Contact
Matthieu Hendriks
Website CV
Professie Interim-management
Woonplaats Lunteren

COMPETENTIES

Resultaatgericht| Stressbestendig| Stakeholder management| Zelfstandig| Betrouwbaar| Besluitvaardig

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2006 - 2006
Prince II foundation
2002 - 2002
Strategic Selling Miller Heiman
2002 - 2002
HPM (Human Performance Management)
2001 - 2001
HTM (Human Talent Management)
2000 - 2000
Integraal Management
1999 - 1999
ITIL Service Manager
1995 - 1995
ITIL Essentials
1992 - 1992
Mansal Verkooptraining
1991 - 1993
Hoger Management
1989 - 1990
Middle Management (ISW) en Voorbereidend Hoger Managent (ISW)

TALEN

Duits
Voldoende
Engels
Goed

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik heb ruim 30 jaar ICT-managementervaring. In diverse Interim, lijn-, project- en servicemanagement functies ben ik (eind)verantwoordelijk voor de klantcontacten, de service level agreements, het leiding geven aan projecten en het opzetten en uitbreiden van beheer- en systeemontwikkelafdelingen. Ik ben gewend om te gaan met veel stakeholders op verschillende niveaus binnen een organisatie. Belangrijke succesfactoren in bovenstaande functies zijn: mijn resultaatgerichte, pragmatische insteek; het tevreden krijgen en houden van afnemers; concrete en duidelijke aansturing van leveranciers; coaching en motiveren van collega’s; het invullen van een voorbeeldfunctie. Naast mijn managementervaring heb ik een brede inhoudelijke kennis van infrastructuren, databases, applicatieontwikkeling en operating systemen en neem daardoor snel en onderbouwd beslissingen, rekening houdend met mogelijke risico’s. Mijn persoonlijkheid typeert zich door klantgerichtheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, en een pragmatische aanpak.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Directeur / Manager IVT
OPDRACHTGEVER Het ROC Nova College
JAAR 2015 - Heden
RESULTAAT

Gerealiseerde doelen:

 • Professionalisering van de ICT-afdeling door
 • Procesmatig werken
 • Sturing op houding en gedrag
 • Inrichten regie
 • Migratie en implementatie van Office 365
 • Implementatie van Narrow Casting op basis van OpenSource
 • Opzet van Digitale Leeromgeving op basis van Moodle, een opensource pakket.
 • Inrichting van de afdeling Informatievoorziening en techniek;
 • Project portfolio management naar bestuursbureau;
 • Goede sfeer en samenwerking;
 • Tevreden opdrachtgever. Taken en verantwoordelijkheden:
 • Aansturing teamleiders, procesmanagers en projectleiders;
 • Opdrachtgever voor uit te voeren ICT gerelateerde projecten;
 • Deelnemer aan het onderwijsdirecteuren overleg
 • Aanspreekpunt voor strategische, tactische en operationele zaken;
 • Inrichten beheerprocessen en nieuwe IVT-organisatie;
 • Overdracht naar en coaching van de nieuwe leiding;
 • Investering- en exploitatiebegrotingen.
 • Rapportage aan het College van Bestuur.

Activiteiten:

 • Dagelijkse leiding van de afdeling Informatievoorziening en Techniek;
 • Starten van innovatie trajecten en het realiseren van vernieuwingen;
 • Sparringpartner voor procesinrichting.
ROL Hoofd ICT Beheer
OPDRACHTGEVER MGG (Medisch Centrum Alkmaar Gemini groep)
JAAR 2013 - 2015
RESULTAAT

Gerealiseerde doelen: 

 • Implementatie ITIL beheer processen en rapporteerbaar gemaakt;
 • Migratie van Windows XP naar Windows 7;
 • Een uitbesteding van de servers en storage naar een externe partij en datacentrum;
 • Ingerichte keten georiënteerde regieorganisatie;
 • Minder verstoringen, grip op uitgaven;
 • Goede sfeer en samenwerking;
 • Tevreden opdrachtgever.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Aansturing teamleiders, procesmanagers en projectleiders;
 • Opdrachtgever voor uit te voeren infra georiënteerde projecten;
 • Deelnemen in stuurgroepen in verschillende rollen;
 • Visie bepalen en tot uitvoer brengen;
 • Aanspreekpunt voor strategische, tactische en operationele zaken;
 • Vraagbaak voor MT-ICT op het gebied van techniek, beheer- en projectprocessen;
 • Escalaties, klachten;
 • Inrichten beheerprocessen en nieuwe regieorganisatie;
 • Overdracht naar en coaching van de nieuwe leiding;
 • Investering en exploitatie begrotingen.

Activiteiten:

 • Dagelijkse leiding van het Infrabeheer, applicatiebeheer en procesmanagement;
 • Sparring-partner voor procesinrichting;
 • Lid Management Team ICT;
 • Leverancier en contractmanagement;
 • Opdrachtgever voor migratie- en uitbestedingsprojecten;
ROL Manager Generieke IT Dienstverlening
OPDRACHTGEVER ProRail
JAAR 2009 - 2012
RESULTAAT

Gerealiseerde doelen:

 • Van een klagende klant naar een tevreden klant van de kantoorautomatisering van ProRail;
 • Van een outsourcing situatie naar beheer onder eigen regie; • Incident vrije uithuizing van de backend van de kantoorautomatisering naar een professioneel datacentrum;
 • Virtualisatie van de backend;
 • Migratie van Windows XP naar Windows7;
 • Ingerichte regieafdeling;
 • Ontwerp en bouw op Linux gebaseerd generiek ontwikkel platform.
 • Realisaties binnen budget en tijd.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Directe aansturing van het regieteam;
 • 1e aanspreekpunt voor strategische zaken;
 • Opdrachtgeverschap voor projecten;
 • Verantwoordelijk voor de totale kantoorautomatisering van ProRail bestaande uit ruim 5000 werkplekken en ruim 700 servers;
 • Lid van het Management Team van Beheer Non Stop. Activiteiten:
 • Directe leiding teamleden;
 • Overleg met leveranciers / contractonderhandelingen;
 • Toetsing procesbeschrijvingen;
 • Opdrachtgever voor verbeterprojecten;
 • Vormgeven reorganisatie Beheer Non Stop.
ROL Hoofd Informatievoorziening en Beheer
OPDRACHTGEVER NedTrain
JAAR 2007 - 2008
RESULTAAT

Gerealiseerde doelen:

 • Geaccepteerde en geïmplementeerde beheerstrategie;
 • (Her)Inrichting van de Incident, Problem en SLM-processen;
 • Opzet testmanagement en release management;
 • Opzet applicatiebeheer;
 • Opzet costing model voor doorbelasting;
 • Verhoging professionaliteit en toegevoegde waarde van IV-Beheer.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Formuleren en implementeren van het IV-Beheer beleid;
 • Directe aansturing van de teamleden van het beheerteam;
 • 1e aanspreekpunt van IV-Beheer voor strategische zaken;
 • Linking pin naar de ICT-Beheer groep.

Activiteiten:

 • Directe leiding teamleden;
 • Overleg met leveranciers / contractonderhandelingen ;
 • Toetsing procesbeschrijvingen;
 • Uitvoering van het IV-Beheer verbeterprogramma;
 • Coaching teamleden.
ROL Hoofd Technisch Beheer en Projectmanager
OPDRACHTGEVER NedTrain
JAAR 2006 - 2006
RESULTAAT

Gerealiseerde doelen:

 • De rust in de afdeling brengen door het aanbrengen van structuur, een duidelijke planning en het geven van leiding;
 • Een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Een verhoging van de stabiliteit van de infrastructuur;
 • Een verbetering van de sfeer in de afdeling;
 • De grondhouding van de medewerkers van disabler naar enabler.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Dagelijkse leiding van de afdeling Technisch Beheer;
 • Coördinatie en planning van de beheeractiviteiten;
 • Beschikbaar stellen van resources aan projecten;
 • Aansturing van de projecten.
 • Inplannen Changes;
 • Het in beheer nemen van projectresultaten.

Activiteiten:

 • Verzorgen en bijhouden van de planning;
 • Opzetten van verbetertrajecten om te komen tot een stabiele infrastructuur;
 • Functioneringsgesprekken;
 • Op technisch gebied als klankbord optreden voor de medewerkers;
 • Uitvoeren van onder andere de volgende projecten:
 • Herinrichting Engineering werkplekken Tilburg;
 • Inrichting van de OTAP omgeving voor NedTrain B.V.;
 • Servermigratie Tilburg;
 • Internettoegang.
   
 • Het verzorgen van de rapportages over de voortgang van de projecten;
 • Lid van de Change Advisory Board.
ROL Projectleider
OPDRACHTGEVER Campina
JAAR 2003 - 2005
RESULTAAT

Te realiseren doel:

 • Een kostenbesparing van minimaal 10% op de operationele kosten van Campina wereldwijd op het gebied van Office Automatisering bestaande uit: de complete backoffice omgeving, +/- 3500 werkplekken verspreid over ongeveer 60 verschillende locaties, vervanging van de complete mailomgeving en de centraal aangeboden netwerkdiensten door middel van een volledige outsourcing.
 • Verbetering van de onderlinge communicatie door verhoging van de standaardisatie en compatibiliteit van de gebruikte systemen.
 • Een applicatie consolidatie van 750 applicaties naar 350.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Projectmanagement.
 • Aansturing van de 3 deelprojecten:
 • Migratie van de huidige situatie naar de nieuwe omgeving;
 • Opzetten van een besturing en kostenstructuur;
 • Ontwerp “Management en Beheerprocessen” en het contracteren van de leverancier.
   
 • Leveranciersselectie en Contractonderhandeling;
 • Opzet test & acceptatie. Activiteiten:
 • Begeleiding RFQ/RFP traject;
 • Opstellen gewenste contractstructuur voor de uitvoering van het project en de uitvoering van het beheer op basis van een Service Level Agreement (SLA);
 • Gezamenlijk met inkoop het voeren van de onderhandelingen met de verschillende leveranciers;
 • De operationele aansturing van de projectgroep bestaande uit de teamleiders van het deelproject B en C, de toekomstige contractmanager, de technische consultant en de kwaliteitsmanager;
 • De operationele aansturing van het migratie deelproject A bestaande uit de vertegenwoordigers van alle binnen Campina aanwezige groepen;
 • Communicatie met het senior-finance-management, de informatiemanagers en andere belanghebbenden binnen Campina;
 • Het verzorgen van de rapportages;
 • Voorzitten van het gezamenlijke Leveranciersoverleg.
ROL Projectleider
OPDRACHTGEVER Essent
JAAR 2003 - 2003
RESULTAAT

Al diverse keren zijn binnen Essent projecten uitgevoerd om de CI’s van Essent eenduidig te registreren en bij te houden in een configuration management database. Deze CMDB vormt de basis voor de facturatie van de beheerkosten van ongeveer 10.000 werkplekken aan de verschillende divisies. De vorige projecten zijn gestrand met als gevolg geen correcte en controleerbare facturatie. Een actuele en correcte CMDB is tevens noodzakelijk als informatie verstrekker voor de outsourcing die per 1-10-2003 plaatsvindt.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Projectleiding;
 • Opstellen projectplan op basis van Prince-II;
 • Uitvoering projectplan;
 • Afstemming met de divisies over projectaanpak en commitment voor de te volgen werkwijze.

Activiteiten:

 • Operationele aansturing van de projectleden;
 • Communicatie met de projectleden, de informatie managers van de divisies en leveranciers;
 • Het verzorgen van de rapportages over de voortgang van het project. Het resultaat is een door de divisies geaccepteerde CMDB die controleerbaar en actueel is en die per 1-10-2003 overgedragen werd aan de nieuwe beheerpartij.
ROL Business Unit Manager
OPDRACHTGEVER Ordina
JAAR 1999 - 2003
RESULTAAT
ROL ITIL Proces Manager
OPDRACHTGEVER Kadaster
JAAR 1998 - 1998
RESULTAAT
ROL Hoofd Customer Support
OPDRACHTGEVER
JAAR 1994 - 1997
RESULTAAT
ROL Hoofd afdeling Informatie systemen
OPDRACHTGEVER Thijssen Control & Information Systems
JAAR 1990 - 1994
RESULTAAT
ROL Groepsleider
OPDRACHTGEVER Thijssen Holding
JAAR 1988 - 1990
RESULTAAT

De administratieve automatisering van de dochterondernemingen en een aantal mengvoeder bedrijven.

ROL Meewerkend projectleider
OPDRACHTGEVER Akzo
JAAR 1986 - 1987
RESULTAAT
ROL Systeemanalist / Programmeur
OPDRACHTGEVER Thijssen Holding
JAAR 1983 - 1986
RESULTAAT