Contact
Eline Haarman
Website CV
Professie Projectmanager en Procesmanager

COMPETENTIES

Analytisch| Verbindend| Enthousiasme

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2015 - 2017
Master Bestuurskunde, specialisatie Beleid en Advies
2010 - 2015
Bachelor Bestuurskunde

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als project- en procesmanager help ik organisaties bij het bereiken van hun doelen. Mijn ervaring ligt daarbij vooral bij gemeentelijke organisaties. De complexiteit en de maatschappelijke doelstelling van gemeenten spreken mij aan. In mijn werk ben ik nuchter, ben ik een doorzetter en breng ik veel enthousiasme mee. Ik houd van een goed doordacht plan, maar ook van aanpakken! Je kan mij benaderen voor het begeleiden van processen en projecten op verschillende onderwerpen.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Junior Projectleider
OPDRACHTGEVER Gemeente Ede
JAAR 2019 - 2020
RESULTAAT

In de functie junior projectleider heb ik mede het beleid opgesteld voor zonnevelden en windparken in de gemeente Ede. Dit beleid was een uitnodigingskader voor initiatiefnemers om een duurzaam initiatief op te zetten. Een van mijn focuspunten hierbij was het opzetten van een intern proces om binnenkomende initiatieven te begeleiden naar resultaat. Dit proces heb ik vervolgens in de praktijk begeleid.

Verder was ik medeverantwoordelijk voor het leiden van particuliere woningbouwprojecten. Daarmee was ik de spil tussen de initiatiefnemer en ontwikkelaar en de ambtelijke organisatie en het college en de raad.

ROL Trainee
OPDRACHTGEVER GeldersTalent (regionaal traineeship)
JAAR 2017 - 2019
RESULTAAT

In twee jaar tijd heb ik drie projecten bij Gelderse gemeenten uitgevoerd. Daarnaast heb ik een leer- en ontwikkeltraject gevolgd.

April 2017- November 2017: werkzaam bij de gemeente Arnhem bij de afdelingen Personeel en Organisatie (P&O) en Strategie, Beleid en Regie (SBR). Daar heb ik zowel intern als extern gewerkt aan het opzetten van de 1%movement. Dit betekent dat organisaties 1% van hun werktijd inzetten om vrijwilligerswerk voor de stad te doen.

December 2017- November 2018 : werkzaam bij de gemeente Ede bij de afdeling Informatie, Proces- en Projectmanagement (IPPM). Hier heb ik met een projectteam op een projectmatige wijze gewerkt aan het gemeentebreed invoeren van Zaakgericht werken. Tevens ben ik verantwoordelijk geweest voor de aanbesteding van een nieuw Leermanagement systeem en de ontwikkeling van een e-learning module voor Zaakgericht werken.

December 2018- Maart 2019: Ook mijn derde opdracht heb ik in Ede afgerond. Ik heb me als onderdeel van het Business Process management team (BPM) gericht op het verbeteren van processen in de gemeente volgens de LEAN methodiek. Vanuit die positie heb ik ook deelgenomen aan het programma Zaakgericht werken dat volgens de SCRUM-methodiek werkte aan het doorontwikkelen van Zaakgericht werken.

ROL Stagiaire
OPDRACHTGEVER Gemeente Apeldoorn
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Binnen de gemeente Apeldoorn heb ik onderzoek gedaan naar de belemmerende factoren binnen de organisatie bij het aansluiten op MijnOverheid.

ROL Stagiaire
OPDRACHTGEVER Twents Carmel College de Thij
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

Verantwoordelijk voor het zelfstandig bedenken en uitvoeren van 20 lessen Maatschappijleer aan een 4HAVO klas.

OVERIG

Vrijwilligerswerk: Jaarlijks begeleid ik een vakantie voor mensen met een verstandelijke beperking via stichting 'MEE vakanties'.