Contact
Niels van Duin
Website CV
Professie Informatie analist / architect

COMPETENTIES

Analytisch| Architectuur| Assertief| Agile| Conceptueel denken| Creatief

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
Prince 2 Foundation
2013 - 2013
Scrum Master
2008 - 2009
Management & Leadership (Kenneth Smith Training)
2002 - 2005
HBO Werktuigbouwkunde te Fontys Hogeschool Eindhoven
2000 - 2002
HBO Hoger informatica te Fontys Hogeschool Eindhoven (propedeuse)

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Wat velen als probleem zien, is voor mij een uitdaging. Ik werk bij voorkeur projectmatig aan het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen. Juist daar waar multidisciplinaire ketens stranden in Poolse landdagen van managers of Babylonische spraakverwarringen tussen specialisten kom ik het best tot mijn recht. Analytisch en kritisch, met een goede balans tussen integrale visie en operationele pragmatiek, beweeg ik naar het optimale resultaat door complexe proces- en informatie ketens inzichtelijk te maken, af te stemmen en te automatiseren. Ondanks mijn voornamelijk technische achtergrond, komt mijn ervaring met veranderen en automatiseren voornamelijk uit de business hoek. Met een goed integraal inzicht en puttend uit een breed scala aan proceskennis rondom o.a. supply chain logistiek, service en support, marketing, administratie, identiteit- en informatie management ben ik inhoudelijk sterk en kan ik waar nodig het diepste detail expliciet maken. Inmiddels ben ik ruim 4 jaar actief in de educatieve sector en heb ontdekt dat daar mijn passie ook echt ligt. Het verbeteren van de wendbaarheid van onderwijsorganisatie met deugdelijke inzet van publieke gelden. De laatste jaren heb ik me in het bijzonder gespecialiseerd in onderwijslogistiek. Een cyclisch vraagstuk dat organisatie breed disciplines, processen en applicaties doorkruist.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Informatie analist
OPDRACHTGEVER ID College, Informatie architect
JAAR 2014 - Heden
RESULTAAT
 • Ontwerp en realisatie van de onderwijscatalogus, het bronsysteem voor onderwijs ontwerp.  
 • Doorontwikkeling en beheer van de tooling voor onderwijsplanning. 
 • Herziening van het onderwijslogistieke processen en informatiestromen.
 • Adviesrol in fusie met ROC Leiden (Onderwijslogistiek en administratie)
ROL Functioneel ontwerper
OPDRACHTGEVER ROC Nijmegen, management HRM
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

Ten behoeve van automatisering van HRM processen, diverse functionele ontwerpen opgeleverd.

ROL Consultant / Analist Identity Management
OPDRACHTGEVER Diverse ziekenhuizen, gemeenten en onderwijsinstellingen; Tjongerschans, ASZ Aalst, SFG, Vlietland Ziekenhuis, gemeente Leeuwarden, ROC Nijmegen, TU Twente
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Als teamlid van Qforce, onderdeel van Arlande, dat diensten levert op het gebied van Identity Governance & Administration. Hierbij zijn wet en regelgeving en business intelligence wensen de belangrijke drijfveren. IGA was initieel een pure IT aangelegenheid, maar is geëvolueerd tot een volwassen business intelligence/compliance oplossing, welke zwaar leunt op processen en technische infrastructuur. 

Als IGA consultant was ik de spil in ontwerp en realisatie van meerdere IDM projecten en kwam in aanraking met alle lagen en takken binnen diverse organisaties.

De probleemstellingen liggen vooral op het organisatorisch vlak waar wens en werkelijkheid veelal ver uit elkaar liggen. Niet bestaande processen dienen gedefinieerd te worden en aanwezige infrastructuur en processen behoeven optimalisatie. Proceseigenaren zijn schuw voor veranderingen en dienen daarin overtuigd te worden. 

Primaire activiteiten:

 • Het interviewen van kennisdragers zowel op organisatorisch als technisch vlak;
 • Analyseren en beschrijven van processen en informatiestromen; 
 • Formuleren van visie;
 • Vaststellen en prioriteren van technische en functionele eisen;
 • Schrijven van advies en audit rapporten;
 • Opstellen van RFP’s;
 • Aansturen van leverancier m.b.t. maatwerk;
 • Bewaken van functionele eisen tijdens de technische realisatie;
 • Presenteren en demonstreren van deel en eind producten.