Contact
Berry Sonneveldt
Website CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Almere

COMPETENTIES

Stressbestendig| Besluitvaardig| Communicatief| Proactief| Pragmatisch| Verbindend en betrokken

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2017 - 2017
Prince2 foundation
2017 - 2017
Situationeel leidinggeven S&N
2016 - 2017
Management development traject
2010 - 2015
Business IT & Management

TALEN

Engels
Vloeiend
Nederlands
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Door mijn IT achtergrond als werkplek- en technisch applicatiebeheerder in combinatie met mijn opleiding Business IT en Management en recente werkervaring als IT projectmanager ben ik een praktische “bruggenbouwer” geworden tussen bedrijfsvraagstukken en de IT. Ik kan de bedrijfsvraagstukken en/of problematiek vertalen naar een (technische) oplossing en kan (inhoudelijk) goed met de IT specialisten communiceren. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en mijzelf wegwijs te maken binnen een organisatie. Collega’s typeren mij als een persoon die makkelijk toegankelijk is en graag het gesprek aangaat. Samen een resultaat bereiken is voor mij een belangrijke drijfveer en daar haal ik veel enthousiasme en drive uit. Voor het uitvoeren en beheersen van mijn projecten hanteer ik een proactieve werkhouding. Waarom het werk uitstellen tot morgen als het vandaag al succesvol afgerond kan zijn? Aspecten als proces, planning, risico’s en budget zijn mij op het lijf geschreven.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER De Connectie
JAAR 2019 - Heden
RESULTAAT

De Connectie is opgericht op 1 juli 2017 door de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Samen zijn deze drie gemeenten eigenaar van De Connectie en goed voor ruim 230.000 inwoners. De Connectie richt zich op de bedrijfsvoering van en voor de gemeenten zodat zij zich weer volledig kunnen richten op de inwoners en bedrijven. En laat dat nou ons belangrijkste gezamenlijke uitgangspunt zijn. 

Als projectmanger bij De Connectie ben ik verantwoorlijk voor projecten binnen de afdeling ICT. De Connectie heeft in 2019 het programma 1!Connect opgezet. Dit programma heeft voornamelijk gestaan in het teken van " de basis op orde" en is bijna afgerond. 

Onderstaande projecten zitten in mijn portfolio

 • OTA; Binnen dit project hebben we een Ontwikkel- test en acceptatie omgeving opgezet die vergelijkbaar is met de productie omgeving. 
 • Update Citrix omgevingen; Binnen dit project hebben we de Citrix omgeving van Arnhem, Renkum en Rheden voorzien van de meest recente versie
 • Vervangen core switches; Binnen dit project hebben we de core switches vervangen
 • Implementatie MicroVSP; Binnen dit project hebben we MicrcoVSP geimplementeerd zodat vanuit De Connectie ook neven locaties beheerd kunnen worden.
 • Reguliere server vervanging; Binnen dit project hebben we middels Life Cycle Management servers vervangen.

Voor 2020 is De Connectie bezig met het opzetten van een nieuw programma. De Connectie en de gemeenten hebben nu hun eigen werkplekomgeving. 1 van de projecten in dit programma is het ontwerpen en implementeren van een gezamenlijke werkplek omgeving voor zowel De Connectie als de 3 gemeenten waarvan ik de projectleiding zal uitvoeren

 

 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente West Betuwe
JAAR 2018 - 2019
RESULTAAT

De gemeente Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen moeten per 1 januari 2019 gefuseerd zijn tot de nieuwe gemeente West Betuwe. In 2018 zijn er mooie stappen gemaakt in de ontwikeling tot deze nieuwe gemeente. De mappenstructuur (plek waar ambtenaren hun documenten / data opslaan) is er voor de gemeente West Betuwe echter nog niet. De tijdsdruk (start opdracht november 2018 en eind opdracht medio december 2018) is een belangrijke randvoorwaarde in het project.

Als projectmanager is het o.a. mijn taak om op korte termijn, met de juiste key-users, een mappenstructuur te organiseren, afstemming te vinden over welke data er mee gaat en het inregelen van autorisaties. De opdracht heeft mede door de tijdsdruk een praktische invulling met dito resultaat gekregen. Verwachtingsmanagement is bij dit project cruciaal geweest met de focus op 1 januari. Na afloop van het project stond er een mappenstructuur op basis van de GEMMA structuur.

 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Gooise Meren
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

De gemeente Gooise Meren heeft in 2017 het besluit genomen om de serverruimte te vernieuwen. Belangrijkste redenen hiervoor waren de huidige sterk verouderde serverruimte en de intentie om tussen Gooise Meren en Hilversum samen te werken op het gebied van IT. De eerste stap in de samenwerking was al gezet door het delen van de ICT service desk. De tweede stap in de samenwerking was het huisvesten van de IT uitwijk omgevingen  in elkaars serverruimte. Met deze veranderingen werd het aantal serverruimten gereduceerd van 4 naar 2.

Om het huisvesten van de IT uitwijk omgeving van Hilversum en Gooise Meren mogelijk te maken moest de huidge serverruimten worden vergroot en worden vernieuwd.
Mijn opdracht begon met een onderzoek of de serverruimten op de huidige locatie kon worden vergroot of dat de serverruimte moest worden verplaatst naar een nieuwe locatie binnen het gemeentehuis. Na het onderzoek begon de uitvoering en hebben we in afstemming met diverse bouwkundige en IT leveranciers de serverruimte twee keer zo groot uitgevoerd en compleet vernieuwd (o.a. koeling, racks, verhoogde vloer, verlaagd plafond en bekabeling).

De complexiteit in dit project was dat de huidige serverruimte werd vergroot en vernieuwd. Hierdoor was er veel afstemming met de stakeholders nodig omdat een deel van de werkzaamheden in een draaiende productie omgeving moest worden uitgevoerd.

Mijn rol in dit project was voornamelijk sturing houden op budget, tijd, risico's en continu afstemming houden met zowel de interne als externe stakeholders.

Aantal eindgebruikers: >350

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Gooise Meren
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

De gemeente Gooise Meren heeft in 2017 het besluit genomen om de serverruimte te vernieuwen. Belangrijkste redenen hiervoor waren de huidige sterk verouderde serverruimte en de intentie om tussen Gooise Meren en Hilversum samen te werken op het gebied van IT. De eerste stap in de samenwerking was al gezet door het delen van de ICT service desk. De tweede stap in de samenwerking was het huisvesten van de IT uitwijk omgevingen  in elkaars serverruimte. Met deze veranderingen werd het aantal serverruimten gereduceerd van 4 naar 2.

Om het huisvesten van de IT uitwijk omgeving van Hilversum en Gooise Meren mogelijk te maken moest de huidge serverruimten worden vergroot en worden vernieuwd.
Mijn opdracht begon met een onderzoek of de serverruimten op de huidige locatie kon worden vergroot of dat de serverruimte moest worden verplaatst naar een nieuwe locatie binnen het gemeentehuis. Na het onderzoek begon de uitvoering en hebben we in afstemming met diverse bouwkundige en IT leveranciers de serverruimte twee keer zo groot uitgevoerd en compleet vernieuwd (o.a. koeling, racks, verhoogde vloer, verlaagd plafond en bekabeling).

De complexiteit in dit project was dat de huidige serverruimte werd vergroot en vernieuwd. Hierdoor was er veel afstemming met de stakeholders nodig omdat een deel van de werkzaamheden in een draaiende productie omgeving moest worden uitgevoerd.

Mijn rol in dit project was voornamelijk sturing houden op budget, tijd, risico's en continu afstemming houden met zowel de interne als externe stakeholders.
 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Hilversum
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De gemeente Hilversum is in 2017 gestart met een grote digitaliseringsslag van o.a. de personeelsdossiers. Om het personeelsdossier digitaal te kunnen raadplegen was er een nieuw digitaal personeelssysteem nodig. De eerste fase betrof een pakketselectie; welk softwarepakket biedt de functionaliteiten die Hilversum nodig heeft voor de gewenste verwerking en ingebruikname van het digitale personeelsdossier.

Na de pakketselectie zijn we overgegaan tot het implementeren van het softwarepakket en het importeren van de gedigitaliseerde personeelsdossiers in het nieuwe personeelssysteem.

Als projectmanager binnen dit project was het mijn verantwoordelijkheid om het nieuwe digitale personeelssysteem te implementeren en uitvoerig te testen, de gedigitaliseerde personeelsdossiers in dit nieuwe systeem te implementeren en een nieuw proces op te stellen voor de verwerking van personeels gerelateerde documenten.

Aantal eindgebruikers: >600

 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Gooise Meren
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De gemeente Gooise Meren is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de gemeente Bussum, Naarden en Muiden. Het gemeentekantoor van deze 3 gemeenten is gesitueert in het verbouwde stadhuis van Bussum. Na de verbouwing zijn ook de werkplekken voor medewerkers vernieuwd en is er een nieuw WiFi netwerk gekomen.

Mijn taken in het project waren o.a. het verhuizen van werkplekken (Naarden) naar Gooise Meren en het opstellen en plaatsen van de nieuwe standaard flex werkplek. Ook de implementatie van het nieuwe WiFi netwerk voor zowel gemeentekantoor van Gooise Meren als de gemeentewerven viel onder dit project.

Mijn rol in dit project was voornamelijk sturing houden op budget, tijd, risico's en continu afstemming houden met zowel de interne als externe stakeholders.

 

Aantal eindgebruikers: >350

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Hilversum
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De gemeente Hilversum is in 2017 gestart met een grote digitaliseringsslag van o.a. de personeelsdossiers. Om het personeelsdossier digitaal te kunnen raadplegen was er een nieuw digitaal personeelssysteem nodig. De eerste fase betrof een pakketselectie; welk softwarepakket biedt de functionaliteiten die Hilversum nodig heeft voor de gewenste verwerking en ingebruikname van het digitale personeelsdossier.

Na de pakketselectie zijn we overgegaan tot het implementeren van het softwarepakket en het importeren van de gedigitaliseerde personeelsdossiers in het nieuwe personeelssysteem.

Als projectmanager binnen dit project was het mijn verantwoordelijkheid om het nieuwe digitale personeelssysteem te implementeren en uitvoerig te testen, de gedigitaliseerde personeelsdossiers in dit nieuwe systeem te implementeren en een nieuw proces op te stellen voor de verwerking van personeels gerelateerde documenten.
 

 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Gooise Meren
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

De gemeente Gooise Meren is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de gemeente Bussum, Naarden en Muiden. Het gemeentekantoor van deze 3 gemeenten is gesitueert in het verbouwde stadhuis van Bussum. Na de verbouwing zijn ook de werkplekken voor medewerkers vernieuwd en is er een nieuw WiFi netwerk gekomen.

Mijn taken in het project waren o.a. het verhuizen van werkplekken (Naarden) naar Gooise Meren en het opstellen en plaatsen van de nieuwe standaard flex werkplek. Ook de implementatie van het nieuwe WiFi netwerk voor zowel gemeentekantoor van Gooise Meren als de gemeentewerven viel onder dit project.

Mijn rol in dit project was voornamelijk sturing houden op budget, tijd, risico's en continu afstemming houden met zowel de interne als externe stakeholders.
 

ROL Technisch applicatiebeheerder / junior projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Hilversum
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

De gemeente Hilversum was in 2015 gestart met het project virtuele werkplek. Met dit project wilde de gemeente Hilversum mee gaan met hedendaagse IT ontwikkelingen door o.a. flexwerken te stimuleren en de kosten van beheer te verlagen. Belangrijkste pijlers van dit project waren:

 • Overstappen van de traditionele desktop naar thin clients
 • Nieuwe VDI omgeving om te kunnen werken met virtuele computers
 • Nieuwe printers waarbij je met 1 "druppel" op elke printer kunt printen / scannen

Mijn rol binnen dit project was zowel uitvoerend (technisch applicatiebeheerder) als sturend (junior projectmanager). De activiteiten die ik heb uitgevoerd:

 • Verantwoordelijk voor pakketselectie en implementatie van zero clients.
 • Verantwoordelijk voor (technische) implementatie van de VMware omgeving.
 • Verantwoordelijk voor het maken van thinapps, opstellen van testplannen, opstellen van OTAP omgeving en toezicht houden op het implementeren van de applicaties in de VMware omgeving.
 • Implementatie van de nieuwe follow me printers, technische uitvoering

Aantal eindgebruikers: >600

ROL Technisch applicatiebeheerder / junior projectmanager
OPDRACHTGEVER Gemeente Hilversum
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

De gemeente Hilversum was in 2015 gestart met het project virtuele werkplek. Met dit project wilde de gemeente Hilversum mee gaan met hedendaagse IT ontwikkelingen door o.a. flexwerken te stimuleren en de kosten van beheer te verlagen. Belangrijkste pijlers van dit project waren:

 • Overstappen van de traditionele desktop naar thin clients
 • Nieuwe VDI omgeving om te kunnen werken met virtuele computers
 • Nieuwe printers waarbij je met 1 "druppel" op elke printer kunt printen / scannen

Mijn rol binnen dit project was zowel uitvoerend (technisch applicatiebeheerder) als sturend (junior projectmanager). De activiteiten die ik heb uitgevoerd:

 • Verantwoordelijk voor pakketselectie en implementatie van zero clients.
 • Verantwoordelijk voor (technische) implementatie van de VMware omgeving.
 • Verantwoordelijk voor het maken van thinapps, opstellen van testplannen, opstellen van OTAP omgeving en toezicht houden op het implementeren van de applicaties in de VMware omgeving.
 • Implementatie van de nieuwe follow me printers, technische uitvoering