Contact
Peter van Schie
Website CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Zuid-Holland

COMPETENTIES

Besluitvaardig| Resultaatgericht| Organisatiesensitief| Motivator

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2017 - 2017
PRINCE2 practitioner
2003 - 2004
In-company pre-MBA trainingsprogramma
1977 - 1980
HTS-E Informatietechniek

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik heb een jarenlange ervaring als projectmanager van projecten met aspecten als consolidatie, uitwijk, outsourcing, cloud diensten, datacenters, netwerken en het verhuizen van systemen en applicaties. Daarbij speelt een upgrade van hardware en software en het toepassen van nieuwe technologieën vaak een belangrijke rol, evenals het inrichten van het beheer voor deze nieuwe omgevingen. Ik beschik over een goede bekendheid met wat de markt te bieden heeft op het gebied van datacenters of cloud computing en heb ervaring met het selecteren van leveranciers door middel van (Europese) aanbestedingen. Tevens heb ik vele jaren leiding gegeven aan teams van ICT-medewerkers/professionals met als primaire verantwoordelijkheid het beheren van ICT-infrastructuren. Ik hanteer PRINCE2 als projectmanagement methodiek in combinatie met een Agile aanpak voor het realiseren van de werkpakketten. Persoonlijke kenmerken zijn besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid met de nodige aandacht voor details. Mijn leidinggevende, motiverende en coachende vaardigheden zijn mede gevormd door externe en interne opleidingen. Het stimuleren van medewerkers om gezamenlijk te zorgen voor een goed resultaat is voor mij een belangrijke motivatie.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Adviseur
OPDRACHTGEVER MBO Amersfoort
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

In deze opdracht heb ik een advies uitgebracht voor het vernieuwen van de datacenter- , netwerk- en IT-support diensten, welke zijn uitbesteed. Daarbij is met name gekeken naar de mogelijkheid om de datacenter diensten onder te brengen bij de SURFcumulus dienst van SURFnet. Tevens heb ik geadviseerd over het gefaseerd up-to-date brengen van het netwerk, de werkplekken  en overige ICT diensten.

Het advies is ongewijzigd overgenomen door het College van Bestuur.

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland
JAAR 2015 - 2017
RESULTAAT

In deze opdracht ben ik verantwoordelijk geweest voor meerdere projecten, waaronder:

Herontwerp en realisatie van het complete Inholland netwerk, zodat dit geschikt is voor  het gebruik van Cloud oplossingen, IPv6 en “bring your own device”. Mijn verantwoordelijkheden in dit project waren:

 • Het opstellen van een PID;
 • De aanbesteding voor de leverancier van apparatuur;
 • De selectie van Core- en Access switches, DDI-, Firewall-, ADC-apparatuur en Wifi controllers;
 • De implementatie van voorgenoemde apparatuur.

Het opzetten en aansturen van een project voor het migreren van virtuele servers naar een IAAS cloud dienst via SURFcumulus. Dit project omvatte:

 • Het opstellen van een Projectbrief en PID;
 • Een update van de business case;
 • Technische ontwerpen en pilot met back-up (DPM) en file-share (StorSimple) oplossingen;
 • Werkpakketten voor het migreren van VM's, het inrichten van een OnPremise omgeving en het afbouwen van het bestaande datacenter;
 • Een standaard migratie procedure (m.b.v. Platespin).

Het implementeren van een nieuwe versie van Windows op alle werkplekken. In deze nieuwe versie zijn Microsoft producten toegevoegd voor het beheren van profielen (UE-V), het virtualiseren (APP-V) en distribueren (SCCM) van applicaties.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NIBC Bank N.V.
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

In deze opdracht ben ik verantwoordelijke geweest voor drie projecten op het gebied van informatie Security en Control naar aanleiding van bevindingen en aanbevelingen op basis van een interne penetratietest.

Herontwerp en realisatie van een nieuw Local Area Network. Dit project omvatte het ontwerp, de aanschaf en de implementatie van nieuwe switches en Intrusion Detection and Prevention systemen voor het gehele hoofdkantoor. Het gerealiseerde LAN voldoet aan eisen betreffende segmentatie en beveiliging, hetgeen is getoetst met een penetratie test door een externe partij.

Implementatie van een up-to-date Security Logging & Monitoring platform (SIEM), inclusief de bijbehorende operationele procedures. Dit project is gestart met een aanbesteding. In samenwerking met de gekozen leverancier is een ontwerp opgesteld en is het SIEM platform geïnstalleerd en geconfigureerd conform de regelgeving van NIBC. Vervolgens zijn honderden servers, databases en applicaties gekoppeld aan het platform. Tevens zijn de operationele en support processen ingericht, in combinatie met externe management services.

De aanbesteding en implementatie van een Web Defense (anti-DDoS) oplossing. Daarbij is een keuze gemaakt voor een “Web Defense in the cloud” oplossing, inclusief bijbehorende management services. Aansluitend heb ik het configureren, testen en in productie nemen gecoördineerd, in samenwerking met de leverancier.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Sdu Uitgevers
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

In deze opdracht was ik verantwoordelijk voor het ontvlechten en migreren van een IT omgeving in verband met de overname van de uitgeefgroep Kosteninformatie van Reed Business. Mijn opdracht was:

 • Het realiseren van de ICT infrastructuur in een nieuw kantoor;
 • Het verhuizen van de applicaties en websites van de uitgeefgroep naar een extern datacenter van Sdu Uitgevers;
 • Het koppelen van de gebruikersautorisatie aan de Sdu systemen;
 • Het gebruik van specifieke zoek technologie (FAST);
 • Een upgrade naar nieuwe versies van Windows en SQLserver

De applicaties en websites zijn geïnstalleerd en getest in een OTAP straat. Het testen heeft plaatsgevonden in samenwerking met medewerkers van de uitgeefgroep. Tijdens het project heb ik veel aandacht gegeven aan het identificeren en managen van risico’s en issues. Mijn kennis, op het gebied van IT infrastructuren en online omgevingen, kwam daarbij goed van pas. Met een wekelijkse projectrapportage zijn de stuurgroep en andere betrokkenen op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER ProRail
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT

In deze opdracht ben ik verantwoordelijk geweest voor het verhuizen van de backoffice productieservers naar een extern datacenter in verband met een capaciteitgebrek van de eigen computerruimte. Het verhuizen moest plaatsvinden op basis van gevirtualiseerde servers. Mijn opdracht omvatte op hoofdlijnen:

 • Ontwerp en realisatie van een nieuw netwerk (WAN, LAN);
 • Oplevering van een nieuwe omgeving voor SAP applicaties;
 • Inrichten en operationeel opleveren van een OTAP omgeving;
 • Bestaande virtuele KA productie servers verhuizen;
 • Virtualiseren en verhuizen van overige servers;
 • Opstellen van plannen voor migratie van resterende zaken, waaronder databases.

Deze opdracht is door mij uitgewerkt in een projectprogramma op basis van een gefaseerde aanpak. Onderdelen van deze aanpak zijn: doelarchitectuur, netwerk, inventarisatie en technieken (P2V virtualisatie, OS versie, etc.). Daarbij zijn een aantal deelprojecten met voorrang uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgever. Een belangrijk aspect voor de uitvoering van deze opdracht was het minimaliseren van de impact voor gebruikers. Het programma is tot grote tevredenheid van het ProRail management op tijd en binnen budget afgerond.