Contact
Ruud Martin
Overheid CV
Professie Senior Projectmanager en Servicemanager (ICT)
Woonplaats Hoeven

WERKGEVERS

Arlande | Principal Associate
2002 - 2017

COMPETENTIES

Analytisch| Communicatief| Politiek sensitief| Respectvol| Regie| Helikopterview

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2013 - 2014
HBO BI DT 3&4
2003 - 2005
HBO BI DT 1&2
1996 - 1997
ITIL Service Manager Leergang

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een manager met een sterke behoefte om de zaken nauwkeurig af te ronden. Resultaatgerichtheid en Servicegevoeligheid, op een flexibele basis, typeren mijn persoonlijkheid. Het slaan van de brug tussen business en ondersteunende afdelingen is hierbij een belangrijke vaardigheid. Mijn brede praktijkervaring in de overheid (UWV/Gemeenten) en het toepassen hiervan op tactisch maar ook operationeel niveau is voor mijn opdrachtgevers van grote toegevoegde waarde geweest. Mijn werkwijze van het splitsen van complexe vraagstukken in kleinere delen draagt altijd bij aan de betere werking van de beheer organisaties. Hierbij zijn mijn sterk ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden een uitstekende eigenschap gebleken. • Als Programma / Projectmanager zorg ik voor de inrichting en uitvoering van diverse ICT Projecten / Overheid vraagstukken waarbij ik de programma / projectorganisatie, de beheerafdeling(en) en de leveranciers op één lijn breng en houdt. Ook het stakeholdermanagement wordt naadloos meegenomen. • Als Unit of Servicemanager zorg ik voor heldere aansturing van de ingerichte beheer organisatie en heldere afspraken, door middel van SLA, tussen (interne) klant en (externe) leveranciers. Met als doel de dienstverlening te leveren conform deze afspraken. Basis hierbij zijn de onderliggende beheerplannen die ik opstel; Vooral de vasthoudendheid aan de resultaten en het behendig manoeuvreren met alle (politiek) betrokken partijen wordt het meest gewaardeerd.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Programma Manager ELO, SA en SV
OPDRACHTGEVER CVB ROC Nijmegen
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Vervanging van het gehele Studenten Administratie Systeem op basis van Peoplesoft Campus Solutions. Aanbesteding en implementatie van nieuwe Elektronische Leeromgeving en bouw en implementatie van een geheel nieuwe Studenten Volg Systeem in Peoplesoft Campus Solutions. Ik ben hierbij eindverantwoordeijk geweest voor bouw en implementatie van deze systemen. 
De resultaten die door mij zijn/worden bereikt:

 • Regie en Control gedurende het gehele programma in de deelprojecten en alle relaties met andere projecten (onderwijslogistiek, taal en rekenen en LOB);
 • Samenwerking gerealiseerd met Flexuz, het shared service center van 4 ROC’s op basis van Peoplesoft Campus Solutions;
 • Gehele SA systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2015;
 • Gehele ELO systeem geïmplementeerd per 1 oktober 2016;
 • Gehele SV systeem beoogd geïmplementeerd per 1 oktober 2017;
 • Draagvlak voor de verandering bij Onderwijsdirecties en teams, CVB, OR, SR en ondersteunende afdelingen.
ROL Project Manager Intake
OPDRACHTGEVER Directie ROC Nijmegen
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Ik heb in een termijn van 12 maanden beleid op intake vertaald naar bijbehorende intake processen en een onderliggend intake systeem. Ook de trainingen (Studentenadministratie, Intakers, Traject-begeleiders, Studie en Handicap medewerkers, Expertise Centrum, Management en Directie) waarbij het waarom en het hoe werden gebracht zijn door mij verzorgd. Bij binnenkomst was het project vastgelopen, en was de project organisatie binnen het project erg gedemotiveerd (zie ook éénzelfde situatie bij studentenportal project bij ROC Nijmegen). Hiermee was de verandering op Intake die ROC als langere tijd wenste tot een stop gekomen. Belangrijk uitgangspunt was dat dit project als voorbeeld project moest dienen hoe veranderingen binnen ROC Nijmegen gestalte kunnen (gaan) krijgen. Het was de opdracht om een doorstart te maken, het project weer aan de gang te krijgen, het nieuwe intakeproces op de rit te krijgen en de intake module onder Peoplesoft af te ronden. En deze geaccepteerd door de teams te krijgen.

De resultaten die door mij zijn bereikt:

 • Succesvolle doorstart van het project in twee maanden;
 • Hersteld vertrouwen betrokkenen en vooral de teams en managers in de nieuwe manier van werken van Intake;
 • Werkende en beheerde intake module binnen de bestaande Peoplesoft omgeving;
 • Strakke samenwerking en resultaatgerichte aanpak met de externe leverancier (ontwikkelaars PS) bewerkstelligd;
 • Geslaagde overdracht aan de technische en functionele beheerorganisatie;
 • Borging van het proces en het gebruik hiervan door vooral Studentenadministratie en Teams (lopend).
ROL Project Manager Upgrade WMS
OPDRACHTGEVER DGN Retail
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Ik heb in de periode van één jaar de major upgrade van het standaard Winkel Management Systeem (WMS) doorgevoerd. Dit traject bestond uit twee fasen, voorbereiding en upgrade. In de voorbereiding moest op een aantal gebieden een verbetertraject worden doorlopen met de leverancier van het WMS. De upgrade moest zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij in één keer 300+ winkels overgaan.

De resultaten die zijn bereikt:

 • Heldere afspraken met de leverancier over alle stappen en producten van deze upgrade;
 • Sterk verbeterde interactie met de leverancier voor de genoemde drie processen;
 • PVA en stappenplan upgrade voorbereid voor de upgrade per januari 2013;
 • Succesvolle implementatie voor 300+ winkels zonder noemenswaardige verstoringen.
ROL Keten Projectmanager ‘Samen op één PC en Telefonie’
OPDRACHTGEVER UWV Werkbedrijf, CWI en Divosa + 40 Gemeenten
JAAR 2008 - 2011
RESULTAAT

Ik heb gedurende de drie jaren dat het programma heeft gelopen de verantwoordelijkheid gedragen gekregen voor het ontwikkelen, borgen, implementeren en beheren van een gezamenlijk werkplek principe binnen de keten van WERK op basis van een Citrix Farm voor > 5000 medewerkers en een hierbij horend uniforme projectaanpak. Door goed te luisteren naar de belangen van partijen en het hierbij meenemen van ICT beleidsuitgangspunten van partijen is er gezamenlijk belang bewerkstelligd en zijn er gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Ik heb hier vooral als 'politiek' facilitator opgetreden en het proces hier samen met de partijen ondersteund. Waarbij ik de partijen wel voortdurend gewezen heb op de gezamenlijk gestelde doelen. Mijn karakter om voortdurend mensen en afdelingen in hun waarde te houden, maar daarnaast mijn resultaatgerichtheid, zijn eigenschappen die ik hierbij heb ingezet. 

De resultaten die zijn bereikt:

 • Samenwerkende partijen waar gezamenlijk belangen boven eigen belangen zijn gesteld;
 • Volledige uitgewerkte blauwdruk van de ICT op basis van een specifiek ontworpen 5 componenten principe gedragen door alle betrokken partijen;
 • Zeer groot vertrouwen in de uniforme projectaanpak en onderliggende producten verkregen bij de MT’s en lokale projectmanagers van de WERKpleinen;
 • Transitie van beheerorganisatie van autonoom naar een organisatie die in partnerschap met gemeenten beheer verzorgen;
 • 40 succesvolle implementaties bij 40 verschillende gemeenten;
 • Geborgd beheer tussen de business partijen en hun ondersteunende ICT partijen.
ROL Projectmanager BUIS Werkplek Infrastructuur UWV
OPDRACHTGEVER UWV
JAAR 2004 - 2006
RESULTAAT

Ik heb binnen de ICT organisatie van UWV verantwoordelijkheid genomen voor het programma BUIS. Het programma BUIS betreft het bewerkstelligen van een werkplek infrastructuur voor UWV Front Office Medewerkers op zogeheten BVG locaties. Hierbij ben ik uitgegaan van bestaand beleid, of waar nodig toepasselijk beleid gedefinieerd. Door middel van blijven communiceren over de doelen en het tijdig publiceren van (deel) resultaten heb ik voortdurende de partijen blijvend betrokken bij dit lastige project. Daarbij ook in de gaten houdend dat ik een tijdelijke beheerorganisatie benodigd had, terwijl ik ook moest blijven werken aan overdracht aan de bestaande organisatie. Vasthoudendheid en resultaatgerichtheid zijn eigenschappen die ik hierbij heb ingezet.

De resultaten die zijn bereikt:

 • Volledige uitgewerkte ICT oplossing op basis van een specifiek ontworpen 5 componenten principe;
 • Gedragen door alle betrokken partijen;
 • Een sterk verbeterde performance van deze infrastructuur;
 • Gedurende twee jaren het beheer onder mijn verantwoordelijkheid binnen het project uitgevoerd met eigen beheer organisatie;
 • Een volledig overgedragen infrastructuur en tijdelijke beheerorganisatie aan de ICT beheer organisatie;
 • Volledig geïmplementeerde omgeving.