Contact

Ruud Martin

Ruud Martin

Ik ben een manager met een sterke behoefte om de zaken nauwkeurig af te ronden. Resultaatgerichtheid en Servicegevoeligheid, op een flexibele basis, typeren mijn persoonlijkheid. Het slaan van de brug tussen business en ICT is hierbij een belangrijke vaardigheid. Mijn brede praktijkervaring in het Onderwijs vanuit Onderwijs processen en ICT en het toepassen hiervan op tactisch maar ook operationeel niveau is voor mijn opdrachtgevers op directie niveau van grote toegevoegde waarde geweest. De rode draad in de laatste opdrachten is altijd het managen van projecten of het managen van beheerafdeling(en) in diverse rollen als Project Manager, Service Manager of als Beheer Unit Manager. Hierbij is het gebruiken en opbouwen van opgedane kennis van de processen binnen het Onderwijs essentieel gebleken in het goed uitvoeren van de opdrachten. Maar ook de ICT kennis rondom beheerafdelingen en benodigde OTAP omgevingen heeft hier een belangrijke rol gespeeld. Mijn werkwijze van het splitsen van complexe vraagstukken in simpelere delen draagt altijd bij aan de betere werking van de ICT beheer organisaties. Hierbij zijn mijn sterk ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden een uitstekende aanvulling. - Als Unit of Servicemanager zorg ik voor heldere aansturing van de ITIL ingerichte organisatie en heldere afspraken, door middel van SLA, tussen (interne) klant en (externe) leveranciers. Met als doel de dienstverlening te leveren conform deze afspraken. Basis hierbij zijn de onderliggende beheerplannen die ik opstel; - Als Projectmanager zorg ik voor de uitwerking inrichting van diverse ICT vraagstukken waarbij ik de projectorganisatie, de beheerafdeling(en) en de leveranciers op één lijn breng en houdt. Op basis van door mij opgestelde projectplannen. Vooral de vasthoudendheid aan de resultaten en het behendig manoeuvreren met alle betrokken partijen is het meest gewaardeerd in deze opdrachten. Door tegelijkertijd de organisatie en omgeving te managen en parallel de verandering door te voeren bereik je én het commitment en het beoogde resultaat binnen het Onderwijs.

Nieuws