Contact
John Onion
Website CV
Professie Projectmanager/Adviseur
Woonplaats Noordwijk

WERKGEVERS

Arlande | Projectmanager/Adviseur
2000 - 2000
VX Company | Projectmanager
1995 - 1999
Rijnhave | Projectmanager, HRM-Manager
1992 - 1994
KIWA | Hoofd Automatisering
1991 - 1992
Digital Equipment Corp. | Programmeur t/m Projectmanager
1980 - 1986

COMPETENTIES

Adviseren| Informatiemanagement| Projectmanagement

OPLEIDINGEN EN ERVARING

1976 - 1980
BSc Hons in Computer Science - University of South Wales

TALEN

Nederlands
Vloeiend
Engels
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Met 40 jaar ICT-ervaring, waarvan 25 jaar ervaring als projectmanager, 3 jaar als lijnmanager en 8 jaar als adviseur informatievoorziening, heb ik een lange en brede ervaring in het succesvol toepassen van de ICT. Als Hoofd ICT gaf ik leiding aan 7 personen en bij een detacheringsbureau aan 50 mensen. Het grootste deel van mijn carrière als projectmanager heb ik een sterke achtergrond opgebouwd in systeemontwikkeling, online business gerelateerde projecten, complexe standaardpakketselecties en implementatietrajecten. Hierdoor ben ik in staat inzicht en overzicht te houden in eigentijdse projecten. Het optimaal en realistisch inzetten van ICT vormt de basis voor mijn gedrevenheid. De laatste 10 jaren heb ik mij gespecialiseerd in de rol van adviseur informatievoorziening en ben ik in staat snel en zorgvuldig analyses uit te voeren die leiden tot een met alle stakeholders afgestemde en gedragen architectuur en meerderjarige projectenkalender. Mijn drijfveer is het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen in de informatievoorziening om de ambitie en strategie te realiseren. Ik werk sinds 2004 met veel plezier vooral in het onderwijs als projectmanager/adviseur. Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door zelfstandigheid en een coöperatieve werkstijl in combinatie met een doelgerichte en pragmatische aanpak. Dit gecombineerd met strategisch denkvermogen en team bouwende managementstijl geeft dit aanleiding tot duurzame resultaten en een innovatieve projectaanpak. Branchekennis: Onderwijs, Financiën, Energie retail, Verzekeringen, Bankwezen, Logistiek. Specialismen: Informatiemanagement, architectuur, onderwijslogistiek, projectmanagement, pakketselectie en -implementatie, aanbestedingen, project portfolio management, projectmanagement.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Adviseur Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER ROC Mondriaan
JAAR 2020 - Heden
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode. Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap. 
Het werkproces heeft volledig online plaatsgevonden. De bestaande werkwijze met workshops die zorgen voor gedragen en geaccepteerde deelresultaten is hiermee aangepast om optimaal tot de resultaten te leiden. Behandelde deelgebieden:

 • Procesanalyse (het gebruikte Arlande model is vergelijkbaar met de Route-21 procesplaatje).
 • Applicatielandschap en -kwaliteit analyse.
 • Datakwaliteit analyse.
 • Managementinformatie analyse.
 • ICT Infrastructuur analyse.
 • Strategische doelen analyse en prioriteiten van impactgebieden.
 • Opstellen van een meerjarig projectenkalender.

Het proces is breed ingezet met meer dan 90 ROC Mondriaan betrokken medewerkers.

ROL Adviseur Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Rijn IJssel
JAAR 2020 - Heden
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode. Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap. Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes.
Het werkproces heeft volledig online plaatsgevonden. De bestaande werkwijze met workshops die zorgen voor gedragen en geaccepteerde deelresultaten is hiermee aangepast om optimaal tot de resultaten te leiden. Behandelde deelgebieden:

 • Procesanalyse (het gebruikte Arlande model is vergelijkbaar met de Route-21 procesplaatje).
 • Applicatielandschap en -kwaliteit analyse.
 • Datakwaliteit analyse.
 • Managementinformatie analyse.
 • ICT Infrastructuur analyse.
 • Informatiebeleidskeuzes opzetten.
 • Strategische doelen analyse en prioriteiten van impactgebieden.
 • Opstellen van een meerjarig projectenkalender.

Het proces is klein opgezet met een kernteam van Rijn IJssel deelnemers. De doelstelling hiermee is een set van halffabricaten op te leveren die door Rijn IJssel medewerkers gebruikt kunnen worden om een ICT strategische plan op te zetten. Hierbij kunnen de halffabricaten ook in de toekomst aangepast en aangevuld kunnen worden door de betrokken medewerkers.

ROL Adviseur Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Cito
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode. Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap. Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes. Behandelde deelgebieden:

 • Procesanalyse, inclusief het modeleren van de bijna unieke Cito processen.
 • Applicatielandschap en -kwaliteit analyse.
 • Datakwaliteit analyse.
 • Managementinformatie analyse.
 • ICT Infrastructuur analyse.
 • Informatiebeleidskeuzes opzetten.
 • Strategische doelen analyse en prioriteiten van impactgebieden.
 • Opstellen van een meerjarig projectenkalender.

Het proces is breed opgezet met vertegenwoordiging van alle Cito afdelingen en managementniveaus. De doelstelling hiermee is een breed gedragen en geaccepteerd beeld ven de huidige en gewenste situatie te creëren. Het eindrapport van de analyse geeft een onderbouwde schets van de huidige uitdagingen, prioritieten en kostenschattingen om een gewenste situatie te realiseren.

ROL Adviseur ODS/ESB
OPDRACHTGEVER MBO Amersfoort
JAAR 2017 - 2019
RESULTAAT

Een meerjarig-opdracht bij MBO Amersfoort die bestaat uit verschillend deel-opdrachten.

Deel 1
Opzetten van architectuur principes en globale ontwerp voor een ODS/ESB t.b.v. applicatie informatie-uitwisseling en ontsluiting.
Begeleiden het proces om tot een architectuur en ontwerp te komen en een team van interne medewerkers meenemen in het proces en gedachtengoed.

Deel 2
Het opstellen, afstemmen en vaststellen van een set Informatiebeleidskeuzes op het gebied van:

 • Processen
 • Applicaties
 • Data
 • Managementinformatie
 • ICT Infrastructuur

De informatiebeleidskeuzes zijn dusdanig opgezet voor het generieke ondersteuning van ICT-projecten binnen MBO Amersfoort. Hierbij direct bruikbaar voor bijvoorbeeld een OSD- of pakketimplementatie.

Deel 3
Als lid van een multidisciplinair team het selecteren en implementeren van een onderwijslogistiek planning en roosteren applicatie. Specifiek de volgende rollen ingevuld:

 • Adviseur onderwijslogistiek, implementatietactieken en projectaanpak
 • Adviseur pakketselectie en -implementatie
 • Adviseur applicatie-intigratie en architectuur

Verantwoordelijk voor:

 • Het coördineren van het opstellen van PvE
 • Het opstellen van de technisch technische PvE
 • Acceptatie, acceptatiecriteria en contractvorming
 • Realiseren van technische interfaces

Deel 4
Als eerste onderdeel van de realisatie van de ambitieuze visie op het gebruik van een Operationele Data Store (ODS) voor data-intigratie, het eerste deel aanbesteed.
Deze eerste doelgebied betreft het data-object medewerker. Werkzaamheden:

 • Opstellen van een globale ODS-visie en architectuur
 • Detailuitwerking van het data-object medewerker
 • Afstemming met andere ROC’s over hun visie over ODS en specifiek het medewerker data-object
 • Opstellen van het bestek
 • Begeleiden van het aanbestedingsproces
 • Gunning en projectinitiatie

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Adviseur Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Grafisch Lyceum Rotterdam
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap.

Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes.

ROL Adviseur Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Veluwse Onderwijsgroep
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap.

Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes.

ROL Adviseur Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Hoornbeeck College
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap.

Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes.

ROL Adviseur Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Hanzehogeschool Groningen
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Opdracht: Inzetplanning – Inzicht, overzicht en verbetertraject
Doel: Huidige situatie in kaart brengen, eenduidig standpunt vaststellen, actieplan voorbereiden, afstemmen en in uitvoering brengen
Aanleiding:
Inzetplanning is steeds complexer geworden:

 • Steeds meer verschillende rollen/taken, meer opleidingen (master, AD) voor docent/onderzoekers
 • Niveau is gestegen door meer hooggekwalificeerde specialisten i.p.v. generalisten (die makkelijker te plannen zijn)
 • Visie op talentgerichte taakinzet voor werkplezier, optimale onderwijs/onderzoek resultaten en kwaliteit van onderwijs
 • Docent/onderzoekers combineren steeds vaker HG werk met werkveld of eigen bedrijf. Wij waarderen b.v. deze praktijkkennis!
 • Nieuwe activiteiten hebben veel dynamisme eigenschappen; veel onbekend tijdens de reguliere planningcyclus
 • Veel parttimers met zorgtaken, andere behoeftes
 • Veel in- en uitleen tussen organisatie-eenheden

Met onze ambities blijft de complexiteit toenemen:

 • De omvang van extern gefinancierd onderzoek laten toenemen, groei van de onderzoekspyramide, dus meer mensen betrokken bij onderzoek
 • Verdere flexibilisering en personalisering van het onderwijs
 • Groei van de innovatiewerkplaatsen, effect op de planning is onbekend. In ieder geval is het anders dan we gewend zijn
 • Streven om meer onderwijs voor professionals te verzorgen
 • Streven om het eigenaarschap en zelf organiserend vermogen van docent/onderzoekers te versterken
ROL Adviseur ICT en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER ROC Alfa College
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

ROL Adviseur ICT en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Hoornbeeck College
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een procesmodel, applicatiemodel en applicatiekwaliteit.

ROL Adviseur ICT en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER ROC Mondriaan
JAAR 2015 - 2017
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap.

Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes.

ROL Projectmanager onderwijslogistiek
OPDRACHTGEVER ROC Aventus
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Situatie

Voor het implementeren van Herzien Kwalificatie Dossiers (flexibilisering van onderwijs inclusief keuzevakken) heeft Aventus gekozen hun onderwijslogistiekprocessen en ‑applicatiegereedschap te vernieuwen. Het onderwijslogistiek pakket Xedule is via een aanbestedingproces al gekozen. Onderwijs meerjarenplanning is al begonnen.

Uitdaging

Het onderwijs meerjarenplanningsproces is al begonnen in een nog niet volledig geïmplementeerde applicatie. Tussen november 2015 en juni 2016 moet het pakket volledig geïmplementeerd worden  de bijbehorende processen ontwikkeld en vastgesteld worden en de benodigde interfaces om het pakket in productie te nemen ontwerpen en geleverd worden. Het volledig procesketen, meerjarenplanning > jaarplanning > periodeplanning > roosteren, maakt onderdeel uit van het project. Aventus heeft gekozen de verantwoordelijkheid voor onderwijslogistiek bij de onderwijsteams te beleggen. Het project moet bewijzen applicatie en processen opleveren en mogelijk blokkades voor voortgang van onderwijsteams elimineren zonder de vastgestelde verantwoordelijkheid van de onderwijsteams aan te tasten. De korte beschikbare tijdpad maakt het onmogelijk een volledige pilot-project uit te voeren.

Rol

:Projectmanager:

 • Vaststellen projectplan en projectstrategie;
 • Aansturen van drie projectteams t.b.v. Jaarplanning, Periodeplanning & Roosteren en Technische implementatie;
 • Verantwoordelijk voor het tijdig functionele en technische inrichting van de applicatie;
 • Verantwoordelijk voor het tijdig inrichten van onderwijslogistiek processen en opstellen van bijbehorende handleidingen en hulpmiddelen;
 • Verantwoordelijk voor training en begeleiding van onderwijsteams.

Resultaat

Door het inzetten van voorloopteams, die soms maar enkel weken vooruit op de resterende onderwijsteams die de applicatie moeten gebruiken, is de applicatie en processen ingericht en getest. Het vastgesteld tijdpad is gehaald en de applicatie is in gebruik genomen. Restpunten t.b.v. applicatie-interfaces zijn overgedragen aan de ICT-beheerorganisatie.

ROL Adviseur ICT en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER ROC de Leijgraaf
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Projectenkalender.

Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes.

ROL Adviseur Europese aanbesteding SIS
OPDRACHTGEVER NHL Hogeschool / Stenden Hogeschool
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

 

Situatie

NHL en Stenden zijn aanbestedingsplichtig op het gebied van SIS. SIS wordt inclusief curriculummanagement en volg aanbesteed.

Uitdaging

Een gezamenlijke aanbesteding uitvoeren tijdens een aangekondigde fusie tussen de twee instellingen creëert complexiteiten op het gebied van prioritieten van de betrokkenen en het bestek. Het bestek moet zowel de toekomstige (gefuseerde) situatie als de huidige situatie bij de twee instellingen kunnen ondersteunen. De onderwijsvisie(s) vertalen naar een bruikbaar proces en functionele model die in staat is onderwijslogistiek processen effectief te ondersteunen is uitdagend.

Rol

Adviseur t.b.v.:

 • Scopebepalingen;
 • Onderwijsontwikkeling en curriculum management ondersteuning en bijbehorende processen;
 • Budgetvaststellingen en uitwerken business case scenario’s;
 • Gedragen besluitvorming en betrokkenheid;
 • Aanbestedingsstrategie;
 • Projectplan;
 • Het bestek (o.a. architectuur, functionaliteit, interfaces, service)

Resultaat

NHL bestek afgerond en goedgekeurd, het integreren van het Stenden bestek wordt door eigen personeel uitgevoerd.

ROL Adviseur ICT en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Nova College
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Procesbegeleiding bij het opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Projectenkalender.

Procesbegeleiding opzetten en vaststellen beleidskeuzes.

Procesbegeleider bij het vaststellen van onderwijslogistieke processen.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER ROC Nijmegen
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Projectmanager voor het opstellen van een logisch informatie-objectmodel, technische invulling voor applicatie informatie-uitwisselingen en stappenplan voor realisatie.

ROL Senior Informatiearchitect
OPDRACHTGEVER Vrije Universiteit Amsterdam
JAAR 2012 - 2014
RESULTAAT

Opstellen van een informatiearchitectuur voor domein doceren en studeren.

Opstellen van een informatiearchitectuur voor domein onderwijskwaliteit.

Opstellen van een informatiearchitectuur voor domein internationalisering.

Door middel van het opstellen en de begeleiden van workshops een gedragen visie voor de komend vijf jaar te ontwikkelen per domein. Het opstellen, laten reviewen en vaststellen van de domeinarchitectuurdocumenten.

ROL Adviseur Europese aanbesteding
OPDRACHTGEVER Vrije Universiteit Amsterdam
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Opstellen van een Europese aanbesteding voor het implementeren van e-HRM processen.

Met name het inbrengen van strategieën en tactieken om een evenwichtige offerteaanvraag op te stellen die aansluit bij de doelstelling van de opdrachtgever.

ROL Projectmanager, Adviseur ICT en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER Grafisch Lyceum Rotterdam
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

Projectmanagement en procesbegeleiding bij opstellen van het ICT- en Informatiebeleid volgens Arlande CIM methode.

Het vaststellen van een meerjarig ICT- en Informatievoorziening Project Roadmap.

Kwaliteitsmanagement van projectdefinities en begeleiding van ICT projectmanagers.

Rol ICT projectportfolio-manager en secretaris van projectportfolio-overleg ingevuld.

Projectmanager vernieuwing desktop management en softwaredistributie.

ROL Adviseur Europese aanbesteding SIS/onderwijslogistiek
OPDRACHTGEVER De Politieacademie
JAAR 2008 - 2010
RESULTAAT

Situatie

In 2008 is besloten een vernieuwingstraject te beginnen voor de administratieve ondersteuning van onderwijsprocessen.

Uitdaging

Het doelstelling van de resultaat van de aanbesteding en resulterende applicatievernieuwing is vooral de aantal ondersteunende personeel te reduceren. Heirdoor wordt het volledig herontwerp van de onderwijslogistiek proces kernelement van het bestek.

Rol

NOAS (Nieuwe Onderwijs Administratie Systeem) bevat geïntegreerde functionaliteit voor: Onderwijs productmanagement, curriculum management, inschrijving, studentadministratie, studentvolg, roosteren, capaciteitsmanagement, onderwijslogistiek, certificering/diplomering en financiële afhandeling.

Resultaat

Na het opstellen van het bestek en succesvol begeleiding van het aanbestedingsproces is besloten eigen personeel in te zetten bij het implementatietraject.

ROL Adviseur ICT en Informatievoorziening
OPDRACHTGEVER NHL Hogeschool
JAAR 2008 - 2008
RESULTAAT

In opdracht van de informatiemanager een eerste stap gezet om informatiebeleid en informatievoorzieningen binnen de onderwijsinstelling zichtbaar te maken. Deze korte opdracht richt zich om informatiebeleid ‘praatplaatjes’ te realiseren die gebruikt konden worden om discussies rondom informatievoorziening en informatiebeleid te stimuleren.

 • Op basis van workshops de huidige en gewenste situatie in kaart gebraakt voor de invalshoeken: processen, applicaties, data, managementinformatie en ICT-infrastructuur.
 • Bedrijfsmodellen (‘praatplaatjes’) van processen, applicaties, data, managementinformatie en ICT-infrastructuur vastgesteld.
 • Constateringen, bevindingen, aanbevelingen en conclusies vastgesteld als eindrapport.

 

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland
JAAR 2004 - 2008
RESULTAAT

Verantwoordelijk en betrokken bij verschillende projecten:

 • Lid regiegroep onderwijs en kennis (directie-vertegenwoordiging voor Project Portfolio Management);
 • Projectmanager stage- en praktijkapplicatie;
 • Vernieuwde Digitale Portfolio softwarepakket,
 • Projectmanager Learning Content Management Systeem (LCMS);
 • Projectmanager onderwijs procesverbetering;
 • Concept uitwerken voor het 2de generatie digitale leeromgeving.
 • Selecteren en implementeren van ERP cursusadministratie softwarepakket voor commerciële cursusaanbod;
 • Het selecteren en implementeren van een document- en records management systeem, geïmplementeerd voor afdeling financiën (inkoopfacturen), HRM (personeelsdossiers) en studentenzaken (bekostigingsdossiers);
 • Digitale Studiegids, een essentiële component van de introductie van Major-Minor gebaseerde Bacheloropleidingen;
 • Mobiele data diensten, zal voor studenten resulteren in het ontsluiten van Intranet informatie via hun mobiele telefoon;
 • Verantwoordelijk gesteld voor verschillende ICT projecten die onderdeel uitmaken van breder business programma’s, o.a. CRM implementatie, Digitale Porfolio implementatie, salarisverwerkingsysteem implementatie, studentenroostensysteem implementatie, stageplaatsmanagementpakket vooronderzoek en verschillende PeopleSoft implementaties.

In meerdere van deze projecten de rol als coach gevuld voor de business projectmanager is opgenomen.

OVERIG

In veel opdrachten is gerefereerd aan het Arlande CIM aanpak. Een voorbeeld van de resultaten kan gevonden worden op de website van saMBO-ICT. Deze is gepresenteerd samen met Paul Rehm, ICT Directeur van Grafische Lyceum Rotterdam, op de 41ste saMBO-ICT conferentie van januari 2020. Link: https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2020/02/7.-ICT-Roadmap-Grafisch-Lyceum-Rotterdam-snel-op-stoom.pdf