Contact
Rob Hoekstra
Website CV
Professie Projectmanager / Programmamanager

COMPETENTIES

Assertief| Focus op samenwerking| Organisatiesensitief| Coachen| Project- en programmamanager| Doelgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
Prince2 - Practitioner
1999 - 2001
Bedrijfskunde - Erasmus Universiteit Rotterdam
1997 - 1997
Bedrijfskundige Methode voor Informatieplanning (BMI) - CapGemini
1997 - 1997
Consultancy skills - Savonije
1996 - 1996
Managing Complex Projects - CapGemini
1996 - 1996
Beoordelen & Coaching - CapGemini
1980 - 1985
Bedrijfskundige Informatica - Haagse Hogeschool

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en ruime ervaring opgebouwd in het uitvoeren van veranderingstrajecten. Veranderingen beschouw ik vanuit een geïntegreerde aanpak waarbij de verschillende veranderingsgebieden en de samenwerking daartussen worden opgepakt. Hierbij staat het mobiliseren en motiveren van de betrokken partijen centraal, met als doel een gezamenlijk startpunt voor de gewenste verandering. De weg en de richting naar het resultaat bepalen we samen. Binnen de verandering en in het bijzonder binnen het veranderingsprojectteam streef ik altijd naar een constructieve samenwerking. Waarden die daarbij voor mij belangrijk zijn; plezier, integriteit, oprechtheid, wederkerigheid en welzijn.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Carante Groep | Directeur Financiën, I&A
JAAR 2014 - Heden
RESULTAAT

Het inrichten en uitrollen van een financiële module, voor het kunnen factureren op uniforme wijze binnen een groep van 12 zorginstellingen. Hierbij is rekening gehouden met de autonomie van deze instellingen. Voor de uitrol heb ik contact onderhouden met de ontwikkelaar van de facturatie-software, de leverancier van die bron-systemen waar een koppeling benodigd was en de zorginstellingen waar de uitrol diende plaats te vinden.  

Er is gebruik gemaakt van een maandelijkse nieuwsbrief met daarin opgenomen een voortgangs-dashboard. Deze nieuwsbrief geeft inzicht aan de zorginstellingen en verschaft de opdrachtgever overzicht over de voortgang. De nieuws brief had naast een informatieve rol tevens tot doel weerstand te verlagen.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Yodel | Directuer Financiën
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

The aim of project was to deliver a tactical solution to provide the business to be able to invoice clients systemically in line with a New Proposition in order to enable the proposed 2015 rollout. The main objectives were:

  • Provide the ability to bill clients who take the new products and services provided by the New Proposition 2015 programme using the iCorp 2a (surcharging) and 2b (parcel billing) billing solutions
  • Provide the management information to manage and support the billing of the New Proposition 2015 products and services.

As projectmanager of the Icorp/Diesis team I was responsible  for the development of the invoice solution in the Netherlands. To achieve a proper alignment with the implementation team at Yodel I organised a weekly call. To communicate the progress I had a weekly meeting with the director of Icorp and the solution architect of Diesis.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER FSMA | Directeur ICT & Controler
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

Voor FSMA (Belgische toezichthouder op de financiële diensten en markten) ontwikkelen en implementeren van een geïntegreerde factureringsoplossing voor de bijdragen welke worden opgelegd aan de ondernemingen en personen die onder haar toezicht staan.

De oplossing omvatte het verzamelen van basis facturatiegegevens, het berekenen van de door de aangesloten ondernemingen te betalen bijdragen, het verzorgen van de factuur en het boeken van de bijdrage naar het grootboek.

Voor de ontwikkeling is gekozen voor een incrementele aanpak waarbij voor een aantal financiële productgroepen (op basis van hun bijdragenmoment in het jaar) de facturering is ontwikkeld en doorgevoerd. Hierbij verzorgde ik de afstemming met de opdrachtgever, het ontwikkelteam en de opdrachtneme

ROL Projectmanager / Verandermanager
OPDRACHTGEVER ASR | Directeur ICT
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Vanuit de directie ICT is opdracht verstrekt tot het opzetten van een raamwerk waarmee enerzijds de ICT organisatie in staat is te voldoen aan de regelgeving van DNB en anderzijds de andere toezichthouders te voorzien van de gevraagde informatie zonder daarvoor opnieuw deze informatie te hoeven inventariseren en te verwerken. Hierbij dient het COBIT-model als basis voor dit raamwerk. 

Om dit mogelijk te maken heb ik als verandermanager een aanpak gekozen waarbij het lijnmanagement verantwoordelijk is voor het opstellen van de blauwdruk en de uiteindelijke implementatie. Om de verandering te ondersteunen heb ik een veranderingsteam in het leven geroepen bestaande uit coaches (zij begeleiden de proceseigenaren en portefeuillehouders) en uit specialisten op de verschillende veranderingsgebieden (zij bewaken de kwaliteit van de verandering)

ROL Projectmanager / Consultant
OPDRACHTGEVER ASR | Directeur ICT
JAAR 2009 - 2011
RESULTAAT

Het uitvoeren van de diagnose m.b.t. de huidige situatie, het opstellen van een Future state en het begeleiden van de implementatie. Daarnaast samen met programmamanager het opzetten en verantwoorden van de gehele Lean implementatie ICT breed.

ROL Projectmanager / Consultant
OPDRACHTGEVER ASR | Directeur ICT
JAAR 2009 - 2011
RESULTAAT

Om een onderbouwde performance dialoog te voeren van uit ICT met de business, is een kwaliteitsraamwerk opgezet. De systeem ontwikkel producten over het gehele voortbrengingsproces diende als basis voor de kwaliteitsmetingen en performance dialogen.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER ASR | Directeur Financiën
JAAR 2006 - 2008
RESULTAAT

Als projectmanager ICT was ik verantwoordelijk voor de  realisatie van één centraal betalingscentrum voor ASW en in potentie andere Fortis ASR maatschappijen. Uitgangspunt was daarbij een minimaal gelijk service niveau richting eindklanten, intermediair en crediteuren. Het project vormde het eerste plateau van het integratie programma zoals deze vanuit de directie ASR was onderscheiden.

In dit project heb ik de changemanagers uit de lijn geïntegreerd in het project en een sturende verantwoordelijkheid gegeven. Zij rapporteerde direct aan mij en hun leidinggevende heb ik het escalatie niveau daarboven geplaatst. 

Project kenmerkte zich door grote cultuur verschillen en vooringenomen standpunten die tijdens het traject zijn overwonnen.

ROL Portfoliomanager
OPDRACHTGEVER Fortis-ASR | Directeur ICT
JAAR 2002 - 2005
RESULTAAT

Als Portfoliomanager was ik verantwoordelijk voor de contacten tussen de ICT- en klantorganisatie op tactisch niveau en het beheren van de projecten portefeuilles van diverse Fortis-ASR labels, de Financiële staf en het BCoE schade. 

Het beheren van de portefeuille omvatte:

  • het met de business vaststellen van het ICT-budget;
  • het verrichten van de projectintake en het beleggen van het project binnen het ICT-bedrijf middels het toewijzen van een ICT-projectleider en indien nodig, een ICT stuurgroepslid;  
  • het verzorgen van de rapportages over de projecten portefeuilles aan de directies / MT’s van het ICT-bedrijf en die van de bovengenoemde  Fortis-ASR bedrijfsonderdelen.

Naast het uitvoering geven van het informatie- en projectenplan had het portfoliomanagementteam (4 man) een signalerende rol in het behalen van synergie voordelen over de verschillende portefeuilles. Voor het schadebedrijf is dit uiteindelijk vormgegeven middels het oprichten van een BcoE-schade en het samenstellen van een branche-eigen projecten programma.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Nationale Nederlanden | Directeur Particulieren
JAAR 1999 - 2002
RESULTAAT

Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor de volledige implementatie van de euro voor de product markt combinatie (PMC) particulieren binnen NN. De PMC-Particulieren omvatte de vier productclusters Leven, Schade, Zorg en Hypotheken. De euro-transformatie bestond uit vier fasen (Impact analyse, Aanpassing, Invoering en Consolidatie). Gedurende het gehele project is gebruik gemaakt van vier multidisciplinaire projectgroepen, voor elk productcluster één. Daarnaast zijn voor de  aanpassingsfase en invoering per aandachtgebied (systemen, communicatie en drukwerk) drie separate specialistenteams geformeerd.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Clearinghouse SSB (Milaan) | Directie SSB
JAAR 1999 - 1999
RESULTAAT

Voor een interbancaire organisatie in Italië (SSB) heb ik een globale analyse verricht naar de te realiseren informatiefuncties voor de elektronisch portemonnee van Italië. Mijn aandachtsgebied betrof hier alle benodigde functies voor een financieel systeem. 

Vervolgens was ik verantwoordelijk voor de teams die de detail analyses hebben uitgevoerd voor de functionele informatiegebieden: Financial transaction processing, Float control, Clearing, Terminal management, Bank management, Card management, Initialisation, Application management en Merchant management.

De werkzaamheden behelsden het begeleiden van 10 consultants van Cap Volmac, Veron/Olivetti, Regules/Olivetti, Cap Italië en Bull voor het verkrijgen van het functioneel ontwerp met betrekking tot de bovengenoemde functiegebieden.

ROL Projectmanager, Consultant Business Analist, Accountmanager
OPDRACHTGEVER Proforce | Externe Allocaties
JAAR 1987 - 1999
RESULTAAT

In de periode van 1987 tot en met 1999 heb ik verscheidene consultancy en projectmanagement opdrachten uitgevoerd bij verscheidene opdrachtgevers.

ROL Informatie Analist
OPDRACHTGEVER Koninklijke Luchtmacht
JAAR 1984 - 1986
RESULTAAT

In de periode van 1984 tot en met 1986 was ik werkzaam bij de. Koninklijke Luchtmacht als Informatie Analist. Gedurende deze periode heb ik eveneens mijn dienstplicht vervuld als ROAG-Officier (Reserve Officier Academisch Gevormd).