Contact
Niels van Duin
Website CV
Professie Informatie analist / architect
Woonplaats Budel-Dorplein

WERKGEVERS

Mystar Computer BV | Technical Public Relations officer
2010 - 2012
MSI Europe BV | Support manager Europe
2007 - 2010
DHL Excel Supply Chain | Proces analist HP EMEA
2005 - 2007

COMPETENTIES

Direct| Conceptueel| Architectuur| Veranderen| Doorzetten

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
Prince 2 Foundation
2013 - 2013
Scrum Master
2008 - 2009
Management & Leadership (Kenneth Smith Training)
2002 - 2005
HBO Werktuigbouwkunde Fontys Hogeschool Eindhoven(nv)
2000 - 2002
HBO Hoger informatica Fontys Hogeschool Eindhoven (nv)

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Wat velen als probleem zien, is voor mij een uitdaging. Ik werk bij voorkeur projectmatig aan het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen. Juist daar waar multidisciplinaire ketens stranden in Poolse landdagen van managers of Babylonische spraakverwarringen tussen specialisten kom ik het best tot mijn recht. Analytisch en kritisch, met een goede balans tussen integrale visie en operationele pragmatiek, beweeg ik naar het optimale resultaat door proces- en informatie ketens inzichtelijk te maken, af te stemmen en waar mogelijk te automatiseren. Ondanks mijn voornamelijk technische achtergrond, komt mijn ervaring met veranderen en automatiseren voornamelijk uit de business hoek. Puttend uit een breed scala aan proceskennis rondom o.a. logistiek, service en support, marketing, administratie, identiteit- en informatie management ben ik inhoudelijk sterk en kan ik waar nodig het diepste detail expliciet maken. Inmiddels ben ik ruim 6 jaar actief in de educatieve sector en heb mogen ontdekken dat daar mijn passie ligt. Het verbeteren van de wendbaarheid van onderwijsorganisatie met deugdelijke inzet van publieke gelden. De laatste jaren heb ik me in het bijzonder gespecialiseerd in onderwijslogistiek. Een cyclisch vraagstuk dat organisatie breed disciplines, processen en applicaties doorkruist.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Informatie Architect
OPDRACHTGEVER mboRijnland
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

De rol van interim informatie architect op me nemen was beladen na het tragisch uitvallen van mijn voorganger, voorheen mijn opdrachtgever. Daarnaast onderging ICT een moeizame transitie van beheer naar regie organisatie waardoor de alignement van onderwijs en IT op dat moment verre van ideaal was.

De eerste uitdaging was het minimaliseren van mijn rol in het veranderprogramma rondom onderwijslogistiek waar ik jarenlang vol passie aan had gewerkt. De AVG deed zijn intrede en dit was mede door de fusie met ROC Leiden een groot punt van zorg. Informatiebeveiliging en privacy kreeg de hoogste prioriteit. Een ideaal moment voor de herpositionering van informatie-management als schakel tussen het onderwijs en ICT door te voeren.

Mijn taken en verantwoordelijkheden:

 • Inventariseren IBP risico's, opstellen en doorvoeren van verbeterplan
 • Datalek response team
 • Opstellen van architectuur-, visie- en beleidstukken
 • Project portfolio management (advies en supervisie in diverse ICT projecten)
 • Vraag en aanbod afstemming in het proces-, informatie- en applicatielandschap
 • Begeleiden van functioneel beheer en ICT in rol transitie
 • Beoordelen van aanbestedingen (MarCom/Finance/SIS)

 

ROL Informatie Analist
OPDRACHTGEVER ID College
JAAR 2014 - 2017
RESULTAAT

De introductie van een nieuw flexibel onderwijsmodel bij het ID College vroeg om een nieuwe aanpak rondom onderwijslogistiek en diens voorzieningen.​ Onderwijs in de vorm van massamaatwerk is een gepast antwoord op de vraag naar flexibel MBO onderwijs. Het vergt echter veel inspanning en vooruitziend vermogen in het onderwijsontwerp. Er was vanuit het onderwijs al een serieuze start gemaakt in het ontwikkeling van een onderwijs catalogus waarin het gehele ontwerp proces conform het nieuwe onderwijsmodel werd gefaciliteerd. Maar er was onvoldoende overzicht om de consequenties in de gehele keten te overzien.

Initieel ben ik gevraagd om een onderzoek te doen naar een vraagstuk rondom coderingen en het onderliggende datamodel. Na de oplevering van mijn rapport en enkele PoC's ten behoeve van mijn verbeterpunten werd ik benoemd als architect van de doorontwikkeling en integratie in het applicatielandschap.

Mijn taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwerp en realisatie van de onderwijscatalogus, het bronsysteem voor onderwijs ontwerp en basis voor de onderwijslogistieke keten
 • Doorontwikkeling en beheer van de tooling voor onderwijsplanning
 • Begeleiden van teamleiders in onderwijsplanning nieuwe stijl
 • Herziening van het onderwijslogistieke processen en informatiestromen
 • Koppelen en herinrichting van te verbinden systemen (o.a. resultaatstructuren, onderwijstijd verantwoording)
 • Adviesrol in fusie met ROC Leiden (Onderwijslogistiek en administratie)

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Functioneel ontwerper
OPDRACHTGEVER ROC Nijmegen
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

ROC Nijmegen maakt gebruik van Oracle Campus Solutions, wat als onderwijs ERP systeem een groot deel van het benodigde functionaliteit in het applicatielandschap afdekt. Dit heeft als voordeel dat het gros van de data deugdelijk gestructureerd in één ecosysteem zit. Echter omdat het pakket in Nederland slechts zeer beperkt gebruikt wordt ontbreken specifieke inrichting templates . Wat resulteert in veel maatwerk ontwikkeling en eigen beheer.

Er was in het verleden weinig aandacht gegeven rondom HRM waardoor weinig grip op enkele veel voorkomende processen. Er was behoefte deze beter te faciliteren en waar mogelijk te automatiseren. De beschikbaarheid van de HRM professionals en de ontwikkelaars was echter zeer beperkt, aan mij de opdracht om oplossingen uit te werken met minimale belasting van de organisatie.

De uitdaging was het in kaart brengen van de functionele vraag en deze overzichtelijk en volledig aan te bieden aan de ontwikkelaars.

Op basis van interviews per proces(WvP, nieuw/mutatie/einde dienstverband) heb ik functionele ontwerpen uitgewerkt, afgestemd en opgeleverd. De processen zijn moeiteloos geadopteerd in de applicaties zonder dat verdere toelichting noodzakelijk was. Het compliment van de ICT directeur; "De beste functioneel ontwerpen die ik ooit gezien heb" is mij altijd bijgebleven.
 

ROL Adviseur Identity Management
OPDRACHTGEVER Gemeente Leeuwarden
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

De gemeente Leeuwarden maakte gebruik van enigzins verouderde applicaties van Centric voor het beheer van persoonsgegevens. Middelen voor het inregelen van toegangsbeheer waren niet meer afdoende, wat resulteerde in een aanbesteding. Deze werd gegunt aan software leverancier Evidian en Qforce als integrator. Het pakket van Evidian sloot in praktijk echter niet volledig aan op de 'impliciete' eisen en wensen van de gemeente, waar men zich vooral had blindgestaard op diens single sign-on oplossing die de markt domineerde. Op het moment dat ik in het project werd betrokken was er al sprake van opgelopen spanningen tussen de 3 partijen. De budgetten waren reeds besteed zonder resultaat.  

Mijn uitdaging was het herdefineren van de requirements van de gemeente. De probleemstelling lag vooral op het organisatorisch vlak waar wens en werkelijkheid veelal ver uit elkaar laggen. Niet bestaande processen dienden gedefinieerd te worden en aanwezige infrastructuur geoptimalisateerd. Om vervolgens terent op de zeer beperkte goodwill van Evidian het benodigde maatwerk te laten realiseren om tot een deugdelijk resultaat te komen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het interviewen van kennisdragers zowel op organisatorisch als technisch vlak;
 • Analyseren en beschrijven van processen en informatiestromen; 
 • Vaststellen en prioriteren van technische en functionele eisen;
 • Aansturen van leverancier m.b.t. maatwerk;
 • Bewaken van functionele eisen tijdens de technische realisatie;
 • Presenteren en demonstreren van deel en eind producten

Ondanks een succesvol proof of concept, koos de gemeente alsnog om de oplossing niet te adopteren. De beheerslast van de tooling bleef twijfelachtig en het vertrouwen in de leverancier was onvoldoende hersteld om een langdurige samenwerking aan te gaan.