verwerken van de correspondentie kon worden weggewerkt. 

Tot slot heb ik bij mijn vertrek een advies uitgebracht aan mijn managers over een structurele oplossing van dit correspondentieprobleem. 

ROL Recordmanager Tol Cluster
OPDRACHTGEVER Rijkswaterstaat
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Als recordmanager Tol Cluster was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een digitaal (werk)archief voor het project Tolheffing. Dit project was pas net van start gegaan en er was nog geen werk- en archiefsysteem gekozen. Ook was er nog geen inrichting voor gemaakt. Hierover heb ik een advies uitgebracht aan de projectmanager. Hierna mocht ik dit advies ook tot uitvoering brengen en heb ik me bezig gehouden met het inrichten van het gekozen systeem (CONNECT), procesoptimalisatie en het vormen en ordenen van de juiste digitale dossiers. Ook heb ik de projectmedewerkers getraind en ondersteund in het gebruik van het systeem.

Aangezien het project na enkele maanden beëindigd werd, heb ik ook zorg gedragen voor de terugvindbaarheid van de informatie en een gedegen afsluiting van de dossiers.

ROL Medewerker Documentaire Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Gemeente Lansingerland
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De gemeente Lansingerland is vrijwel geheel overgestapt op het gebruik van digitale dossiers en documentverwerking. Hier heb ik bijgedragen aan het vormen en ordenen van digitale dossiers in het werk- en archiefsysteem Corsa. Daarnaast voerde ik controles uit van decentrale registraties en zorgde ik voor het digitaal beschikbaar stellen van dossiers. Hiermee was de informatie correct gearchiveerd en terugvindbaar.

Ook heb ik een bijdrage geleverd aan de inrichting van het Zaaksysteem bij de gemeente. In Lansingerland hebben ze dit systeem stapsgewijs ingevoerd. Ik heb geholpen met het bouwen en inrichten van het systeem en de verschillende processen, zodat deze werden geoptimaliseerd voor gebruik door de medewerkers. 

ROL Medewerker Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Gemeente Wijk bij Duurstede
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Bij de gemeente Wijk bij Duurstede is in 2016 het Zaaksysteem gemeente breed uitgerold. Bij de laatste fase van deze implementatie en de hierop volgende beheerfase heb ik een rol gespeeld als medewerker op de afdeling Informatievoorziening. Ik heb medewerkers van de gemeente ondersteuning geboden bij de overstap naar Zaakgericht Werken. Ook heb ik zorg gedragen voor de inrichting van het systeem en het applicatiebeheer.

Daarnaast heb ik ondersteuning geboden aan de ICT-regisseur van de gemeente. In deze rol heb ik projecten uitgevoerd voor het Mobile Device Management, waarbij ik de medewerkers heb geholpen met het gebruik van de mobiele apparaten en de hierop gebruikte software. Ook heb ik het beheer van de Software Catalogus op me genomen. Hiervoor heb ik al de door de gemeente gebruikte software overzichtelijk in kaart gebracht.

OVERIG

Van kinds af aan ben ik lid van Scouting Salwega in Utrecht. Vanaf 2007 geef ik zelf, samen met een team, leiding. Eerst aan kinderen tussen 7-10 jaar en sinds 2011 aan jongeren tussen 15-18 jaar. Hier gaat het om (het begeleiden bij) het wekelijks organiseren van dagprogramma’s, het organiseren van weekenden en kampen. Ook organiseer ik grote groepsactiviteiten en -weekenden en ben ik actief als voorzitter in verschillende commissies. Bij scouting heb ik van jongs af aan geleerd om samen te werken, leiding te geven en heb ik veelorganisatorische vaardigheden opgedaan.