Contact
Peter van Schie
Compleet CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Zuid-Holland

COMPETENTIES

Besluitvaardig| Resultaatgericht| Organisatiesensitief| Motivator

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2017 - 2017
PRINCE2 practitioner
2003 - 2004
In-company pre-MBA trainingsprogramma
1977 - 1980
HTS-E Informatietechniek

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik heb een jarenlange ervaring als projectmanager van projecten met aspecten als consolidatie, uitwijk, outsourcing, cloud diensten, datacenters, netwerken en het verhuizen van systemen en applicaties. Daarbij speelt een upgrade van hardware en software en het toepassen van nieuwe technologieën vaak een belangrijke rol, evenals het inrichten van het beheer voor deze nieuwe omgevingen. Ik beschik over een goede bekendheid met wat de markt te bieden heeft op het gebied van datacenters of cloud computing en heb ervaring met het selecteren van leveranciers door middel van (Europese) aanbestedingen. Tevens heb ik vele jaren leiding gegeven aan teams van ICT-medewerkers/professionals met als primaire verantwoordelijkheid het beheren van ICT-infrastructuren. Ik hanteer PRINCE2 als projectmanagement methodiek in combinatie met een Agile aanpak voor het realiseren van de werkpakketten. Persoonlijke kenmerken zijn besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid met de nodige aandacht voor details. Mijn leidinggevende, motiverende en coachende vaardigheden zijn mede gevormd door externe en interne opleidingen. Het stimuleren van medewerkers om gezamenlijk te zorgen voor een goed resultaat is voor mij een belangrijke motivatie.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland
JAAR 2015 - 2017
RESULTAAT

In deze opdracht ben ik verantwoordelijk geweest voor meerdere projecten, waaronder:

Herontwerpen en realiseren van het complete Inholland netwerk, zodat dit klaar is voor de toekomst van Inholland en het gebruik van Cloud oplossingen, IPv6 en “bring your own device”. Mijn verantwoordelijkheden in dit project waren:

 • Het opstellen van een PID;
 • Het opstellen van een technisch ontwerp;
 • De aanbesteding voor de leverancier van apparatuur;
 • De selectie van Core- en Access switches, DDI-, Firewall-, ADC-apparatuur en Wifi controllers;
 • De implementatie van voorgenoemde apparatuur. Het opzetten en aansturen van een project voor het migreren van virtuele servers naar een IAAS cloud dienst via SURFcumulus. Dit project omvatte:
 • Het opstellen van een Projectbrief en PID;
 • Een update van de business case;
 • Technische ontwerpen en pilot met back-up (DPM) en file-share (StorSimple) oplossingen;
 • Werkpakketten voor het migreren van VM's, het inrichten van een OnPremise omgeving en het afbouwen van het bestaande datacenter;
 • Een standaard migratie procedure (m.b.v. Platespin).

Het migreren of uitfaseren van Windows 2003 servers, waarbij in samenwerking met de technisch en functioneel beheerders Windows servers zijn vervangen en/of geüpgraded naar een hogere versie.

Het implementeren van een 64-bits versie van Windows 7 op alle werkplekken. In deze nieuwe versie zijn Microsoft producten toegevoegd voor het beheren van profielen (UE-V), het virtualiseren (APP-V) en distribueren (SCCM) van applicaties.

Het uitvoeren van een Proof-of-Concept project met het gebruik van virtuele werkplekken (VDI) als oplossing voor het gebruik van grafisch intensieve applicaties in het onderwijs.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER NIBC Bank N.V.
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

In deze opdracht ben ik verantwoordelijke geweest voor drie projecten op het gebied van informatie Security en Control naar aanleiding van bevindingen en aanbevelingen op basis van een interne penetratietest.

Herontwerp en realisatie van een nieuw Local Area Network. Dit project omvatte het ontwerp, de aanschaf en de implementatie van nieuwe switches en Intrusion Detection and Prevention systemen voor het gehele hoofdkantoor. Met het gerealiseerde LAN wordt voldaan aan eisen betreffende segmentatie en beveiliging, hetgeen is getoetst met een penetratie test door een externe consultant.

Implementatie van een up-to-date Security Logging & Monitoring platform (SIEM), inclusief de bijbehorende operationele procedures. Dit project is gestart met het opstellen van een RFP en een aanbestedingsprocedure voor het leveren van het product, inclusief management services. In samenwerking met de gekozen leverancier is een ontwerp opgesteld en het SIEM platform geïnstalleerd. Vervolgens zijn honderden servers, databases en applicaties gekoppeld aan het platform. De configuratie van het platform is gebaseerd op regelgeving van de NIBC afdeling informatiebeveiliging. Tevens heb ik gezorgd voor het inrichten van de operationele en support processen, in combinatie met de externe management services.

De aanbesteding en implementatie van een Web Defense (anti-DDoS) oplossing. Door middel van een RFP en aanbestedingsprocedure is een keuze gemaakt voor een “Web Defense in the cloud” oplossing, inclusief bijbehorende management services. Aansluitend heb ik het configureren, testen en in productie nemen gecoördineerd, in samenwerking met de leverancier. Genoemde projecten zijn succesvol, op tijd en binnen budget uitgevoerd samen met interne medewerkers en medewerkers van leveranciers.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Sdu Uitgevers
JAAR 2011 - 2012
RESULTAAT

In deze opdracht was ik verantwoordelijk voor het ontvlechten en migreren van een IT omgeving in verband met de overname van de uitgeefgroep Kosteninformatie van Reed Business. Mijn opdracht was:

 • Het realiseren van de ICT infrastructuur in een nieuw kantoor;
 • Het verhuizen van de applicaties en websites naar een extern datacenter van Sdu Uitgevers. Het kantoor LAN is aangesloten op het Wide Area Netwerk en voorzien van pc’s, printers en VOIP telefoons. Op basis van een software inventarisatie bij de uitgeefgroep is de benodigde software aangeschaft en op de Pc’s geïnstalleerd. Voor het implementeren van de applicaties en websites in de Sdu infrastructuur zijn enkele complexe zaken opgelost:
 • Het koppelen van de gebruikersautorisatie aan de Sdu systemen;
 • Het gebruik van specifieke zoek technologie (FAST);
 • Het aanpassen van hard gecodeerde verwijzingen naar Reed systemen;
 • Een upgrade naar nieuwe versies van Windows en SQLserver. De applicaties en websites zijn geïnstalleerd en getest in een OTAP straat. Het testen heeft plaatsgevonden in samenwerking met medewerkers van de uitgeefgroep. Tijdens het project heb ik veel aandacht gegeven aan het identificeren en managen van risico’s en issues. Mijn kennis, op het gebied van IT infrastructuren en online omgevingen, kwam daarbij goed van pas. Met een wekelijkse projectrapportage zijn de stuurgroep en andere betrokkenen op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER ProRail
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT

In deze opdracht ben ik verantwoordelijk geweest voor het verhuizen van de backoffice productieservers naar een extern datacenter in verband met een gebrek aan energie- en koelcapaciteit in de eigen computerruimte. Het verhuizen mocht alleen plaatsvinden op basis van gevirtualiseerde servers. Mijn opdracht omvatte op hoofdlijnen:

 • Ontwerp en realisatie van een nieuw netwerk (WAN, LAN);
 • Alle servers op basis van (HP) Blade technologie;
 • Oplevering van een nieuwe omgeving voor SAP applicaties;
 • Inrichten en operationeel opleveren van een OTAP omgeving;
 • Bestaande virtuele KA productie servers verhuizen;
 • Virtualiseren en verhuizen van overige servers;
 • Opstellen van plannen voor migratie van resterende zaken, waaronder databases.

Deze opdracht is door mij uitgewerkt in een projectprogramma op basis van een gestructureerde aanpak. Onderdelen van deze aanpak zijn: doelarchitectuur, netwerk, inventarisatie en technieken (P2V virtualisatie, OS versie, etc.). Daarbij zijn een aantal deelprojecten met voorrang uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgever. Een belangrijk aspect voor de uitvoering van deze opdracht was het minimaliseren van de impact voor gebruikers. Het programma is tot grote tevredenheid van het ProRail management op tijd en binnen budget afgerond.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Reed Business B.V.
JAAR 2009 - 2009
RESULTAAT

Het vernieuwen van Oracle software en het vervangen van verouderde platformen (Tru64 en OpenVMS) door Linux servers, inclusief de benodigde aanpassingen in BackOffice applicaties en databases. Halverwege het programma heeft Reed Business expliciet Arlande gevraagd om de projecten vlot te trekken. Daarbij is veel aandacht gegeven aan de afstemming tussen alle betrokkenen, inclusief verantwoordelijken in de business. Belangrijke aspecten daarbij waren inzicht in de (nog) te leveren producten en de te verrichten activiteiten. Vervolgens is de fasering en de planning van de projecten aangepast. Tevens zijn de PRINCE2-managementproducten opgesteld of bijgewerkt, waaronder het PID, de product- beschrijvingen, de business case en het risicologboek. Samen met het team zijn per product test- en conversieplannen opgesteld, inclusief fall-back scenario’s. Resultaten van dit project waren:

 • Migratie van BackOffice applicaties naar Linux platformen met Oracle Application Server Release 10;
 • Upgrade van alle Oracle databases van Release 9i naar 10g;
 • Aanpassing van batch programmatuur;
 • Aanpassing van het genereren van printbestanden;
 • Overdracht van de resultaten naar de beheerorganisatie.