Contact
Kira Haggenburg
Website CV
Professie Projectmanager / Verandermanager
Woonplaats Arnhem

WERKGEVERS

Arlande | Senior Associate
2018 - 2020
JobXion | Commercieel Coördinator
2016 - 2017
Intratuin | Troubleshooter
2014 - 2015
Park Lingezegen | Assistent projectleider & Onderzoeker
2012 - 2013

COMPETENTIES

Oplossend denkvermogen| Overtuigingskracht| Empatisch| Analytisch| Teamvorming| Strategisch

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
SAFe Agilist
2018 - 2018
Lean Six Sigma Green Belt
2018 - 2018
Scrum Master
2016 - 2018
Parttime Master of Science in Management
2008 - 2013
Leisure Management
2008 - 2010
Cursus lichaamstaal
2007 - 2007
Cursus leidinggeven

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Vanuit mijn opleiding, maar zeker ook vanuit mijn persoonlijkheid ben ik breed georiënteerd, generalistisch en heb ik een proactieve werkhouding. Ik werk graag op het gebied van management omdat ik enthousiast word van het bijdragen aan de ontwikkeling en het functioneren van mensen en organisaties. Mijn energieke karakter, mijn wilskracht en mijn oplossend denkvermogen helpt hierbij. Mijn motivatie wordt aangewakkerd door het gezamenlijk werken aan procesverbetering, organisatieverbetering en het bereiken van doelen. Daarnaast ben ik nieuwsgierig, leergierig en heb ik de drive om mij verder te ontwikkelen. Van nature denk ik in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen, dit zorgt ervoor dat ik gezamenlijk met anderen in staat ben om mooie resultaten te bereiken. Vanuit mijn positie als externe vind ik het belangrijk om niet alleen de symptomen te bestrijden, maar ook daadwerkelijk te helpen om het oplossen van het probleem. Hiervoor is het vermogen nodig om vanuit verschillende invalshoeken het probleem te analyseren en vervolgens gezamenlijk met de collega's van de opdrachtgever breed gedragen oplossingen te genereren. Ik geloof erin dat alleen dan de oplossing succesvol geïmplementeerd kan worden en uiteindelijk ook daadwerkelijk kan beklijven. Op jonge leeftijd ben ik al begonnen met leidinggeven en heb hierbij geleerd hoe ik mensen kan motiveren en enthousiasmeren. Ik ben goed in plannen en organiseren, maar ook in het opvangen van ad hoc veranderingen. Ook is mijn empathisch vermogen hierbij verder ontwikkeld en heb ik gemerkt hoeveel energie er vrijkomt bij het gezamenlijk vinden van oplossingen en het in hun kracht zetten van mensen. Door iemand de kans te geven zich te ontwikkelen en mensen op de juiste wijze te verbinden, kun je als organisatie veel meer bereiken.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Strategisch adviseur
OPDRACHTGEVER CROW
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

CROW is een stichting die verantwoordelijk is voor zeer uiteenlopende zaken op het gebied van weg-/waterbouw, Openbare ruimte en veiligheid in Nederland. Door het zeer uiteenlopende werkgebied van deze organisatie mist strategische focus. Strategische focus betekent keuzes maken, wat erg gevoelig ligt bij deze organisatie. Dit was onder andere merkbaar aan de hoeveelheid weerstand en benodigde acties voor het creëren van draagvlak.  Daarom had deze opdracht een zeer hoog politiek karakter.

Mijn opdracht was het (gezamenlijk met de organisatie) formuleren van een strategie, het proces vormgeven hoe deze strategie wordt aangesloten op de zelforganiserende teams en het vormgeven van rollen en verantwoordelijkheden en de bijbehorende governance. Dit maakte dat zowel op inhoudelijk vlak als op procesmatig en bedrijf structureel vlak iets moest worden vormgegeven en geïmplementeerd moest worden wat ook daadwerkelijk werkbaar is op al deze vlakken. Om dit te borgen is onder andere kort cyclisch gewerkt en zijn onderdelen van het proces en de beoogde structuur eerst getest en daarna pas geïmplementeerd. Op die wijze konden mensen oefenen en wennen en konden daarnaast verbeteringen worden opgevoerd.

ROL Interim Portfolio Manager/Verandermanager
OPDRACHTGEVER CROW
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

CROW heeft in de afgelopen jaren de omslag gemaakt naar een Agile manier van werken. Echter is er in de transitie periode behoorlijk wat onduidelijkheid ontstaan over de strategie van de organisatie en op welke manier zich dit verhoudt met de invulling van posities en rollen en de verdeling van verantwoordelijkheid.

Om de organisatie verder te helpen heb ik inzicht verkregen in de huidige manier van werken en de mogelijke verbeteringen. Vervolgens heb ik de verschillende disciplines binnen de organisatie begeleid in het vinden van passende oplossingen. Momenteel maak ik, samen met de organisatie, de vertaalslag van deze oplossingen naar nieuwe processen. De komende tijd zullen deze processen, met behulp van een pilot, geoptimaliseerd worden. Na afloop van de pilot volgt de go/no go beslissing voor het introduceren van de nieuwe werkwijzen binnen de gehele organisatie.

Zoals bij elke verandering is het creëren van draagvlak cruciaal voor een succesvolle implementatie. Binnen dit project worden nieuwe manieren van werken niet ‘opgelegd’, maar zoek ik juist samen met de betrokkenen naar oplossingen die de organisatie daadwerkelijk verder gaan helpen.

Het beoogde resultaat van deze opdracht is het vinden van de juiste balans tussen zelforganisatie en een bestuurbaar en goed werkend geheel. Om dit mogelijk te maken zal er op een andere manier gewerkt moeten gaan worden waarbij de nadruk ligt op transparantie, communicatie en samenwerking.

ROL Commercieel Coördinator
OPDRACHTGEVER JobXion
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

In deze functie gaf ik leiding aan een team van 20 recruiters en accountmanagers. Naast de dagelijkse begeleiding van medewerkers heb ik een management informatie systeem opgezet. Middels dit informatiesysteem werden de dagelijkse bezigheden, successen en verbeterpunten van de medewerkers inzichtelijk. Met behulp van die informatie zette ik acties uit die bijdroegen aan het functioneren van het team zodat werkzaamheden beter en met meer plezier konden worden uitgevoerd. Ook kon het team zich hierdoor beter ontwikkelen en werd de service verbeterd. 

Naast het verbeteren van de processen op individueel teamlid niveau behoorde ook het verbeteren van algemene bedrijfsprocessen tot mijn verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan het verbeteren van administratieve- en facilitaire processen die de dagelijkse werkzaamheden sneller en gemakkelijker maakten. Daarnaast had ik een adviserende rol op het gebied van organisatieverandering en het herinrichten van functies en processen. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van samenwerking tussen de verschillende vestigingen en het herindelen van gebieden en verantwoordelijkheden.

ROL Troubleshooter, Procesverbeteraar
OPDRACHTGEVER Intratuin
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

In deze periode heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd voor drie Intratuin vestigingen. Deze opdrachten omvatten onder andere analyses maken van bedrijfsresultaten en bijbehorende product- en procesverbeteringen opstellen en doorvoeren. Verbeteringen op het gebied van inkoopbeleid en bijbehorende processen, assortiment en marges, personeelsbeleid en HRM. Kortom, het proces binnen verschillende bedrijfsonderdelen onder de loep nemen en waar nodig verbeteringen en veranderingen aanbrengen. Ook de begeleiding van de werknemers binnen de implementatie van deze verandering viel onder mijn verantwoordelijkheid. In een later stadium heb ik de rol van bedrijfsleider op mij genomen.

De uitdaging lag bij deze opdracht vooral in het overtuigen van mensen om op een andere wijze te gaan werken. Binnen deze organisatie werd er al zeer lange tijd op dezelfde manier door dezelfde mensen gewerkt, wat veranderen extra lastig maakt. Door de mensen die met een bepaalde oplossingen te maken krijgen te betrekken bij het bedenken en invoeren van een oplossing wordt draagvlag gecreëerd. Ook ontstaat hierdoor een dusdanig niveau van eigenaarschap dat een verandering wordt gedragen door heel de organisatie. Op die wijze wordt het gemakkelijker iets te implementeren en te borgen. Resultaten waren onder andere een extra marge van 7,8% op jaarbasis.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Strategisch adviseur
OPDRACHTGEVER CROW
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

CROW is een stichting die verantwoordelijk is voor zeer uiteenlopende zaken op het gebied van weg-/waterbouw, Openbare ruimte en veiligheid in Nederland. Door het zeer uiteenlopende werkgebied van deze organisatie mist strategische focus. Strategische focus betekent keuzes maken, wat erg gevoelig ligt bij deze organisatie. Dit was onder andere merkbaar aan de hoeveelheid weerstand en benodigde acties voor het creëren van draagvlak.  Daarom had deze opdracht een zeer hoog politiek karakter.

Mijn opdracht was het (gezamenlijk met de organisatie) formuleren van een strategie, het proces vormgeven hoe deze strategie wordt aangesloten op de zelforganiserende teams en het vormgeven van rollen en verantwoordelijkheden en de bijbehorende governance. Dit maakte dat zowel op inhoudelijk vlak als op procesmatig en bedrijf structureel vlak iets moest worden vormgegeven en geïmplementeerd moest worden wat ook daadwerkelijk werkbaar is op al deze vlakken. Om dit te borgen is onder andere kort cyclisch gewerkt en zijn onderdelen van het proces en de beoogde structuur eerst getest en daarna pas geïmplementeerd. Op die wijze konden mensen oefenen en wennen en konden daarnaast verbeteringen worden opgevoerd.

ROL Interim Portfolio Manager/Verandermanager
OPDRACHTGEVER CROW
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

CROW heeft in de afgelopen jaren de omslag gemaakt naar een Agile manier van werken. Echter is er in de transitie periode behoorlijk wat onduidelijkheid ontstaan over de strategie van de organisatie en op welke manier zich dit verhoudt met de invulling van posities en rollen en de verdeling van verantwoordelijkheid.

Om de organisatie verder te helpen heb ik inzicht verkregen in de huidige manier van werken en de mogelijke verbeteringen. Vervolgens heb ik de verschillende disciplines binnen de organisatie begeleid in het vinden van passende oplossingen. Momenteel maak ik, samen met de organisatie, de vertaalslag van deze oplossingen naar nieuwe processen. De komende tijd zullen deze processen, met behulp van een pilot, geoptimaliseerd worden. Na afloop van de pilot volgt de go/no go beslissing voor het introduceren van de nieuwe werkwijzen binnen de gehele organisatie.

Zoals bij elke verandering is het creëren van draagvlak cruciaal voor een succesvolle implementatie. Binnen dit project worden nieuwe manieren van werken niet ‘opgelegd’, maar zoek ik juist samen met de betrokkenen naar oplossingen die de organisatie daadwerkelijk verder gaan helpen.

Het beoogde resultaat van deze opdracht is het vinden van de juiste balans tussen zelforganisatie en een bestuurbaar en goed werkend geheel. Om dit mogelijk te maken zal er op een andere manier gewerkt moeten gaan worden waarbij de nadruk ligt op transparantie, communicatie en samenwerking.

ROL Designer & Tester
OPDRACHTGEVER Nyenrode Business Universiteit
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Mijn onderzoek en scriptie heb ik gedaan over het adaptief vermogen van organisaties. Hierbij heb ik onderzocht wat de kenmerken zijn van een organisatie om niet alleen een eenmalige verandering door te kunnen maken (ook wel verandervermogen genoemd) maar constant flexibel, wendbaar en veerkrachig (adaptief vermogen) zijn.  

ROL Commercieel Coördinator
OPDRACHTGEVER JobXion
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

In deze functie gaf ik leiding aan een team van 20 recruiters en accountmanagers. Naast de dagelijkse begeleiding van medewerkers heb ik een management informatie systeem opgezet. Middels dit informatiesysteem werden de dagelijkse bezigheden, successen en verbeterpunten van de medewerkers inzichtelijk. Met behulp van die informatie zette ik acties uit die bijdroegen aan het functioneren van het team zodat werkzaamheden beter en met meer plezier konden worden uitgevoerd. Ook kon het team zich hierdoor beter ontwikkelen en werd de service verbeterd. 

Naast het verbeteren van de processen op individueel teamlid niveau behoorde ook het verbeteren van algemene bedrijfsprocessen tot mijn verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan het verbeteren van administratieve- en facilitaire processen die de dagelijkse werkzaamheden sneller en gemakkelijker maakten. Daarnaast had ik een adviserende rol op het gebied van organisatieverandering en het herinrichten van functies en processen. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van samenwerking tussen de verschillende vestigingen en het herindelen van gebieden en verantwoordelijkheden.

ROL Troubleshooter, Procesverbeteraar
OPDRACHTGEVER Intratuin
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

In deze periode heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd voor drie Intratuin vestigingen. Deze opdrachten omvatten onder andere analyses maken van bedrijfsresultaten en bijbehorende product- en procesverbeteringen opstellen en doorvoeren. Verbeteringen op het gebied van inkoopbeleid en bijbehorende processen, assortiment en marges, personeelsbeleid en HRM. Kortom, het proces binnen verschillende bedrijfsonderdelen onder de loep nemen en waar nodig verbeteringen en veranderingen aanbrengen. Ook de begeleiding van de werknemers binnen de implementatie van deze verandering viel onder mijn verantwoordelijkheid. In een later stadium heb ik de rol van bedrijfsleider op mij genomen.

De uitdaging lag bij deze opdracht vooral in het overtuigen van mensen om op een andere wijze te gaan werken. Binnen deze organisatie werd er al zeer lange tijd op dezelfde manier door dezelfde mensen gewerkt, wat veranderen extra lastig maakt. Door de mensen die met een bepaalde oplossingen te maken krijgen te betrekken bij het bedenken en invoeren van een oplossing wordt draagvlag gecreëerd. Ook ontstaat hierdoor een dusdanig niveau van eigenaarschap dat een verandering wordt gedragen door heel de organisatie. Op die wijze wordt het gemakkelijker iets te implementeren en te borgen. Resultaten waren onder andere een extra marge van 7,8% op jaarbasis.

ROL Assistent projectleider
OPDRACHTGEVER Park Lingezegen
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Als assistent projectleider heb ik een evenement georganiseerd gezamenlijk met de verschillende stakeholders van het gebied Park Lingezegen. Dit was gezamenlijk met waterschap rivierenland, Staatsbosbeheer, klankbordgroep Park Lingezegen en de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen. Het project werd ingestoken middels de PRINCE2 methode. 

De uitdaging binnen dit project was voornamelijk het managen van communicatiestromen en het inzichtelijk maken en houden van taken en deadlines verdeeld over dusdanig veel betrokken partijen. Ook was het een uitdaging om al deze betrokken partijen aangehaakt te houden, vooral omdat het organiseren van dit evenement niet binnen hun primaire takenpakket viel.

Resultaat was naast een succesvol evenement ook een verbeterde relatie tussen de betrokken partijen, iets waar ook nu nog veel gebruik van wordt gemaakt.