Contact
Sanne Huizer
Compleet CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Oosterhout (Noord-Brabant)

COMPETENTIES

Organiseren| Resultaatgericht en gedreven| Zelfstartend| Verbindend en betrokken

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2018 - 2018
Scrummaster
2017 - 2018
Verandermanagement - Focus Learning Journeys
2017 - 2017
Prince2 Practitioner - EXIN
2016 - 2018
Managementdevelopmentprogramma Arlande
2016 - 2017
Situationeel leidinggeven - Schouten & Nelissen
2016 - 2016
Prince2 Foundation - EXIN
2015 - 2015
Masterclass Persoonlijk Leiderschap - NCOI

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Waar ik als persoon waarde aan hecht: continue groei en het beste uit jezelf (en anderen!) halen. Bewust uit mijn comfortzone stappen om zo uitdaging te houden en te leren, daar ga ik voor. Mijn persoonlijke eigenschappen zijn: organisatorisch, motiverend, sociaal en zelfstandig. Goede communicatie eigenschappen zet ik in om de verschillende personen en organisaties met elkaar te verbinden. Tussen ICT en Business ben ik de verbindende factor. Bekend sta ik om mijn rustige en betrouwbare uitstraling. Ik ben niet snel uit het veld te slaan, ben flexibel en neem de tijd om zaken op een rijtje te zetten. Ik houd van doorpakken, niet van stil blijven staan. Het opbouwen en onderhouden van mijn netwerk (zowel zakelijk als privé) gaat mij gemakkelijk af. In de afgelopen periode ben ik veelal werkzaam geweest als projectleider en PMO in meerdere programma's. Het ondersteunen van de programmamanager, de schakel tussen meerdere projecten en activiteiten, acteren op alle niveaus: als een spin in het web. Een ideale basis om verder te groeien en organisaties daarin mee te nemen.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Programmasecretaris DLO van de Toekomst
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht | Directeur IM&ICT
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

Het nieuwe gepersonaliseerde en flexibele onderwijs vraagt om een leeromgeving die ontwikkelingen volgt en studenten en docenten faciliteert bij de nieuwe manier van leren en werken. Zo krijgen zij ruimte om te innoveren en studeren op maat. Om deze vernieuwingen te stimuleren is het programma Digitale Leeromgeving van de toekomst (DLO) gestart. 

Binnen het programma Digitale Leeromgeving van de Toekomst ben ik de gedreven programmasecretaris en regelmatig de plaatsvervangende programmamanager. Ik ondersteun de programmamanager bij het opstellen van rapportages en documenten voor de stuurgroep. Ik ben een klankbord, adviseur en de rechterhand voor allerhande werkzaamheden + neem de secretariële werkzaamheden uit handen. 

Als extra opdracht binnen het programma, zorg ik samen met de productowner Experience, voor de lancering van versie 3 van het studentenportaal MyHU. 

ROL Projectmanager doorontwikkeling portaal
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Marketing & Communicatie
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Het huidige portaal mijn.hsleiden is gebouwd op Office 365 - SharePoint online. De door-ontwikkeling betreft alleen de ontwikkeling van de portaal hoofdpagina (dashboard), de inzet van eventuele standaardfunctionaliteit en de opname en inzet van enkele nieuwe portaal-componenten.Er is een marktconsultatie en een behoefte-onderzoek bij de doelgroepen uitgevoerd. Vanwege het naderen van de aanbestedinsggrens bereiden we parallel een aanbesteding voor en houden we de doorontwikkeling klein.

Behaalde eindresultaten:

 • Nieuwe versie van het huidige portaal in het begin van het nieuwe collegejaar, die aansluit bij de behoeften van medewerker, docent en student.
 • Een verbeterde relatie tussen leverancier en Hogeschool Leiden. Een stabiele basis voor een verdere samenwerking.
 • Opgezette training voor mijn.hsleiden in het algemeen. Onderdelen zoals Praktische Informatie zijn daarin opgenomen.
ROL PMO Programma
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

In 2017 is Hogeschool Leiden gestart, als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governance structuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van deze vernieuwde DLWO. Het programma Bronsystemen is er één van. De doelstelling van dit programma is om een sterk en toekomst vast fundament neer te leggen voor de informatievoorziening binnen Hogeschool Leiden. De basis van de informatiehuishouding moet op orde, zodat er betrouwbare informatieketens ontstaan binnen HL, teneinde juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken binnen en buiten Hogeschool Leiden.

Binnen dit programma vervul ik de rol van PMO. Het PMO houdt aandacht voor de koppeling met beloftes en ambities, organiseert en structureert de overleggen en adviseert de programmamanager. Ik ondersteun de stuurgroep in haar werkzaamheden. Het op tijd en conform kwaliteit (laten) opstellen van maandelijkse rapportages en uitwisselen van informatie wordt door het PMO in de gaten gehouden. 

Door eenzelfde PMO-rol in het programma InSight ben ik medeverantwoordelijk voor de vertaalslag van programma strategie, aanpak en resultaten naar benefits voor de hogeschool. In samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie pak ik (binnen dit integrale onderdeel) de externe communicatie over het programma Bronsystemen op.

Binnen het programma pak ik ook losse activiteiten/opdrachten aan. Zoals een eerst marktverkenning naar procesmanagementtooling of het inventariseren en beschrijven van de procedure voor in beheer name.

Behaalde eindresultaten: 

 • Goed lopende rapportagelijn, door het PMO gemonitord. Inclusief een optimalisatieslag, kwalitatief hoogwaardig, in lijn met behoeften van stuurgroepleden.
 • Ondersteuning van programmamanager en stuurgroep op een kwalitatief en doelgerichte wijze.
 • Georganiseerde en structurele bijeenkomsten van de stuurgroep en programmateam.
 • Medeverantwoordelijkheid bij begeleiding projectmanagers bij raakvlakken/overlap van projecten, voortgangsbewaking actiepunten, consistent taalgebruik en primair contact bij afwezigheid van programmamanager.
 • Voor Bronsystemen specifiek en in uitvoering zijnde communicatieplan en communicatiekalender als afgeleide van de “grotere” communicatie rondom de inrichting van een nieuwe DLWO.

 

ROL Projectmanager Operationele implementatie MIS
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden | Directeur Administratief Centrum
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

De operationele implementatie van het Management Informatie Systeem richt zich op de ingebruikname van het nieuwe MIS, zoals dat afgelopen jaar door Hogeschool Leiden technisch is ontwikkeld. De werkzaamheden richten zich op het beschikbaar stellen van (stuur)informatie ten behoeve van de managementlaag binnen de hogeschool en het ‘juiste’ gebruik van de bijbehorende systemen. Naast de oplevering en in gebruik name van de verantwoordingsrapportages richt het project zich tevens op de overdracht naar beheer. Met als doel om per medio 2018 het functionele en technische beheer volledig te hebben belegd bij interne medewerkers.

Mijn toegevoegde waarde lag in de verbinding leggen tussen de verschillende afdelingen en rollen. 

Behaalde eindresultaten:

 • Een staande beheerorganisatie inclusief overlegstructuren op operationeel en strategisch niveau. 
 • Het oude systeem staat uit en alle gebruikers zijn over naar het nieuwe systeem, dat op de productieomgeving draait.
 • De rol van producteigenaar is benoemd en wordt uitgevoerd.
 • Een  lijst van gewenste gebruikers die uitleg hebben gehad over het MIS+bijbehorende beheerorganisatie. De eerste stap in het systeem kunnen gebruiken is gezet. 

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL PMO Programma
OPDRACHTGEVER Hogeschool Leiden
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

In 2017 is Hogeschool Leiden gestart, als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governance structuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van de DLWO. Het programma InSight is er één van. De doelstelling van dit programma is het inrichting van het fundament van de DLWO gebaseerd middels Microsoft Office 365 diensten. 

Binnen dit programma kan de rol van PMO goed ingevuld worden. Het PMO houdt aandacht voor de koppeling met beloftes en ambities, organiseert en structureert de overleggen en adviseert de programmamanager. Ik ondersteun de stuurgroep in haar werkzaamheden. Het op tijd en conform kwaliteit (laten) opstellen van maandelijkse rapportages en uitwisselen van informatie wordt door het PMO in de gaten gehouden. 

Medeverantwoordelijk voor de vertaalslag van programma strategie, aanpak en resultaten naar benefits voor de hogeschool >> externe communicatie over het programma InSight in samenwerking met de Corporate Communications adviseur van de afdeling Marketing & Communicatie.

Behaalde eindresultaten:

 • Lopende rapportagelijn, door het PMO gemonitord. Inclusief een optimalisatieslag, kwalitatief hoogwaardig, in lijn met behoeften van stuurgroepleden. 
 • Georganiseerde structurele bijeenkomsten van de stuurgroep en programmateam. 
 • Medeverantwoordelijkheid bij begeleiding projectmanagers bij raakvlakken/overlap van projecten, voortgangsbewaking actiepunten, consistent taalgebruik en primair contact bij afwezigheid van programmamanager.
 • Voor InSight specifiek en in uitvoering zijnde communicatieplan en communicatiekalender als afgeleide van de “grotere” communicatie rondom de inrichting van een nieuwe DLWO.
ROL Senior PMO
OPDRACHTGEVER Stichting Elisabeth
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Ik ben werkzaam geweest in het ondersteunen van een PMO door optimalisatie van de bestaande projectsjablonen, met als resultaat betere input voor rapportages en een efficiënter proces. Ook heb ik assistentie verleend bij het prioriteren van projecten.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Brocacef groep
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Brocacef Groep is een groep van ondernemingen, werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. Ze zijn onder andere actief met de farmaceutische groothandel Brocacef en de apotheekketen BENU Apotheek. Bij Brocacef Groep werken ongeveer 5000 medewerkers. 

Het ontbreken van een eenduidige manier van werken in projectmanagement en portfoliomanagement leidt tot issues rond prioritering van projecten van het totaal portfolio, juiste inschatting van projectinspanning en goede besturing vanuit de juiste governance op projecten.

Brocacef Groep heeft met de overname van Mediq Apotheken een flink aantal projecten er bij gekregen. Het professionaliseren van PPM was een duidelijke wens vanuit de afdeling ICT&PM.

In mijn rol als projectmanager lag de focus op het afbakenen van de scope en het helder krijgen van waar de organisatie op korte termijn baat bij had. Ik heb samen met interne medewerkers van de ICT&PM-afdeling gekeken welke acties het snelst en duidelijkst resultaat op gaan leveren.

Uitdaging was het houden van de focus in een omgeving waar veel onrust heerst en waar medewerkers zoekende zijn in de nieuwe organisatie. 

Het door mij bereikte resultaat is een concreet projectplan + de eerste deliverables waarmee de organisatie een eerste stap zet in het professioneel werken binnen projecten met een ICT-component. 

Naast dit project heb ik werkzaamheden voor het PMO opgepakt, zoals het opstellen en bijhouden van rapportages. Ook ben ik ondersteunend geweest in meerdere innovatietrajecten.

ROL Productowner
OPDRACHTGEVER NControl
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

Als productowner was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van NControl Basis en het product Contractadministratie. Een van de taken was de juiste vertaalslag maken van ICT naar klant en andersom. Operationeel was ik verantwoordelijk voor de inregeling van contracten tussen zorgverzekeraar en apotheek. Daarnaast gaf ik inhoudelijk leiding aan de supportdesk. 

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NControl
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

In deze opdracht heb ik het ombouwen en implementeren van een nieuwe declaratiestandaard begeleid. De uitdaging lag in de samenwerking met meerdere partijen met verschillende belangen. Structurele afstemming en een strakke planning waren noodzakelijk.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NControl en NFZ
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Tijdens de ‘Contractering’ (periode waarin apotheken nieuwe contracten met zorgverzekeraars afsluiten) hebben mijn team en ik apotheken ondersteund bij de implementatie van de contracten en de voorbereiding van een nieuw (contract)jaar. 

OVERIG

Binnen Arlande zijn we begin 2019 gestart met een nieuwe werkwijze voor onze dienst- en productontwikkeling. Samen met twee collega's vorm ik het implementatieteam dat deze verandering binnen Arlande faciliteert en mogelijk maakt. Daarnaast neem ik deel aan de werkgroepen HRM (met als extra rol bewaker van de kernwaarden) en Strategie.  Tijdens het Pinksterweekend van 2018 heb ik samen met collega's, familie en vrienden met succes deelgenomen aan de ROPArun. De ROPArun is een non-stop 530 kilometer estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, met als doel geld in te zamelen voor instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. In mijn rol als loper heb ik binnen 48u zo'n 65km hardlopend afgelegd.