Contact

P. Angela Velberg

P. Angela Velberg

Ik heb ruime ervaring als interim -, verander- project- en programmamanager binnen het publieke domein, ook op hoog ambtelijk en bestuurlijk niveau (o.a. bij OCW/DUO en Gemeente Utrecht). Lef, daadkracht, groot samenbindend vermogen en uniciteit zijn kernwoorden die mij in mijn dienend leiderschap karakteriseren. Mijn wil om de verantwoordelijkheid te nemen en mijn soms onorthodoxe manier van werken, is meerdere malen succesvol gebleken. Ik streef er naar de organisatie te versterken door in gezamenlijkheid resultaat te behalen, binnen een helder en transparant kader en daarover duidelijk en zorgvuldig te communiceren en rapporteren. Als strategisch verander- en programmamanager heb ik, steeds binnen een (gevoelige) politiek bestuurlijke context, resultaat weten te behalen met het veranderen, inrichten en besturen van de respectievelijke organisaties. Door het vertalen van beleid naar uitvoering en het sturen op resultaat, altijd met de mens centraal, heb ik verschillende publieke organisaties kunnen helpen om de nodige kwaliteitsverbeteringen en veranderingen door te voeren. Mijn kennis en ervaring van bestuur- en bedrijfskunde en ICT is daarbij onmisbaar gebleken. Ik heb meerdere malen onder mijn aansturing, bij verschillende opdrachtgevers, een lange termijn visie en (implementatie)plannen ontwikkeld/laten ontwikkelen, planningen opgesteld, de voortgang bewaakt en de implementatie hiervan begeleid.

Nieuws