Contact
Ruud Martin
OVERHEID CV
Professie Senior Projectmanager en Servicemanager (ICT)
Woonplaats Hoeven

WERKGEVERS

Arlande | Principal Associate
2002 - 2017

COMPETENTIES

Analytisch| Communicatief| Politiek sensitief| Respectvol| Regie| Helikopterview

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2013 - 2014
HBO BI DT 3&4
2003 - 2005
HBO BI DT 1&2
1996 - 1997
ITIL Service Manager Leergang

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een manager met een sterke behoefte om de zaken nauwkeurig af te ronden. Resultaatgerichtheid en Servicegevoeligheid, op een flexibele basis, typeren mijn persoonlijkheid. Het slaan van de brug tussen business en ondersteunende afdelingen is hierbij een belangrijke vaardigheid. Mijn brede praktijkervaring in de overheid (UWV/Gemeenten) en het toepassen hiervan op tactisch maar ook operationeel niveau is voor mijn opdrachtgevers van grote toegevoegde waarde geweest. Mijn werkwijze van het splitsen van complexe vraagstukken in kleinere delen draagt altijd bij aan de betere werking van de beheer organisaties. Hierbij zijn mijn sterk ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden een uitstekende eigenschap gebleken. • Als Programma / Projectmanager zorg ik voor de inrichting en uitvoering van diverse ICT Projecten / Overheid vraagstukken waarbij ik de programma / projectorganisatie, de beheerafdeling(en) en de leveranciers op één lijn breng en houdt. Ook het stakeholdermanagement wordt naadloos meegenomen. • Als Unit of Servicemanager zorg ik voor heldere aansturing van de ingerichte beheer organisatie en heldere afspraken, door middel van SLA, tussen (interne) klant en (externe) leveranciers. Met als doel de dienstverlening te leveren conform deze afspraken. Basis hierbij zijn de onderliggende beheerplannen die ik opstel; Vooral de vasthoudendheid aan de resultaten en het behendig manoeuvreren met alle (politiek) betrokken partijen wordt het meest gewaardeerd.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programma Manager ELO, SA en SV
OPDRACHTGEVER CVB ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Vervanging van het gehele Studenten Administratie Systeem op basis van Peoplesoft Campus Solution