Contact
Sanne Huizer
Website CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Oosterhout (Noord-Brabant)

COMPETENTIES

Resultaatgericht en gedreven| Verbindend en betrokken| Proactief| Organisatiesensitief

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
SAFe 4 Agilist (Scaled Agile, Inc.)
2018 - 2018
Scrummaster (PSM I)
2017 - 2018
Verandermanagement - Focus Learning Journeys
2017 - 2017
Prince2 Practitioner - EXIN
2016 - 2017
Situationeel leidinggeven - Schouten & Nelissen
2015 - 2015
Masterclass Persoonlijk Leiderschap - NCOI
2008 - 2011
Farmakunde - Hogeschool Utrecht

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Waar ik veel waarde aan hecht is continue groei en het beste uit anderen én mijzelf halen. Ik stap bewust uit mijn comfortzone om mijzelf voldoende uit te dagen en te ontwikkelen. Kenmerkende eigenschappen van mij zijn o.a. organisatievermogen, nauwkeurig, motiverend, sociaal en zelfstandig. Mijn goede communicatievaardigheden zet ik in om personen en organisaties met elkaar te verbinden. Tussen ICT en Business ben ik de verbindende factor en ik beweeg mij gemakkelijk tussen verschillende disciplines. Ik sta bekend om mijn rustige en betrouwbare uitstraling. Ik ben organisatiesensitief, flexibel en niet snel uit het veld te slaan. Ik houd van nieuwe uitdagingen en van doorpakken. Het opbouwen en onderhouden van mijn netwerk gaat mij gemakkelijk af. In de afgelopen jaren ben ik in meerdere programma's en projecten werkzaam geweest en heb ik diverse rollen vervult, zoals: scrum master, projectmanager, product owner, programmasecretaris en regelmatig de plaatsvervangende programmamanager. Waar ik energie van krijg is samenwerken met multidisciplinaire teams en regie houden in een hybride omgeving. De schakel tussen meerdere projecten en activiteiten, het proces optimaliseren, acteren op alle niveaus: als een spin in het web. Een ideale basis om verder te groeien en organisaties daarin mee te nemen door aan hen mijn toegevoegde waarde te tonen.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Programmasecretaris VDWI
OPDRACHTGEVER Gemeente Den Haag | Programmadirecteur ICT
JAAR 2020 - Heden
RESULTAAT

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ambitie om de dienstverlening aan de Haagse burgers te verbeteren door deze diensten zo snel, efficiënt en rechtmatig mogelijk te leveren en de burger daarbij optimaal te bedienen. Om dit te kunnen bereiken, is het nodig om de IT-systemen te vernieuwen. Voor de IT-vernieuwing binnen de domeinen Werk en Inkomen heeft SZW het programma Vernieuwing digitalisering Werk en Inkomen (VDWI) opgezet.

Als programmasecretaris van het programma VDWI ben ik verantwoordelijk voor de administratieve en operationele ondersteuning van het programma. Hierbij behorende de volgende taken:
• Sparringpartner van de programmamanager.
• Ondersteuning aan de programmaorganisatie door middel van organisatorische en adviserende
werkzaamheden.
• Voorbereiding programma- en stuurgroepvergaderingen.
• Bewaking dagelijkse voortgang en zelfstandig uitzetten acties aan de hand van een opgestelde planning en actie- besluitenlijsten.
• Beheren programmaplan.
• Schrijven en beheren van de programmawijzigingen en deelnemen in onder andere wijzigings- en
planningsoverleggen.
• Verzorgen van de voortgangs- / maandrapportages.
• Verzorgen communicatie richting teamleden, stakeholders en externe contactpersonen.
• Organiseren van en fungeren als aanspreekpunt voor bijzondere bijeenkomsten, seminars en/of
conferenties t.b.v. het programma of projecten.
• Zorgdragen voor de ontwikkeling van standaarden, templates en procesbeschrijvingen.
• Zorgdragen voor opzetten en bijhouden van de (financiële) administratie en dossier.
• Bijhouden programmaplanning.
• Opzetten, beheren en bijhouden programmasite in SharePoint.

ROL Projectmanager implementatie GradeWork
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Hogeschool Utrecht (HU) heeft via een aanbesteding GradeWork als nieuwe digitale inlever- en beoordelingsbox aangeschaft (DIBB). Het is een toetssysteem voor summatieve producttoetsen en bedoeld voor alle opleidingen binnen de HU.

Uitdaging was het tijdspad om het nieuwe toetssysteem te adopteren. In een omgeving waarin het geven van onderwijs als primaire proces centraal staat en veranderingen erbij komen. Met de komst van de Digitale LeerOmgeving hebben docenten zich in korte tijd meerdere nieuwe systemen en werkwijze eigen gemaakt.

Ruim de helft van alle opleidingen gebruikte inleverfunctionaliteit op een omgeving die begin 2020 niet meer te gebruiken was. Dit zorgde voor een beperkte tijd om over te stappen naar een nieuwe omgeving. In mijn rol als projectmanager implementatie GradeWork had ik de verantwoordelijkheid om zo'n 70 opleidingen over te zetten/ migreren naar GradeWork. Het uitdenken van een tijdspad, volgen van training, sparren met collega's over de nieuwe werkwijze zijn activiteiten geweest die ik met de opleidingen heb afgestemd, georganiseerd en gefaciliteerd, samen met het projectteam.

ROL Programmasecretaris DLO van de Toekomst
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2018 - 2020
RESULTAAT

Het nieuwe gepersonaliseerde en flexibele onderwijs vraagt om een leeromgeving die ontwikkelingen volgt en studenten en docenten faciliteert bij de nieuwe manier van leren en werken. Zo krijgen zij ruimte om te innoveren en op maat te studeren. Om deze vernieuwingen te stimuleren is het programma Digitale Leeromgeving van de toekomst (DLO) gestart. Uitdaging van het programma was de hybride omgeving: het samenspel van projecten en agile-teams en de verandering die het van docenten en medewerkers heeft gevraagd.

Binnen het programma Digitale Leeromgeving van de Toekomst was ik de programmasecretaris en regelmatig de plaatsvervangende programmamanager. Ik ondersteunde de programmamanager bij het opstellen van rapportages en documenten voor de stuurgroep. Ik was het klankbord, adviseur en de rechterhand voor diverse werkzaamheden en nam de secretariële werkzaamheden uit handen. Naast de afgesproken taken heb ik nieuwe initiatieven aangedragen en daarmee mijn werkpakket uitgebreid. Zo heb ik samen met de productowner Experience voor de lancering van versie 3 van het studentenportaal MyHU gezorgd.

Mijn toegevoegde waarde zat in mijn analytische blik, organisatorisch vermogen en volharding om zaken voor elkaar te krijgen. Ik ben sterk organisatiesensitief. Het delen van mijn gedachten met de programmamanager heeft haar geholpen de juiste keuzes te maken en haar de andere kant van situaties te laten zien.

ROL Projectmanager doorontwikkeling portaal
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Marketing & Communicatie
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Het huidige portaal mijn.hsleiden is gebouwd op Office 365 - SharePoint online. De door-ontwikkeling betrof alleen de ontwikkeling van de portaal hoofdpagina (dashboard), de inzet van eventuele standaardfunctionaliteit en de opname en inzet van enkele nieuwe portaal-componenten. Er is een marktconsultatie en een behoefte-onderzoek bij de doelgroepen uitgevoerd. Vanwege het naderen van de aanbestedingsgrens hebben we parallel een aanbesteding voorbereid en hielden we de doorontwikkeling klein.

Behaalde eindresultaten:

 • Nieuwe versie van het huidige portaal in het begin van het nieuwe collegejaar, die aansluit bij de behoeften van medewerker, docent en student.
 • Een verbeterde relatie tussen leverancier en Hogeschool Leiden. Een stabiele basis voor een verdere samenwerking.
 • Opgezette training voor mijn.hsleiden in het algemeen. Onderdelen zoals Praktische Informatie zijn daarin opgenomen.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programmasecretaris VDWI
OPDRACHTGEVER Gemeente Den Haag | Programmadirecteur ICT
JAAR 2020 - Heden
RESULTAAT

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ambitie om de dienstverlening aan de Haagse burgers te verbeteren door deze diensten zo snel, efficiënt en rechtmatig mogelijk te leveren en de burger daarbij optimaal te bedienen. Om dit te kunnen bereiken, is het nodig om de IT-systemen te vernieuwen. Voor de IT-vernieuwing binnen de domeinen Werk en Inkomen heeft SZW het programma Vernieuwing digitalisering Werk en Inkomen (VDWI) opgezet.

Als programmasecretaris van het programma VDWI ben ik verantwoordelijk voor de administratieve en operationele ondersteuning van het programma. Hierbij behorende de volgende taken:
• Sparringpartner van de programmamanager.
• Ondersteuning aan de programmaorganisatie door middel van organisatorische en adviserende
werkzaamheden.
• Voorbereiding programma- en stuurgroepvergaderingen.
• Bewaking dagelijkse voortgang en zelfstandig uitzetten acties aan de hand van een opgestelde planning en actie- besluitenlijsten.
• Beheren programmaplan.
• Schrijven en beheren van de programmawijzigingen en deelnemen in onder andere wijzigings- en
planningsoverleggen.
• Verzorgen van de voortgangs- / maandrapportages.
• Verzorgen communicatie richting teamleden, stakeholders en externe contactpersonen.
• Organiseren van en fungeren als aanspreekpunt voor bijzondere bijeenkomsten, seminars en/of
conferenties t.b.v. het programma of projecten.
• Zorgdragen voor de ontwikkeling van standaarden, templates en procesbeschrijvingen.
• Zorgdragen voor opzetten en bijhouden van de (financiële) administratie en dossier.
• Bijhouden programmaplanning.
• Opzetten, beheren en bijhouden programmasite in SharePoint.

ROL Projectmanager implementatie GradeWork
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Hogeschool Utrecht (HU) heeft via een aanbesteding GradeWork als nieuwe digitale inlever- en beoordelingsbox aangeschaft (DIBB). Het is een toetssysteem voor summatieve producttoetsen en bedoeld voor alle opleidingen binnen de HU.

Uitdaging was het tijdspad om het nieuwe toetssysteem te adopteren. In een omgeving waarin het geven van onderwijs als primaire proces centraal staat en veranderingen erbij komen. Met de komst van de Digitale LeerOmgeving hebben docenten zich in korte tijd meerdere nieuwe systemen en werkwijze eigen gemaakt.

Ruim de helft van alle opleidingen gebruikte inleverfunctionaliteit op een omgeving die begin 2020 niet meer te gebruiken was. Dit zorgde voor een beperkte tijd om over te stappen naar een nieuwe omgeving. In mijn rol als projectmanager implementatie GradeWork had ik de verantwoordelijkheid om zo'n 70 opleidingen over te zetten/ migreren naar GradeWork. Het uitdenken van een tijdspad, volgen van training, sparren met collega's over de nieuwe werkwijze zijn activiteiten geweest die ik met de opleidingen heb afgestemd, georganiseerd en gefaciliteerd, samen met het projectteam.

ROL Programmasecretaris DLO van de Toekomst
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2018 - 2020
RESULTAAT

Het nieuwe gepersonaliseerde en flexibele onderwijs vraagt om een leeromgeving die ontwikkelingen volgt en studenten en docenten faciliteert bij de nieuwe manier van leren en werken. Zo krijgen zij ruimte om te innoveren en op maat te studeren. Om deze vernieuwingen te stimuleren is het programma Digitale Leeromgeving van de toekomst (DLO) gestart. Uitdaging van het programma was de hybride omgeving: het samenspel van projecten en agile-teams en de verandering die het van docenten en medewerkers heeft gevraagd.

Binnen het programma Digitale Leeromgeving van de Toekomst was ik de programmasecretaris en regelmatig de plaatsvervangende programmamanager. Ik ondersteunde de programmamanager bij het opstellen van rapportages en documenten voor de stuurgroep. Ik was het klankbord, adviseur en de rechterhand voor diverse werkzaamheden en nam de secretariële werkzaamheden uit handen. Naast de afgesproken taken heb ik nieuwe initiatieven aangedragen en daarmee mijn werkpakket uitgebreid. Zo heb ik samen met de productowner Experience voor de lancering van versie 3 van het studentenportaal MyHU gezorgd.

Mijn toegevoegde waarde zat in mijn analytische blik, organisatorisch vermogen en volharding om zaken voor elkaar te krijgen. Ik ben sterk organisatiesensitief. Het delen van mijn gedachten met de programmamanager heeft haar geholpen de juiste keuzes te maken en haar de andere kant van situaties te laten zien.

ROL Projectmanager doorontwikkeling portaal
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Marketing & Communicatie
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Het huidige portaal mijn.hsleiden is gebouwd op Office 365 - SharePoint online. De door-ontwikkeling betrof alleen de ontwikkeling van de portaal hoofdpagina (dashboard), de inzet van eventuele standaardfunctionaliteit en de opname en inzet van enkele nieuwe portaal-componenten. Er is een marktconsultatie en een behoefte-onderzoek bij de doelgroepen uitgevoerd. Vanwege het naderen van de aanbestedingsgrens hebben we parallel een aanbesteding voorbereid en hielden we de doorontwikkeling klein.

Behaalde eindresultaten:

 • Nieuwe versie van het huidige portaal in het begin van het nieuwe collegejaar, die aansluit bij de behoeften van medewerker, docent en student.
 • Een verbeterde relatie tussen leverancier en Hogeschool Leiden. Een stabiele basis voor een verdere samenwerking.
 • Opgezette training voor mijn.hsleiden in het algemeen. Onderdelen zoals Praktische Informatie zijn daarin opgenomen.
ROL PMO Programma
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

In 2017 is Hogeschool Leiden gestart, als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governance structuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van deze vernieuwde DLWO. Het programma Bronsystemen is er één van. De doelstelling van dit programma is om een sterk en toekomstvast fundament neer te leggen voor de informatievoorziening binnen Hogeschool Leiden. De basis van de informatiehuishouding moet op orde komen. Daarmee wordt bereikt dat er betrouwbare informatieketens ontstaan binnen Hogeschool Leiden om juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken binnen en buiten Hogeschool Leiden.

Binnen dit programma vervulde ik de rol van PMO. Het PMO hield aandacht voor de aansluiting met beloftes en ambities, organiseerde en structureerde de overleggen en adviseerde de programmamanager. Ik ondersteunde de stuurgroep in haar werkzaamheden. Het op tijd en conform kwaliteit (laten) opstellen van maandelijkse rapportages en uitwisselen van informatie werd door het PMO bewaakt. 

Door eenzelfde PMO-rol in het programma InSight was ik medeverantwoordelijk voor de vertaalslag van programma strategie, aanpak en resultaten naar voordelen voor de hogeschool. In samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie verzorgde ik (binnen dit integrale onderdeel) de externe communicatie over het programma Bronsystemen.

Binnen het programma pakte ik ook losse activiteiten/opdrachten aan. Zoals een eerste marktverkenning naar procesmanagementtooling of het inventariseren en beschrijven van de procedure voor het beheer.

Behaalde eindresultaten: 

 • Goed lopende rapportagelijn, door het PMO gemonitord. Inclusief een optimalisatieslag, kwalitatief hoogwaardig, in lijn met behoeften van stuurgroepleden.
 • Ondersteuning van programmamanager en stuurgroep op een kwalitatief en doelgerichte wijze.
 • Georganiseerde en structurele bijeenkomsten van de stuurgroep en programmateam.
 • Medeverantwoordelijkheid bij de begeleiding van projectmanagers bij raakvlakken/overlap van projecten, voortgangsbewaking van actiepunten, consistent taalgebruik en primair contact bij afwezigheid van programmamanager.
 • Een uitgevoerd communicatieplan en communicatiekalender specifiek voor het programma Bronsystemen. Het plan en de kalender zijn afgeleid van de 'grotere' communicatie rondom de inrichting van een nieuwe DLWO.

 

ROL Projectmanager Operationele implementatie MIS
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Administratief Centrum
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

De operationele implementatie van het Management Informatie Systeem richt zich op de ingebruikname van het nieuwe MIS, zoals dat afgelopen jaar door Hogeschool Leiden technisch is ontwikkeld. De werkzaamheden richten zich op het beschikbaar stellen van (stuur)informatie ten behoeve van de managementlaag binnen de hogeschool en het ‘juiste’ gebruik van de bijbehorende systemen. Naast de oplevering en in gebruik name van de verantwoordingsrapportages richt het project zich tevens op de overdracht naar beheer. Met als doel om per medio 2018 het functionele en technische beheer volledig te hebben belegd bij interne medewerkers.

Mijn toegevoegde waarde lag in de verbinding leggen tussen de verschillende afdelingen en rollen. 

Behaalde eindresultaten:

 • Een staande beheerorganisatie inclusief overlegstructuren op operationeel en strategisch niveau. 
 • Het oude systeem staat uit en alle gebruikers zijn over naar het nieuwe systeem, dat op de productieomgeving draait.
 • De rol van producteigenaar is benoemd en wordt uitgevoerd.
 • Een lijst van gewenste gebruikers die uitleg hebben gehad over het MIS+bijbehorende beheerorganisatie. De eerste stap in het systeem kunnen gebruiken is gezet. 
ROL Senior PMO
OPDRACHTGEVER Stichting Elisabeth
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Ik ben werkzaam geweest in het ondersteunen van een PMO door optimalisatie van de bestaande projectsjablonen, met als resultaat betere input voor rapportages en een efficiënter proces. Ook heb ik assistentie verleend bij het prioriteren van projecten, als rechterhand van de portfoliomanager. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Brocacef groep
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Brocacef Groep is een groep van ondernemingen, werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. Ze zijn onder andere actief met de farmaceutische groothandel Brocacef en de apotheekketen BENU Apotheek. Bij Brocacef Groep werken ongeveer 5000 medewerkers. 

Het ontbreken van een eenduidige manier van werken in projectmanagement en portfoliomanagement leidt tot issues rond prioritering van projecten van het totaal portfolio, juiste inschatting van projectinspanning en goede besturing vanuit de juiste governance op projecten.

Brocacef Groep heeft met de overname van Mediq Apotheken een flink aantal projecten er bij gekregen. Het professionaliseren van PPM was een duidelijke wens vanuit de afdeling ICT&PM.

In mijn rol als projectmanager lag de focus op het afbakenen van de scope en het helder krijgen van waar de organisatie op korte termijn baat bij had. Ik heb samen met interne medewerkers van de ICT&PM-afdeling gekeken welke acties het snelst en duidelijkst resultaat op gaan leveren.

Uitdaging was het houden van de focus in een omgeving waar veel onrust heerst en waar medewerkers zoekende zijn in de nieuwe organisatie. 

Het door mij bereikte resultaat is een concreet projectplan + de eerste deliverables waarmee de organisatie een eerste stap zet in het professioneel werken binnen projecten met een ICT-component. 

Naast dit project heb ik werkzaamheden voor het PMO opgepakt, zoals het opstellen en bijhouden van rapportages. Ook ben ik ondersteunend geweest in meerdere innovatietrajecten.

ROL Productowner
OPDRACHTGEVER NControl
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

Als product owner was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van NControl Basis en het product Contractadministratie. Een van de taken was de juiste vertaalslag maken van ICT naar klant en andersom.

Als lid van de supportdesk kon ik de klant proactief bevragen en zo aan de voorkant al te weten komen welke ontwikkeling de meest toegevoegde waarde had. Op wekelijkse basis stemde ik af met andere productowners binnen het bedrijf. Eén dag per week werkte ik op de locatie van de ontwikkelaars en werd ik meegenomen in hun wereld van de techniek.

In dezelfde periode was ik operationeel verantwoordelijk voor de inregeling van contracten tussen zorgverzekeraar en apotheek. Daarnaast gaf ik inhoudelijk leiding aan de supportdesk.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NControl
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

In deze opdracht heb ik het ombouwen en implementeren van een nieuwe declaratiestandaard begeleid. De uitdaging lag in de samenwerking met meerdere partijen met verschillende belangen. Structurele afstemming en een strakke planning waren noodzakelijk.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NControl en NFZ
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Tijdens de ‘Contractering’ (periode waarin apotheken nieuwe contracten met zorgverzekeraars afsluiten) hebben mijn team en ik apotheken ondersteund bij de implementatie van de contracten en de voorbereiding van een nieuw (contract)jaar. 

OVERIG

Vanaf begin 2020 ben ik coach van de zes deelnemers van het Management Development Programma van Arlande. In 2019 is Arlande gestart met een nieuwe werkwijze voor haar dienst- en productontwikkeling: Arlande Release Train (ART). De werkwijze is gebaseerd op SAFe. In mijn rol als RTE (Release Train Engineer) heb ik deze verandering binnen Arlande mede mogelijk gemaakt. Daarnaast neem ik deel aan de werkgroepen HRM (met als extra rol bewaker van de kernwaarden) en Strategie. En vervul ik de rol van vertrouwenspersoon bij Arlande. Tijdens het Pinksterweekend van 2018 heb ik samen met collega's, familie en vrienden met succes deelgenomen aan de ROPArun. De ROPArun is een non-stop 530 kilometer estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, met als doel geld in te zamelen voor instellingen, goede doelen of projecten te steunen die bijdragen aan het motto van Roparun. In mijn rol als hardloper heb ik binnen 48u zo'n 65km afgelegd.