Contact
Kasper Nobel
Website CV
Professie Business Consultant | Business Analist
Woonplaats Utrecht

COMPETENTIES

Digitale Transformatie| Business Analyse| Digitale Innovatie| Implementatie Management

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - Heden
AgilePM Practitioner
2017 - 2017
Salesforce Administrator
2017 - 2017
SAFe Agilist
2010 - 2012
Master Bedrijfskunde, Strategie en Organisatie
2005 - 2010
Bachelor Bedrijfskunde, Management, Economie, en Recht

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Energieke professional die houdt van uitdagende digitale bedrijfskundige vraagstukken. Ik haal veel voldoening uit het samen met de klant oplossen van deze vraagstukken, waarbij specifieke interesse en plezier in complexiteit, scalability, en digitale innovatie en transformatie. Daarbij is het uiteindelijke doel altijd leidend: waarde toevoegen, veelal in verhoging van kwaliteit en productiviteit. Mijn kennis en kunde ligt in strategie, processen, en organisatie. Vanuit die perspectieven benader ik integrale vraagstukken en oplossingen. Daarbij gaat het niet alleen om een passende oplossing in het nu, maar ook om een constructieve oplossing voor de toekomst. Daarnaast werk ik makkelijk en met veel plezier samen met anderen. Eerder opgedane ervaringen zijn divers en internationaal. Zo ben ik begonnen als bedrijfsprocesanalist in een technisch productie- en installatiebedrijf, verder gegaan naar strategievertaling en -informatie in de retail, heb ik een eigen bedrijf gestart in de online job matching, en heb ik voor meerdere online universiteiten vele digitale oplossingen geïmplementeerd. De overeenkomst in deze verschillende ervaringen is complexiteit met een digitaal karakter waarbij ik structuur, vernieuwing en richting bracht.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Business Consultant | ERP selectie- en implementatietraject
OPDRACHTGEVER Interflon | Manager Finance en Manager Technology
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

Interflon is gespecialiseerd in de ontwikkeling, produtie, en verkoop van hoogwaardige smeer- en reinigingsmiddelen. Met meer dan 50 distribiteurs verspreidt over de wereld is zij een internationele speler.  Het huidige applicatielandschap voldoet niet meer en Interflon zoekt een integrale oplossing voor nu en voor de toekomst. 

Mijn opdracht is om Interflon te begeleiden in dit proces waar ik de rol als business analist, projectleider, en procesbegeleider vervul. Grofweg is het proces in drie fases op te delen:

 • Het WAT
  Het in kaart brengen de nodige informatie om in het vervolg van dit traject keuzes te kunnen maken en leveranciers van informatie te kunnen voorzien. Dit doe ik d.m.v. vele workshops samen met het MT, de proceseigenaren, en -specialisten vanuit verschillende perspectieven, o.a. strategie, procesen, applicatielandschap, prioriteiten en scope, PIM, en requirements.
 • Het HOE
  Op basis van de vorige fase stel ik een RFI (informatieaanvraag) op die wordt uitgestuurd naar leveranciers. Na analyse van de terugkomende informatie worden product demonstraties georganiseerd met de leveranciers die daarvoor uitgenodigd worden. Gezamenlijk wordt dan de keuze gemaakt welke leveranciers meegaan naar de WIE fase.
 • Het WIE
  In de WIE fase worden een beperkt aantal leveranciers gevraagd een RFP (offerteaanvraag) uit te brengen. Onderdeel hiervan is een uitgebreide product demonstratie op basis van Interflon processen. Na analyse hiervan wordt er een principe keuze gemaakt voor een leverancier om daar een contract mee op te stellen en een POC (proof of concept) mee te bouwen.

Het traject loopt nog en bevindt zich in de WIE fase.

ROL Business Consultant | 0-meting digitale examinering
OPDRACHTGEVER ROC Nijmegen | Onderwijsdirecteur
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

ROC Nijmegen is een onderwijsinstelling die voor circa 10.000 studenten de studie verzorgen. Mijn opdracht is om een verkenning rondom het afnemen van digitale examens. Hierbij richt ik mij op twee delen: (1) onderzoek en analyse, (2) taskforce opstarten ter uitvoering integrale verbeteringen.

Onderzoek en analyse:

 • de organisatie (structuur en beleidsuitgangspunten, in relatie tot knelpunten)
 • de huidige en toekomstige afname digitale examens (opzetten datamodel, data verzamelen,  analyses en rapportages)
 • het waardestroomproces (in kaart brengen van cross-functionele processen met actoren, applicaties, knelpunten, en verbeteringen)
 • digitalisering formulieren en processen
 • tooling en ontwikkelingen op het gebied van het afnemen van digitale examens
 • toekomst en afhankelijkheden/relaties andere programma’s en projecten (o.a. flexibilisering)

Taskforce opstarten

 • aanvalsplan naar Taskforce met daarin de verbeterthema’s en inhoudelijke verbeteringen, die de basis vormen voor de onderliggende werkgroepen
 • fasering uitvoering en methode daarvoor (o.b.v. prioritering, tijd, en integraliteit)
 • taskforce samen met nieuwe programmamanager opzetten voor verdere uitvoering

De analyse was grondig, is goed ontvangen, en vormt de grondslag van een op te zetten Taskforce die met meerdere werkgroepen integraal aan de gewenste situatie gaan werken.   

ROL Business Consultant | ICT- en informatiebeleid
OPDRACHTGEVER Grafisch Lyceum Rotterdam | Directeur IT
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Samen met mijn collega John Union procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens de Arlande CIM methode.

ROL Implementatie manager | Implementatie live chat
OPDRACHTGEVER Laureate Online Education | Directeur FinTech
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Onder Laureate Online Education vallen meerdere online universiteiten die samen voor circa 65.000 studenten de studie verzorgen. De opdracht was om een uitbreiding van live chat naar meerdere service teams voor de universiteit Walden te coordineren. Studenten kunnen in de student portal live chatten met mensen van de afdelingen. Medewerkers van deze service afdelingen zien en beantwoorden deze chats in Salesforce.

De uitdaging van de implementatie zat hem in de planning en samenwerking. De go live datum is meerdere malen verplaatst in verband met andere (grote) software implementaties en universiteitsevenementen. Daarnaast had elke afdeling een ander eisenpakket en comfort level met chat.

Het was mijn rol en taak om de implementatie te coordineren en samenwerking te bevorden, zowel tussen de verschillende business afdelingen als tussen IT en de business.

Het einderesultaat was een gezamenlijke gedragen aanpak, planning en implementatie waarbij veel werd samengewerkt (use cases, test scenarios) en gedeeld (best practices, bezettingsplanning) met aandacht voor een individuele aanpak per afdeling.

ROL Change Enablement Manager | Implementatie en adoptie van technologie
OPDRACHTGEVER Laureate Online Education | Directeur Change Enablement
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Onder Laureate Online Education vallen meerdere online universiteiten die samen voor circa 65.000 studenten de studie verzorgen. De opdracht was het organiseren van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van adoptie van technologie in een Agile (SAFe) omgeving.

De uitdaging was om transparantie en grip te krijgen op prioriteiten (business change planning) en het organiseren en beheersen van opleveringen (business change adoption). Het was mijn taak en verantwoordelijkheid om het adoptievraagstuk te organiseren en support te leveren aan het planningsvraagstuk. Taken die ik uitgevoerd heb

 • opzetten van een netwerk van change leads en business owners die volgens een ontwikkeld interactiemodel samenwerken met andere disciplines (sluit aan op SAFe)
 • structureren van informatie die relevant is voor de business t.b.v. transparantie en coördinatie
 • verander en adoptie vergaderingen voorzitten met change leads, product managers en gastsprekers
 • ontwikkelen van best practices voor implementaties en coaching change leads
 • ontwikkeling van de rollen, verantwoordelijkheden en planning

Het eindresultaat is een werkend framework dat transparantie geeft in de prioriteiten en planning, en betere beheersing van digitale oplossingen door een duidelijke governance en coördinatie die afgestemd is op de scope van de verandering.

ROL Bedrijfsprojectmanager | Implementatie GDPR (AVG)
OPDRACHTGEVER Laureate Online Education | | Directeur Student Operaties
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT
ROL Bedrijfsprojectmanager | Chatter (Salesforce)
OPDRACHTGEVER Laureate Online Education
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT
ROL Communicatie manager | Communicatie portal
OPDRACHTGEVER Laureate Online Education
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT
ROL Implementatiemanager | Salesforce implementaties
OPDRACHTGEVER Laureate Online Education | Directeur center of excellence
JAAR 2017 - 2019
RESULTAAT

Onder Laureate Online Education vallen meerdere online universiteiten die samen voor circa 65.000 studenten de studie verzorgen. Als onderdeel van een programma om meer klantgericht te worden werd Salesforce en Marketo geïmplementeerd. Het programma naam meerdere jaren in beslag nemen en had impact hebben op alle studenten, sales, marketing, en service teams van 3 universiteiten. De uitdaging zat hem in het (online) samenwerken tussen meerdere universiteiten met verschillende culturen en ambities, en een gecentraliseerde IT organisatie die door een Agile transformatie ging waarin dit programma centraal stond.

In dit programma heb ik meerdere rollen en taken vervuld tijdens verschillende implementaties.

 • go live organiseren in meerdere (buitenlandse) kantoren
 • organiseren van training en ontwikkelen standaard methode
 • organiseren van user acceptance testing en ontwikkelen standaard methode
 • organiseren van een change agent programma
 • verandertraject leiden van 5 opvolgende implementaties

De eerste implementatie verliep stroef. Door de nieuwe aanpak op het gebied van training, testen en change agent programma waren alle opvolgende implementaties een succes met een gemiddelde user satisfaction score van 4/5. Deze aanpak werd ook de nieuwe template voor alle software implementaties bedrijfsbreed.

ROL Bedrijfsprojectmanager | Student payment portal
OPDRACHTGEVER Laureate International Universities | Directeur Financien
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

De opdracht was om een Student Payment Portal met geautomatiseerde payment processing (powered bij WorldPay) te ontwikkelen en te implementeren voor 3 online universiteiten. Het project was een herstart en uitbreiding van een eerder vastgelopen poging om de frontend van de bestaande betalingsportal te vervangen.

De uitdaging was de complexiteit van het project en de ambitieuze planning. De portal heeft meerdere valutas met conversie naar 50+ valuta's, geeft wereldwijde dekking aan 200+landen, en geeft financiële accountinformatie weer. Hierbij speelde integratie met andere systemen, procesautomatisering, en financiële rapportage een grote rol.

Mijn rol was als bedrijfsprojectmanager (met IT counterpart) waarbij ik verantwoordelijk was voor de planning en coördinatie van activiteiten. Concrete taken waren het organiseren van trainingen, proces- en rapportageanalyses, user acceptance testing, go live, en het voorzitten van meerdere wekelijkse vergaderingen met de bedrijfsvoering, de betalingspartner, en het development team. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor een aantal proces inhoudelijke documenten en het configuratiemanagement van de backend portals.

Het project was een succes met een goed werkende portal met sluitende en geautomatiseerde betalingsprocessen die door alle interne stakeholders en studenten als erg positief waren ontvangen.

ROL Bedrijfsprocesanalist | Student informatie systeem
OPDRACHTGEVER Laureate International Universities | Directeur Student Operaties
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT
ROL Bedrijfsprocesanalist
OPDRACHTGEVER Laureate International Universities
JAAR 2015 - 2017
RESULTAAT

Go to persoon voor twee online universiteiten (Liverpool en Roehampton) voor alles gerelateerd aan procesherinrichting, procesanalyse, data en rapportage. Hierbij kwam van alles op mijn pad:

 • In kaart brengen van student logistieke processen, sales, applicatie en admissie processen, en marketing lead flows
 • Creatieve overzichten ontwikkelen zoals die van de customer journey vs interne processen en van de matrix organisatie
 • Support leveren aan een marketing procesreorganisatie en user acceptance testing van verschillende projecten
 • Rapportages en dashboards maken zoals interactief training dashboards, betalingsverkeer overzichten, en sporadisch adhoc data analyses

De uitdaging was om goed te luisteren en verder te kijken dan alleen naar de vraag van de interne klant. In praktijk betekende dit het betrekken van de klantervaring en actoren van andere functies/afdelingen. Mijn ondernemendheid werd op prijs gesteld en door regelmatig in te checken, visueel inzicht te geven en analyses goed te onderbouwen, kwamen we tot goede resultaten.

ROL Corporate Performance manager | Implementatie balanced scorecard
OPDRACHTGEVER Shimano Europe | Manager EU Business Support
JAAR 2013 - 2015
RESULTAAT

Shimano is een Japans bedrijf en marktleider in de wereld op het gebied van fietsonderdelen. De opdracht was om de Balanced ScoreCard te ontwikkelen en implementeren voor Shimano Europe Group en onderliggende verkoop en marketing kantoren in Europa. De implementatie stond in het teken om een klantgerichte organisatie te worden.

De uitdaging was om een gedeelde strategie te ontwikkelen organisatiebreed met een passende afstemming tussen de verschillende kantoren zoals de holding (logistiek, hrm, financien, etc.), verkoop en marketing kantoren (15+), en de marketing en verkoop naar OEMs (manufacturers). Het was mijn taak en verantwoordelijkheid om:

 • een methode te ontwikkelen met passende afstemming tussen de verschillende kantoren op de strategische richting, strategie kaarten, strategische thema's, kritische succesfactoren, en KPI's
 • workshops te organiseren en uit te voeren voor de Board of Directors en het management per kantoor om een strategiekaart op te stellen met succesfactoren en KPI's
 • coachen van management en directie bij de verdere uitwerking van de strategie en verbeterinitiatieven
 • het ontwikkelen van een interactive dashboard portal in SharePoint met daarin uitgewerkte scorecards met geautomatiseerde data verwerking en handmatige data invoer
 • jaarlijkse strategie leaflets/flyers ontwikkelen met de uitgewerkte strategie en doelstellingen voor alle medewerkers

Het eindresultaat was een gedeelde strategie van een klantgerichte organisatie met uitgewerkte scorecards per kantoor op basis van de strategiekaart, succesfactoren en KPIs per kantoor. De scorecards werden weergegeven in een interactief dashboardportal.

ROL Co-eigenaar | Online job matching
OPDRACHTGEVER matchIN | Eigen bedrijf
JAAR 2013 - 2015
RESULTAAT

matchIN is een start-up dat een innovatieve en geautomatiseerde oplossing biedt voor de online job matching op grote schaal. De inspiratie kwam van de verbetering/uitbreiding van het Nash evenwicht (speltheorie) door nobelprijswinnaars Lloyd Shapley en Alvin Roth in 2012.

De uitdaging was om een eigen bedrijf op te richten. Naast mijn rol als co-eigenaar waren mijn taken gericht op het:

 • ontwikkelen van een matchingsmodel met verschillende algoritmes met harde aspecten zoals opleiding, reistafstand en zachte aspecten zoals cultuur, motivatie, en competenties, waarbij de kwaliteit niet verloren gaat
 • in samenwerking met een developer het ontwikkelen van het een prototype als website
 • het aantrekken van een financierder
 • aangaan van een samenwerking met een ander marketingbedrijf

Het eindresultaat was een mooie ervaring als ondernemer, een aantal levenslessen wijzer en een prototype dat wellicht te vroeg was voor zijn tijd.

ROL Performance manager | Medewerkerstevredenheid
OPDRACHTGEVER Shimano Europe | Manager EU Business Support
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT
ROL Bedrijfsprocesanalist | BPM
OPDRACHTGEVER Trekwerk | Hoofd bedrijfsvoering
JAAR 2009 - 2011
RESULTAAT

Trekwerk is een innovatief technisch installatie- en productiebedrijf dat theaters installeert wereldwijd. De vraag was om alle projectgerelateerde processen in kaart te brengen en te herontwerpen om zo projecten en de organisatie te professionaliseren. 

De uitdaging was om verder te kijken dan alleen de processen, maar ook de cultuur en organisatie. Vanuit die driehoek is de huidige situatie in kaart gebracht en is een verbeterplan die opgesteld die afgestemd was op de toekomstige situatie voor die drie aspecten. 

Mijn taak als bedrijfsprocesanalist was om hiervoor een aanpak te ontwikkelen en deze uit te voeren. Hierbij heb ik de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • aanpak ontwikkelen afgestemd op de vraag van de opdrachtgever, vanuit de driehoek processen, cultuur, en organisatie
 • alle projectgerelateerde processen in kaart gebracht en herontworpen
 • een net overgenomen productiebedrijf onderzocht om de productieprocessen aan te laten sluiten op de projecten van het moederbedrijf
 • een cultuuronderzoek uitgevoerd
 • een organisatieanalyse uitgevoerd
 • certificering gecoordineerd van ISO 3438-2 & DIN 18800-7 (lassen)