Contact
Sanne Huizer
Website CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Oosterhout (Noord-Brabant)

COMPETENTIES

Organiseren| Resultaatgericht en gedreven| Zelfstartend| Verbindend en betrokken

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
SAFe 4 Agilist (Scaled Agile, Inc.)
2018 - 2018
Scrummaster (PSM I)
2017 - 2018
Verandermanagement - Focus Learning Journeys
2017 - 2017
Prince2 Practitioner - EXIN
2016 - 2017
Situationeel leidinggeven - Schouten & Nelissen
2015 - 2015
Masterclass Persoonlijk Leiderschap - NCOI
2008 - 2011
Farmakunde - Hogeschool Utrecht

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Waar ik als persoon waarde aan hecht: continue groei en het beste uit jezelf (en anderen!) halen. Bewust uit mijn comfortzone stappen om zo uitdaging te houden en te leren, daar ga ik voor. Mijn persoonlijke eigenschappen zijn: organisatorisch, motiverend, sociaal en zelfstandig. Goede communicatie eigenschappen zet ik in om de verschillende personen en organisaties met elkaar te verbinden. Tussen ICT en Business ben ik de verbindende factor en ik schakel gemakkelijk tussen verschillende disciplines. Bekend sta ik om mijn rustige en betrouwbare uitstraling. Ik ben niet snel uit het veld te slaan, ben flexibel en neem de tijd om te analyseren. Ik houd van doorpakken, niet van stil blijven staan. Het opbouwen en onderhouden van mijn netwerk (zowel zakelijk als privé) gaat mij gemakkelijk af. In de afgelopen periode ben ik veelal werkzaam geweest als projectleider en PMO in meerdere programma's. Ook heb ik nauw samengewerkt met portfolioboards. Het ondersteunen van de programmamanager, de schakel tussen meerdere projecten en activiteiten, acteren op alle niveaus: als een spin in het web. Een ideale basis om verder te groeien en organisaties daarin mee te nemen.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Projectmanager adoptie GradeWork
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Hogeschool Utrecht (HU) heeft via een aanbesteding GradeWork als nieuwe digitale inlever- en beoordelingsbox aangeschaft (DIBB). Het is een toetssysteem voor summatieve producttoetsen en bedoeld voor alle opleidingen binnen de HU. 

Uitdaging is het tijdspad om het nieuwe toetssysteem te adopteren. In een omgeving waarin het geven van onderwijs als primaire proces centraal staat en veranderingen er bij komen. Met de komst van de Digitale LeerOmgeving hebben docenten in korte tijd meerdere nieuwe systemen en werkwijze zich eigen gemaakt. 

Ruim de helft van alle opleidingen gebruikt inleverfunctionaliteit op een omgeving die begin 2020 niet meer te gebruiken is. Dit zorgt voor een beperkte tijd om over te stappen naar een nieuwe omgeving. In mijn rol als projectmanager adoptie GradeWork ben ik verantwoordelijk om zo'n 70 opleidingen mee te nemen in de overgang naar GradeWork, voordat de oude omgeving uit gaat. Het uitdenken van een tijdspad, volgen van training, sparren met collega's over de nieuwe werkwijze zijn activiteiten die ik met de opleidingen afstem, organiseer en faciliteer, samen met het projectteam. 

 

ROL Programmasecretaris DLO van de Toekomst
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2018 - 2020
RESULTAAT

Het nieuwe gepersonaliseerde en flexibele onderwijs vraagt om een leeromgeving die ontwikkelingen volgt en studenten en docenten faciliteert bij de nieuwe manier van leren en werken. Zo krijgen zij ruimte om te innoveren en studeren op maat. Om deze vernieuwingen te stimuleren is het programma Digitale Leeromgeving van de toekomst (DLO) gestart. Uitdaging van het programma is het samenspel van projecten en agile-teams en de verandering die het van docenten en medewerkers vraagt. 

Binnen het programma Digitale Leeromgeving van de Toekomst ben ik de gedreven programmasecretaris en regelmatig de plaatsvervangende programmamanager. Ik ondersteun de programmamanager bij het opstellen van rapportages en documenten voor de stuurgroep. Ik ben een klankbord, adviseur en de rechterhand voor allerhande werkzaamheden + neem de secretariële werkzaamheden uit handen. Naast de afgesproken taken heb ik initiatieven aangedragen en daarmee mijn werkpakket uitgebreid. Zo heb ik samen met de productowner Experience, voor de lancering van versie 3 van het studentenportaal MyHU gezorgd. 

Mijn toegevoegde waarde zat in mijn analytische blik, organisatorisch vermogen en volharding om zaken voor elkaar te krijgen. Ik ben sterk organisatiesensitief. Het delen van mijn gedachten met de programmamanager heeft haar geholpen de juiste keuzes te maken en haar de andere kant van situaties te laten zien. 

 

 

ROL Projectmanager doorontwikkeling portaal
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Marketing & Communicatie
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Het huidige portaal mijn.hsleiden is gebouwd op Office 365 - SharePoint online. De door-ontwikkeling betreft alleen de ontwikkeling van de portaal hoofdpagina (dashboard), de inzet van eventuele standaardfunctionaliteit en de opname en inzet van enkele nieuwe portaal-componenten.Er is een marktconsultatie en een behoefte-onderzoek bij de doelgroepen uitgevoerd. Vanwege het naderen van de aanbestedinsggrens bereiden we parallel een aanbesteding voor en houden we de doorontwikkeling klein.

Behaalde eindresultaten:

 • Nieuwe versie van het huidige portaal in het begin van het nieuwe collegejaar, die aansluit bij de behoeften van medewerker, docent en student.
 • Een verbeterde relatie tussen leverancier en Hogeschool Leiden. Een stabiele basis voor een verdere samenwerking.
 • Opgezette training voor mijn.hsleiden in het algemeen. Onderdelen zoals Praktische Informatie zijn daarin opgenomen.
ROL PMO Programma
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

In 2017 is Hogeschool Leiden gestart, als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governance structuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van deze vernieuwde DLWO. Het programma Bronsystemen is er één van. De doelstelling van dit programma is om een sterk en toekomst vast fundament neer te leggen voor de informatievoorziening binnen Hogeschool Leiden. De basis van de informatiehuishouding moet op orde, zodat er betrouwbare informatieketens ontstaan binnen HL, teneinde juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken binnen en buiten Hogeschool Leiden.

Binnen dit programma vervul ik de rol van PMO. Het PMO houdt aandacht voor de koppeling met beloftes en ambities, organiseert en structureert de overleggen en adviseert de programmamanager. Ik ondersteun de stuurgroep in haar werkzaamheden. Het op tijd en conform kwaliteit (laten) opstellen van maandelijkse rapportages en uitwisselen van informatie wordt door het PMO in de gaten gehouden. 

Door eenzelfde PMO-rol in het programma InSight ben ik medeverantwoordelijk voor de vertaalslag van programma strategie, aanpak en resultaten naar benefits voor de hogeschool. In samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie pak ik (binnen dit integrale onderdeel) de externe communicatie over het programma Bronsystemen op.

Binnen het programma pak ik ook losse activiteiten/opdrachten aan. Zoals een eerst marktverkenning naar procesmanagementtooling of het inventariseren en beschrijven van de procedure voor in beheer name.

Behaalde eindresultaten: 

 • Goed lopende rapportagelijn, door het PMO gemonitord. Inclusief een optimalisatieslag, kwalitatief hoogwaardig, in lijn met behoeften van stuurgroepleden.
 • Ondersteuning van programmamanager en stuurgroep op een kwalitatief en doelgerichte wijze.
 • Georganiseerde en structurele bijeenkomsten van de stuurgroep en programmateam.
 • Medeverantwoordelijkheid bij begeleiding projectmanagers bij raakvlakken/overlap van projecten, voortgangsbewaking actiepunten, consistent taalgebruik en primair contact bij afwezigheid van programmamanager.
 • Voor Bronsystemen specifiek en in uitvoering zijnde communicatieplan en communicatiekalender als afgeleide van de “grotere” communicatie rondom de inrichting van een nieuwe DLWO.

 

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Projectmanager adoptie GradeWork
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Hogeschool Utrecht (HU) heeft via een aanbesteding GradeWork als nieuwe digitale inlever- en beoordelingsbox aangeschaft (DIBB). Het is een toetssysteem voor summatieve producttoetsen en bedoeld voor alle opleidingen binnen de HU. 

Uitdaging is het tijdspad om het nieuwe toetssysteem te adopteren. In een omgeving waarin het geven van onderwijs als primaire proces centraal staat en veranderingen er bij komen. Met de komst van de Digitale LeerOmgeving hebben docenten in korte tijd meerdere nieuwe systemen en werkwijze zich eigen gemaakt. 

Ruim de helft van alle opleidingen gebruikt inleverfunctionaliteit op een omgeving die begin 2020 niet meer te gebruiken is. Dit zorgt voor een beperkte tijd om over te stappen naar een nieuwe omgeving. In mijn rol als projectmanager adoptie GradeWork ben ik verantwoordelijk om zo'n 70 opleidingen mee te nemen in de overgang naar GradeWork, voordat de oude omgeving uit gaat. Het uitdenken van een tijdspad, volgen van training, sparren met collega's over de nieuwe werkwijze zijn activiteiten die ik met de opleidingen afstem, organiseer en faciliteer, samen met het projectteam. 

 

ROL Programmasecretaris DLO van de Toekomst
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2018 - 2020
RESULTAAT

Het nieuwe gepersonaliseerde en flexibele onderwijs vraagt om een leeromgeving die ontwikkelingen volgt en studenten en docenten faciliteert bij de nieuwe manier van leren en werken. Zo krijgen zij ruimte om te innoveren en studeren op maat. Om deze vernieuwingen te stimuleren is het programma Digitale Leeromgeving van de toekomst (DLO) gestart. Uitdaging van het programma is het samenspel van projecten en agile-teams en de verandering die het van docenten en medewerkers vraagt. 

Binnen het programma Digitale Leeromgeving van de Toekomst ben ik de gedreven programmasecretaris en regelmatig de plaatsvervangende programmamanager. Ik ondersteun de programmamanager bij het opstellen van rapportages en documenten voor de stuurgroep. Ik ben een klankbord, adviseur en de rechterhand voor allerhande werkzaamheden + neem de secretariële werkzaamheden uit handen. Naast de afgesproken taken heb ik initiatieven aangedragen en daarmee mijn werkpakket uitgebreid. Zo heb ik samen met de productowner Experience, voor de lancering van versie 3 van het studentenportaal MyHU gezorgd. 

Mijn toegevoegde waarde zat in mijn analytische blik, organisatorisch vermogen en volharding om zaken voor elkaar te krijgen. Ik ben sterk organisatiesensitief. Het delen van mijn gedachten met de programmamanager heeft haar geholpen de juiste keuzes te maken en haar de andere kant van situaties te laten zien. 

 

 

ROL Projectmanager doorontwikkeling portaal
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Marketing & Communicatie
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Het huidige portaal mijn.hsleiden is gebouwd op Office 365 - SharePoint online. De door-ontwikkeling betreft alleen de ontwikkeling van de portaal hoofdpagina (dashboard), de inzet van eventuele standaardfunctionaliteit en de opname en inzet van enkele nieuwe portaal-componenten.Er is een marktconsultatie en een behoefte-onderzoek bij de doelgroepen uitgevoerd. Vanwege het naderen van de aanbestedinsggrens bereiden we parallel een aanbesteding voor en houden we de doorontwikkeling klein.

Behaalde eindresultaten:

 • Nieuwe versie van het huidige portaal in het begin van het nieuwe collegejaar, die aansluit bij de behoeften van medewerker, docent en student.
 • Een verbeterde relatie tussen leverancier en Hogeschool Leiden. Een stabiele basis voor een verdere samenwerking.
 • Opgezette training voor mijn.hsleiden in het algemeen. Onderdelen zoals Praktische Informatie zijn daarin opgenomen.
ROL Projectmanager Operationele implementatie MIS
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Administratief Centrum
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

De operationele implementatie van het Management Informatie Systeem richt zich op de ingebruikname van het nieuwe MIS, zoals dat afgelopen jaar door Hogeschool Leiden technisch is ontwikkeld. De werkzaamheden richten zich op het beschikbaar stellen van (stuur)informatie ten behoeve van de managementlaag binnen de hogeschool en het ‘juiste’ gebruik van de bijbehorende systemen. Naast de oplevering en in gebruik name van de verantwoordingsrapportages richt het project zich tevens op de overdracht naar beheer. Met als doel om per medio 2018 het functionele en technische beheer volledig te hebben belegd bij interne medewerkers.

Mijn toegevoegde waarde lag in de verbinding leggen tussen de verschillende afdelingen en rollen. 

Behaalde eindresultaten:

 • Een staande beheerorganisatie inclusief overlegstructuren op operationeel en strategisch niveau. 
 • Het oude systeem staat uit en alle gebruikers zijn over naar het nieuwe systeem, dat op de productieomgeving draait.
 • De rol van producteigenaar is benoemd en wordt uitgevoerd.
 • Een  lijst van gewenste gebruikers die uitleg hebben gehad over het MIS+bijbehorende beheerorganisatie. De eerste stap in het systeem kunnen gebruiken is gezet. 
ROL PMO Programma
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

In 2017 is Hogeschool Leiden gestart, als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governance structuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van deze vernieuwde DLWO. Het programma Bronsystemen is er één van. De doelstelling van dit programma is om een sterk en toekomst vast fundament neer te leggen voor de informatievoorziening binnen Hogeschool Leiden. De basis van de informatiehuishouding moet op orde, zodat er betrouwbare informatieketens ontstaan binnen HL, teneinde juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken binnen en buiten Hogeschool Leiden.

Binnen dit programma vervul ik de rol van PMO. Het PMO houdt aandacht voor de koppeling met beloftes en ambities, organiseert en structureert de overleggen en adviseert de programmamanager. Ik ondersteun de stuurgroep in haar werkzaamheden. Het op tijd en conform kwaliteit (laten) opstellen van maandelijkse rapportages en uitwisselen van informatie wordt door het PMO in de gaten gehouden. 

Door eenzelfde PMO-rol in het programma InSight ben ik medeverantwoordelijk voor de vertaalslag van programma strategie, aanpak en resultaten naar benefits voor de hogeschool. In samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie pak ik (binnen dit integrale onderdeel) de externe communicatie over het programma Bronsystemen op.

Binnen het programma pak ik ook losse activiteiten/opdrachten aan. Zoals een eerst marktverkenning naar procesmanagementtooling of het inventariseren en beschrijven van de procedure voor in beheer name.

Behaalde eindresultaten: 

 • Goed lopende rapportagelijn, door het PMO gemonitord. Inclusief een optimalisatieslag, kwalitatief hoogwaardig, in lijn met behoeften van stuurgroepleden.
 • Ondersteuning van programmamanager en stuurgroep op een kwalitatief en doelgerichte wijze.
 • Georganiseerde en structurele bijeenkomsten van de stuurgroep en programmateam.
 • Medeverantwoordelijkheid bij begeleiding projectmanagers bij raakvlakken/overlap van projecten, voortgangsbewaking actiepunten, consistent taalgebruik en primair contact bij afwezigheid van programmamanager.
 • Voor Bronsystemen specifiek en in uitvoering zijnde communicatieplan en communicatiekalender als afgeleide van de “grotere” communicatie rondom de inrichting van een nieuwe DLWO.

 

ROL Senior PMO
OPDRACHTGEVER Stichting Elisabeth
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Ik ben werkzaam geweest in het ondersteunen van een PMO door optimalisatie van de bestaande projectsjablonen, met als resultaat betere input voor rapportages en een efficiënter proces. Ook heb ik assistentie verleend bij het prioriteren van projecten, als rechterhand van de portfoliomanager. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Brocacef groep
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Brocacef Groep is een groep van ondernemingen, werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. Ze zijn onder andere actief met de farmaceutische groothandel Brocacef en de apotheekketen BENU Apotheek. Bij Brocacef Groep werken ongeveer 5000 medewerkers. 

Het ontbreken van een eenduidige manier van werken in projectmanagement en portfoliomanagement leidt tot issues rond prioritering van projecten van het totaal portfolio, juiste inschatting van projectinspanning en goede besturing vanuit de juiste governance op projecten.

Brocacef Groep heeft met de overname van Mediq Apotheken een flink aantal projecten er bij gekregen. Het professionaliseren van PPM was een duidelijke wens vanuit de afdeling ICT&PM.

In mijn rol als projectmanager lag de focus op het afbakenen van de scope en het helder krijgen van waar de organisatie op korte termijn baat bij had. Ik heb samen met interne medewerkers van de ICT&PM-afdeling gekeken welke acties het snelst en duidelijkst resultaat op gaan leveren.

Uitdaging was het houden van de focus in een omgeving waar veel onrust heerst en waar medewerkers zoekende zijn in de nieuwe organisatie. 

Het door mij bereikte resultaat is een concreet projectplan + de eerste deliverables waarmee de organisatie een eerste stap zet in het professioneel werken binnen projecten met een ICT-component. 

Naast dit project heb ik werkzaamheden voor het PMO opgepakt, zoals het opstellen en bijhouden van rapportages. Ook ben ik ondersteunend geweest in meerdere innovatietrajecten.

ROL Productowner
OPDRACHTGEVER NControl
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

Als productowner was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van NControl Basis en het product Contractadministratie. Een van de taken was de juiste vertaalslag maken van ICT naar klant en andersom. Operationeel was ik verantwoordelijk voor de inregeling van contracten tussen zorgverzekeraar en apotheek. Daarnaast gaf ik inhoudelijk leiding aan de supportdesk. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NControl
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

In deze opdracht heb ik het ombouwen en implementeren van een nieuwe declaratiestandaard begeleid. De uitdaging lag in de samenwerking met meerdere partijen met verschillende belangen. Structurele afstemming en een strakke planning waren noodzakelijk.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NControl en NFZ
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Tijdens de ‘Contractering’ (periode waarin apotheken nieuwe contracten met zorgverzekeraars afsluiten) hebben mijn team en ik apotheken ondersteund bij de implementatie van de contracten en de voorbereiding van een nieuw (contract)jaar. 

OVERIG

Vanaf begin 2020 ben ik coach van de zes deelnemers van het Management Development Programma van Arlande. In 2019 is Arlande gestart met een nieuwe werkwijze voor haar dienst- en productontwikkeling: Arlande Release Train (ART). Samen met twee collega's ben ik de trekker van de ART en hebben we deze verandering binnen Arlande mogelijk gemaakt. Daarnaast neem ik deel aan de werkgroepen HRM (met als extra rol bewaker van de kernwaarden) en Strategie. En vervul ik de rol van vertrouwenspersoon bij Arlande. Tijdens het Pinksterweekend van 2018 heb ik samen met collega's, familie en vrienden met succes deelgenomen aan de ROPArun. De ROPArun is een non-stop 530 kilometer estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, met als doel geld in te zamelen voor instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. In mijn rol als loper heb ik binnen 48u zo'n 65km hardlopend afgelegd.