Contact
Karim Ras
Website CV
Professie Verander- en Projectmanager
Woonplaats Amsterdam

COMPETENTIES

Aanjager| Coachend| Gedreven| Resultaatgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2019 - 2019
Masterclass Multi Actor Decision Making - SIOO

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ondersteun mijn opdrachtgevers met verander- en projectmanagementvraagstukken op het gebied van digitale transformatie, innovatie en het gebruik van data. Ik ben een ervaren verander- en projectmanager die opdrachten heeft vervuld waarbij de rode draad organisatie-ontwikkeling is. Ik fungeer graag als bruggenbouwer op de raakvlakken mensen, processen en systemen. Ik help publieke organisaties te transformeren naar datagedreven en/of informatiegestuurde intelligente organisaties die op basis van informatie effectief en efficiënt hun strategische, tactische en operationele doelen willen bereiken. Ik ben een teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ben in staat om snel tot de kern van vraagstukken door te dringen. Vervolgens pak ik de uitwerking van de oplossing met een praktische instelling op. Mijn aanpak is pragmatisch en transparant. Ik maak alle betrokkenen eigenaar van de verandering: door voor te doen, samen te doen en zelf te laten doen. Mijn stijl van leidinggeven aan programma's en projecten wordt situationeel bepaald: coachend waar mogelijk, directief waar noodzakelijk. Mijn specialisme is digitale transformatie en innovatie: datagedreven en informatiegestuurd werken. #data #analytics #intelligence #innovatie

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programma-/Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Amsterdam | MT VTH Stadsdelen
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

De afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bouw en Gebruik van de zeven stadsdelen ontwikkelen via drie sporen naar 1VTH: digitalisering, klantgericht uniform beleid en processen en continu leren en verbeteren. Als programma-/projectmanager is mijn opgave om de inhoudelijke lijnen en aanpak uit te zetten op de scope en reikwijdte van de drie bestaande verandergebieden met betrekking tot informatie gestuurd werken. Doel daarvan is dat de VTH-organisatie in staat zal zijn om op basis van data die wordt verzameld en geordend tot informatie waar vervolgens betekenis aan wordt gegeven, zodat kennis ontstaat. Die kennis moet het vertrekpunt gaan vormen voor te monitoren en evalueren acties op operationeel en tactisch niveau. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of het beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoet of moet worden aangepast.