Contact
Florian Harderwijk
Website CV
Professie Ervaren Programma- en Projectmanager
Woonplaats Utrecht

COMPETENTIES

Durf| Analytisch| Besluitvaardig| Betrouwbaar| Communicatief| Accuraat

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2013 - 2013
SCRUM Master PSM 1, SCRUM.org
2011 - 2011
IPMA C (Theorie), Cap Gemini
2010 - 2010
Inzicht in Invloed, Bureau Zuidema
2009 - 2010
Bachelor Middle Management, NCOI
2009 - 2009
Leidinggeven, Schouten en Nelissen
2008 - 2008
PRINCE2 (Foundation)
2006 - 2006
Bachelor ICT, Information Engineering, HVA

TALEN

Engels
Vloeiend

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als verandermanager kan ik met mijn (technische- en functionele) achtergrond en ervaring in innovatie- en verandertrajecten snel de essentie doorgronden en resultaat behalen. Van daaruit kan ik veranderingen effectief managen waarbij de lopende operatie zo min mogelijk wordt verstoord. Aangevuld met mijn onderwijs- & overheid ervaring weet ik wat voor de gebruikers- en beheerorganisatie nodig is om met het opgeleverde projectresultaat aan de slag te kunnen. Veranderen is lastig. Frequente afstemming met opdrachtgever, leveranciers en belanghebbenden is een essentieel onderdeel voor een goed resultaat. Dit gaat mij zowel schriftelijk als mondeling goed af. Onbegrip tussen business en IT is een veel voorkomend probleem. Door mijn ervaring in verschillende rollen én communicatieve vaardigheden kan ik als verbinder beide werelden samenbrengen. Ik word gezien als een bruggenbouwer. Andere kenmerkende vaardigheden in mijn werk zijn regie en structuur aanbrengen, coaching en begeleiding van collega’s en lef. Ik ben een manager van resultaat en stuur op basis van het principe ‘afspraak is afspraak’, waarbij ik vertrouwen heb en verantwoordelijk neerleg bij de specialist. Om de resultaten te boeken ben ik een toegankelijke gespreks- en sparringpartner voor management- & projectteams, hoger management, leveranciers, gebruikers- en beheerorganisaties. Andere specifieke eigenschappen die van mij een effectieve veranderaar maken zijn het planmatig uitvoeren van (optimalisatie)projecten, zelf startend, analytisch, oog voor detail en het motiveren van collega’s door persoonlijke aandacht.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Zeeman Textiel Super | Directeur IT
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Binnen een meerjarenprogramma ben ik als projectmanager (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuw te bouwen maatwerk-ERP-systeem. In dit lopende traject (2018) wordt gebouwd aan een toekomstbestendig ERP-platform voor Zeeman. Hiermee geeft Zeeman o.a. invulling aan verbeterde procesoptimalisatie en flexibiliteit voor inkoop, logistiek en verkoop. Maar ook een verbeterde dataontsluiting van en naar fysieke/ online winkels. Denk hierbij aan centrale bronsystemen, eenduidige autorisatie en gepersonaliseerde communicatie aan medewerkers op het servicekantoor of aan winkels in Europa.

Als projectmanager was ik de verbindende factor binnen het programma. In dit traject werkten meer dan 70 stakeholders & betrokkenen – waarin analyse, bouw, test & acceptatie en uitrol samenkwamen in mijn project. Al deze disciplines werden vertegenwoordigd door verschillende leveranciers. Gezien de grootte van het programma bewaakte ik tevens de inhoudelijke samenhang en voortgang tussen de deelprojecten.

Tot aan de beëindiging door Coronamaatregelen heb ik de volgende resultaten geboekt:

 • Binnen het project hernieuwde en efficiënte overlegstructuur vormgegeven en geïmplementeerd;
 • Communicatie aan alle stakeholders verbeterd;
 • Coördinatie van de uitrol van een Smartphone app aan meer dan 250 filialen die digitaal tellen van artikelen mogelijk maakt;
 • Een Roadmap ontwikkeld met de E-Commerce-partners van Zeeman om de aansluiting op het nieuwe ERP te realiseren.

 

ROL Manager IT | Projectmanager | Adviseur Informatiemanagement
OPDRACHTGEVER Commissariaat voor de Media | Manager Risk & Control | Directeur Bedrijfsvoering
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Als (interim) Manager IT binnen het Commissariaat was ik verantwoordelijk voor Running & Change. Ik heb regie en structuur aangebracht in de integrale IT-omgeving, verandertrajecten begeleid en visie en strategie ontwikkeld.

Resultaat verandertrajecten:

 • Afgeronde aanbesteding en implementatie van een nieuw zaaksysteem (Djuma) dat het primaire proces ondersteunt. Een implementatie op technisch (systeeminrichting/ interfaces) en functioneel vlak. Denk hierbij aan opleidingen, instructies, communicatie, maar ook migratie van oude naar nieuwe systeem;
 • Nieuw ingerichte telefonie en werkplekken, waar een aanbesteding aan ten grondslag lag en het migreren van applicaties naar de Cloud;
 • Geoptimaliseerde en nieuw ingerichte IT-processen;
 • Een nieuwe methode van tijdschrijven met ook de selectie van een bijpassende tooling;
 • Structuur aangebracht in leveranciersmanagement en contractbeheer.

Resultaat visie & Strategie

 • In opdracht van de Manager Risk & Control een advies opgesteld hoe de rol van Manager IT ingevuld kan worden door een interne medewerker waarbij o.a. continuïteit van de business en consistentie van de systemen gewaarborgd blijft.
ROL Projectmanager Data Gestuurd Werken
OPDRACHTGEVER Diverse gemeenten
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Ik begeleid momenteel onder andere de implementaties van Data Gestuurd Werken-tooling bij diverse gemeenten.

ROL Projectmanager Informatiemanagement | Consultant e-HRM
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | College van Bestuur
JAAR 2014 - 2018
RESULTAAT

Gegevensmanagement HRM-Domein

Op dit moment is de afdeling HRM-Beheer van Hogeschool Leiden onvoldoende in staat om aan adequate informatiehuishouding te kunnen voldoen. Mede doordat de huidige (bron)systemen niet aan de gewenste behoefte voldoen en de (kern)processen evenmin. Het is zowel nut als noodzaak dat de afdeling zich richt op hoogwaardige dienstverlening middels een professionele en efficiënte personeels- en salarisadministratie met bijbehorende doelmatige processen.

Als projectmanager voer ik regie op de totstandkoming van de volgende deliverables:

 • Eliminatie dubbele invoer en opslag van gegevens. De regie op een (data)migratie bij een externe leverancier en Hogeschool Leiden. Alsook de consequenties op informatiemanagementgebied (managementinformatiesysteem) en de afdelingen IM, ICT en HRM-Beheer
 • Optimalisatie van de gegevenscollectie bij de faculteiten en dienstorganisaties. Betreft advies op formaliseren HRM-beleid omtrent gebruikersgroepen, de gewenste informatiebehoefte van HRM-Beheer i.r.t. compliancy en de daarbij behorende ontwikkeling en implementatie van gewenste tooling
 • Integratie van gegevens uit een externe bron in een eigen HRM-bronsysteem als opstap voor een te ontwikkelen ODS

De gestelde doelen gaan bijdragen aan een tweetal facetten; Het werkplezier van de medewerkers en direct het imago van HRM-Beheer en een eenduidige en efficiënte gegevenshuishouding.

Managementinformatiesysteem

Gegevensmanagement is een steeds belangrijker onderwerp binnen onderwijs. Vanuit het Ministerie van Onderwijs, maar ook interne besturingsorganen, wordt een hogere mate van transparantie vereist op rapportage gebied. In opdracht van het College van Bestuur ben ik als projectmanager, waarin ik een team van zes specialisten onder mijn hoede had, verantwoordelijk geweest voor het ontsluiten van basisgegevens naar een nieuw te bouwen data warehouse. Denk hierbij aan datakubussen voor HRM, financiën en studentgegevens. Hieraan gekoppeld een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en uniforme rapportage omgeving. De tooling die hiervoor is gekozen is Microsoft Power BI. Om deze tool te laten landen binnen de organisatie is er een OTAP, opleidingstraject voor gebruikers en een ITIL-beheerorganisatie (technisch als functioneel) opgetuigd. Er is gekozen om na oplevering de staande organisatie gefaseerd ervaring op te laten doen met de nieuwe mogelijkheden. Dit door middel van een groeimodel, onder regie van een externe BI-specialist, hands on aan de slag met het aanbieden van managementinformatie. Al in een vroeg stadium heeft het project, door veelvuldig afstemmen, het vertrouwen weten te winnen bij de interne beheerorganisatie.

Werkplekmigratie

In een migratietraject, van Apple naar Windows, ben ik onder andere verantwoordelijk geweest voor het begeleiden van de organisatie in dit verandertraject. Van selectie nieuwe hardware, bouwen van image, tot de uiteindelijke uitrol en draagvlak/ ondersteuning van de gebruikers- en beheerorganisatie. Reden voor de overstap naar Windows is één platform voor zowel student- als medewerker werkplekken.

Innovatie

Ook ben ik verantwoordelijk geweest voor een aantal innovatieve trajecten. Onder andere onderzoek naar het gebruik van tablets binnen het uitvoerend onderwijs, realisatie van een videoplatform en bijbehorende opnamestudio’s, bouw van een stage-applicatie en smartboards in het klaslokaal. Alle projecten dienen ter ondersteuning van digitaal werken en communiceren.

 

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Zeeman Textiel Super | Directeur IT
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

Binnen een meerjarenprogramma ben ik als projectmanager (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuw te bouwen maatwerk-ERP-systeem. In dit lopende traject (2018) wordt gebouwd aan een toekomstbestendig ERP-platform voor Zeeman. Hiermee geeft Zeeman o.a. invulling aan verbeterde procesoptimalisatie en flexibiliteit voor inkoop, logistiek en verkoop. Maar ook een verbeterde dataontsluiting van en naar fysieke/ online winkels. Denk hierbij aan centrale bronsystemen, eenduidige autorisatie en gepersonaliseerde communicatie aan medewerkers op het servicekantoor of aan winkels in Europa.

Als projectmanager was ik de verbindende factor binnen het programma. In dit traject werkten meer dan 70 stakeholders & betrokkenen – waarin analyse, bouw, test & acceptatie en uitrol samenkwamen in mijn project. Al deze disciplines werden vertegenwoordigd door verschillende leveranciers. Gezien de grootte van het programma bewaakte ik tevens de inhoudelijke samenhang en voortgang tussen de deelprojecten.

Tot aan de beëindiging door Coronamaatregelen heb ik de volgende resultaten geboekt:

 • Binnen het project hernieuwde en efficiënte overlegstructuur vormgegeven en geïmplementeerd;
 • Communicatie aan alle stakeholders verbeterd;
 • Coördinatie van de uitrol van een Smartphone app aan meer dan 250 filialen die digitaal tellen van artikelen mogelijk maakt;
 • Een Roadmap ontwikkeld met de E-Commerce-partners van Zeeman om de aansluiting op het nieuwe ERP te realiseren.

 

ROL Manager IT | Projectmanager | Adviseur Informatiemanagement
OPDRACHTGEVER Commissariaat voor de Media | Manager Risk & Control | Directeur Bedrijfsvoering
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

Als (interim) Manager IT binnen het Commissariaat was ik verantwoordelijk voor Running & Change. Ik heb regie en structuur aangebracht in de integrale IT-omgeving, verandertrajecten begeleid en visie en strategie ontwikkeld.

Resultaat verandertrajecten:

 • Afgeronde aanbesteding en implementatie van een nieuw zaaksysteem (Djuma) dat het primaire proces ondersteunt. Een implementatie op technisch (systeeminrichting/ interfaces) en functioneel vlak. Denk hierbij aan opleidingen, instructies, communicatie, maar ook migratie van oude naar nieuwe systeem;
 • Nieuw ingerichte telefonie en werkplekken, waar een aanbesteding aan ten grondslag lag en het migreren van applicaties naar de Cloud;
 • Geoptimaliseerde en nieuw ingerichte IT-processen;
 • Een nieuwe methode van tijdschrijven met ook de selectie van een bijpassende tooling;
 • Structuur aangebracht in leveranciersmanagement en contractbeheer.

Resultaat visie & Strategie

 • In opdracht van de Manager Risk & Control een advies opgesteld hoe de rol van Manager IT ingevuld kan worden door een interne medewerker waarbij o.a. continuïteit van de business en consistentie van de systemen gewaarborgd blijft.
ROL Projectmanager Data Gestuurd Werken
OPDRACHTGEVER Diverse gemeenten
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Ik begeleid momenteel onder andere de implementaties van Data Gestuurd Werken-tooling bij diverse gemeenten.

ROL Consultant Informatiebeleid
OPDRACHTGEVER ROC Mondriaan | Informatiemanager
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Opstellen van ‘I3’ Beleidsplan voor ICT, Informatievoorziening en Digitale Innovatie in het onderwijs.

Om de informatiemanager en onderwijsmanagers in het zadel te helpen op een drietal essentiële speerpunten - ICT, Informatievoorziening en Digitale Innovatie in het onderwijs – heb ik onderzoek gedaan naar de trends en gezamenlijk beleid geformuleerd hieromtrent.

Oplevering van onder andere de onderstaande deliverables:

 • ‘I3’ Beleidsplan als richtinggevend advies aan CvB
 • Draagvlak binnen- en wederzijds begrip tussen informatiemanagement en onderwijs
 • Richtingbepalende speerpunten aangaande informatiemanagement binnen ROC-onderwijs

Het ‘I3’ Beleidsplan is in een later fase door CvB omarmd.

ROL Consultant Informatiebeleid
OPDRACHTGEVER Haagse Hogeschool | Informatiemanager
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Communicatietools vormgeven om informatiemanagement bespreekbaar te maken binnen het primaire proces onderwijs. Digitale transformatie/ Digital Readiness.

Oplevering van onder andere de onderstaande deliverable:

 • Analyse en visualisatie huidig gebruik en kwaliteit van onder ander applicatielandschap, informatiestromen, infrastructuur managementinformatie

De opgeleverde praatplaten ondersteunen de interne consultants in hun dialoog met onderwijsmanagers aangaande informatiemanagementvraagstukken.

ROL Consultant Informatiebeleid
OPDRACHTGEVER Stichting Travers | Algemeen Directeur
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Opstellen van een beleidsplan ten behoeve van één centrale ICT & Informatievoorziening voor Thuiszorg, Kinderopvang en Poppodium.

Oplevering van onder andere de onderstaande deliverables:

 • Informatiebeleidsplan Travers 2017-2018
 • Bedrijfsmodel Travers
 • Visualisatie huidige status en kwaliteit van onder ander applicatielandschap, informatiestromen, infrastructuur en managementinformatie
 • ICT Project portfolio

De opgeleverde producten hebben Travers richting gegeven in haar optimalisatie op ICT-gebied. Dit door prioritering van gezamenlijk gedefinieerde projecten op applicatie-en infra-gebied en beheer.

ROL Consultant Procesmanagement
OPDRACHTGEVER European Leisure Support | Directeur
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Procesoptimalisatie ten behoeve van Digitale Transformatie/ Digital Readiness.

Voor een recruitmentorganisatie, die onder andere de bezetting op campings verzorgt voor VacanSoleil, heb ik structuur en regie gebracht. Dit door de afdelingstaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zichtbaar te maken en vast te leggen.

Oplevering van onder andere de onderstaande deliverables:

 • Bedrijfsmodel en bijbehorende gedetailleerde werkprocessen/ flows en beheerinrichting
 • Vastgesteld beleid
  • Instroom, doorstroom, uitstroom interne ELS-medewerkers, maar ook flexibele schil (tijdelijke externen)
  • Wet- en regelgeving
  • Afdelingsverantwoordelijkheden
 • Programma van eisen ten behoeve van nieuw recruitment informatiesysteem
 • Coaching van interne medewerker om zelfstandig E.L.S.-procesbeheer toe te kunnen passen

Om als European Leisure Support uit te groeien tot een grote bepalende recruitmentspeler in Europa heeft mijn inzet geleid tot het gewenste fundament en daarbij behorende structuur en regie.

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Hoornbeeck College | Informatiemanager
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Ontwikkeling van een Informatiebeleidsplan/ Corporate Information Management (CIM) voor Hoornbeeck College (ROC).

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Iris Parc | Algemeen Directeur
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Implementatie van een nieuw te bouwen en servicegerichte camping-applicatie.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | CvB
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

Data Warehouse Gegevensmanagement is een steeds belangrijker onderwerp binnen onderwijs. Vanuit het Ministerie van Onderwijs, maar ook interne besturingsorganen, wordt een hogere mate van transparantie vereist op rapportage gebied. In opdracht van het College van Bestuur ben ik als projectmanager, waarin ik een team van acht specialisten onder mijn hoede had, verantwoordelijk geweest voor het ontsluiten van (primaire) bronsystemen in een nieuw te bouwen data warehouse. Denk hierbij aan datakubussen voor HRM, financiën en studentgegevens. Hieraan gekoppeld een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en uniforme rapportage omgeving. De tooling die hiervoor is gekozen is Microsoft Power BI. Om deze tool te laten landen binnen de organisatie is er een OTAP, opleidingstraject voor gebruikers en een beheerorganisatie opgetuigd. Er is gekozen om na oplevering de staande organisatie gefaseerd ervaring op te laten doen met de nieuwe mogelijkheden. Dit door middel van een groeimodel, onder regie van een externe BI-specialist, hands on aan de slag met het aanbieden van managementinformatie. Al in een vroeg stadium heeft het project, door veelvuldig afstemmen, het vertrouwen weten te winnen bij de interne beheerorganisatie. Door het gebruik van een ‘praatplaat’, die de beoogde rollen in het totaalproces van eventuele wijzigingen visualiseert per afdeling, is in samenspraak met de staande organisatie een beheerorganisatie vormgegeven. In 2017 wordt ervaring opgedaan, waar in 2018 meer zelfstandigheid zal komen en externe expertise (meer) losgelaten wordt. Werkplekmigratie In een migratietraject, van Apple naar Windows, ben ik onder andere verantwoordelijk geweest voor het begeleiden van de organisatie in dit verandertraject. Van selectie nieuwe hardware, bouwen van image, tot de uiteindelijke uitrol en ondersteuning van de gebruikers- en beheerorganisatie. Reden voor de overstap naar Windows is één platform voor zowel student- als medewerker werkplekken. Innovatie In vervolgtrajecten ben ik verantwoordelijk geweest voor een aantal innovatieve trajecten. Onder andere onderzoek naar het gebruik van tablets binnen het uitvoerend onderwijs, realisatie van een videoplatform, bouw van een stage-applicatie en smartboards in het klaslokaal. Alle projecten ter ondersteuning van digitalisering in het onderwijs.

ROL Consultant projectmatig werken
OPDRACHTGEVER Noordelijke Hogeschool Leeuwarden | Directeur ICT
JAAR 2013 - 2013
RESULTAAT

Implementatie van Project Portfolio Management (regie op projecten) en daarbij behorende overlegstructuren binnen NHL Hogeschool.

ROL Migratiemanager
OPDRACHTGEVER NedTrain | Directeur Business IT-Support (BIS)
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

In een groot traject ben ik verantwoordelijk geweest voor de data- en gegevenscollectie van NedTrain's business units ten behoeve van een werkplek migratietraject (4300 werkplekken). In een vervolgtraject ben ik verantwoordelijk geweest voor de test en acceptie hiervan.

ROL Leidinggevende
OPDRACHTGEVER Cordares (APG) | Fondsbesturen
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

Als lijnmanager was ik verantwoordelijk voor de digitale premie- en gegevensaanlevering van 15.000 werkgevers in de bouw- en schoonmaaksector. Daarnaast stuurde ik een team van 21 pensioenspecialisten aan.
Op het gebied van communicatie ben ik verantwoordelijk geweest voor de externe communicatie met vakbonden, softwarebureaus, klanten en werkgevers. Dit loket voor deze externe partijen werd ingericht door gebruik te maken van portals, brochures, workshops en presentaties.
 

ROL Consultant
OPDRACHTGEVER Grafisch Lyceum Rotterdam | College van Bestuur
JAAR 2011 - 2011
RESULTAAT

Als Business analist was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een ICT-Roadmap/ Corporate Information Management voor het Grafisch Lyceum Rotterdam.