Contact
Meryl Coutinho
Website CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Amsterdam

WERKGEVERS

Arlande | Projectmanager
2018 - 2018
STOPOZ Primair onderwijs instelling | Projectmedewerker
2018 - 2018
Stichting Vitras Thuiszorgorganisatie | Adviseur Procesmanagement
2015 - 2017
Akzo Nobel | Analyst
2013 - 2014

COMPETENTIES

Scrum Way of Working (Agile)| Analytisch| Verbindend| Daadkracht| Resultaatgericht en gedreven| Ondernemend

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2018 - 2018
Professional Scrum Master
2012 - 2014
Strategy and Organization Vrije Universiteit
2009 - 2013
Business Administration Vrije Universiteit

TALEN

Engels
Vloeiend
Nederlands
Moedertaal

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Door mijn positieve instelling, ondernemersgeest, ambitie, resultaatgerichtheid, eerlijkheid en de verbinding die ik zoek ben ik in staat om met een gezonde dosis lef en flair agile leadership opdrachten op mijn manier in te kleuren en de transitie tot een succes te maken. Ik vind het belangrijk dat individuen in staat zijn om het maximale uit henzelf te halen in een veilige werkomgeving. De condities voor een veilige omgeving creëer ik met veel enthousiasme, oog voor mensen en hun talenten, gemeenschappelijk doel te schetsen en echt voor mijn team te staan. Door mijn karakter, talenten en ambitie passend agile leadership rollen, zoals Scrum Master, Product Owner, jr. Portfolio Manager goed bij mij.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Scrum Master
OPDRACHTGEVER Dunea
JAAR 2018 - 2020
RESULTAAT

In 2018 is Domein IV van start gegaan met de Agile transitie. Tijdens deze transitie was ik verantwoordelijk voor twee ERP teams. Mijn primaire taken waren:

  • De teams op gang helpen om het doel van de transitie te begrijpen en de implicaties. Heldere en zorgvuldige communicatie is essentieel, zowel richting de teams als de verschillende stakeholders van de teams;
  • Organiseren van de Scrum events;
  • De sprint transparant maken op een fysiek scrum bord en uiteindelijk overhevelen naar Jira;
  • Zorgen voor inzicht ten aanzien van het werk voor de Product Owner middels een product backlog;
  • Vergroten van de voorspelbaarheid van het team door continu impediments weg te nemen en het team optimaal te ondersteunen;
  • Het resultaat wat ik met beide teams behaald heb is dat zij als teams gegroeid zijn (volwassener zijn geworden) in de Agile filosofie, Scrum en in de samenwerking.
ROL Projectmedewerker
OPDRACHTGEVER STOPOZ Bestuurskantoor Primair Onderwijs instellingen
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving, AVG in. Om aan deze uitgebreidere privacywetgeving te voldoen is er een projectgroep aangesteld, waar ik als projectmedewerker in participeer. De uitdaging is tweeledig, enerzijds in beeld krijgen hoe de negen scholen nu met persoonsgegevens omgaan. Anderzijds nagaan wat de wet beschrijft en dit naar de praktijk vertalen in beleidsstukken en processen. Dwars door dit project loopt een grote verandercomponent, wat invloed heeft op de gehele organisatie. Het eindresultaat is in de basis voldoen aan de AVG wet en bij al het STOPOZ personeel tussen de oren krijgen dat dit een onderwerp is waar structureel aandacht aan besteed moet worden.

ROL Adviseur Productregistratie
OPDRACHTGEVER Stichting Vitras Thuiszorgorganisatie
JAAR 2015 - 2017
RESULTAAT

Op het moment van decentralisering ben ik ingestapt in thuiszorgland, met de opdracht ervoor te zorgen dat de organisatie op basis van contractafspraken de productie kon factureren. Doordat er nieuwe wetten om de hoek kwamen kijken, waaronder de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, was dit nog een onontgonnen terrein.

De uitdaging van deze opdracht was vierledig:

1. Contractafspraken van diverse financiers vertalen naar registratievereisten;
​2. Mogelijkheden elektronisch cliëntensysteem onderzoeken en laten inrichten;
​3. Scholen van medewerkers ten aanzien van registratie;
​4. Factureren naar alle financiers.

Mijn rol hierin was de contractafspraken helder hebben en bij onduidelijkheden en/of tegenstrijdige zaken de dialoog aangaan met de desbetreffende financier. Daarnaast de interne wijzigingen en mijn adviezen richting management optekenen in adviesrapporten. Wanneer deze adviezen opgevolgd werden, zorgde ik o.a. voor de aansturing om het systeem in te richten conform beleidsafspraak. Ik was verantwoordelijk voor het hele stuk rondom productregistratie, van contractafspraken inzichtelijk hebben tot aan het kunnen factureren van productie aan de financiers.

Bereikt dat er vanaf 2015 ongoing gefactureerd kon worden en de medewerkers helder voor ogen hadden wat er op registratiegebied van hen verlangd werd.

ROL Projectleider
OPDRACHTGEVER Stichting Vitras Thuiszorgorganisatie
JAAR 2015 - 2017
RESULTAAT

Als projectleider heb ik diverse projecten binnen Vitras mogen doen.

1. Uitfasering van diverse elektronisch cliëntdossiers (ECD's), waarin diverse producten in ondergebracht waren. Hier heb ik het gehele implementatieproces begeleid. Er diende onderzocht te worden in welk systeem deze producten het beste in ondergebracht konden worden, om zodoende het desbetreffende systeem op te heffen. Van inventarisatie van wensen van gebruikers, toetsen aan beleid tot en met het schrijven van werkinstructies en medewerkers trainen. Dit heb ik voor diverse teams gedaan.
​2. Ketenoptimalisatie. Binnen de keten van welzijn, samen met een sociaal team en een gemeente ervoor zorggedragen dat binnen de gehele keten de processen gestroomlijnder werden. Dit had te maken met de stroom van beschikking tot en met facturatie. Hierin was mijn rol om als vertegenwoordiger van mijn organisatie de bottlenecks in het proces uit te lichten en duidelijke afspraken met elkaar te maken.

Projectlid
1. Account team deelnemer waarin ik verantwoordelijk was voor het inzichtelijk maken van alle contracteisen van onze financiers (gemeenten) om voorts management informatie te genereren zodat management het maximale kan halen uit haar accountgesprekken.
​2. Productontwikkeling voor gemeenten, waarin mijn toegevoegde waarde erin zat dat ik procesmatig sterk ben en snel verbanden kan leggen.
 

ROL Analist
OPDRACHTGEVER Akzo Nobel
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Binnen de Integrated Supply Chain als analist innovatie projecten gedaan die betrekking hebben op het optimaliseren van de operational excellence voor de global hars fabrieken.