Contact
Ivo Duifhuizen
Compleet CV
Professie Projectmanager
Woonplaats Nijmegen

COMPETENTIES

Besluitvaardig| Integer| Leiderschap| Samenwerkingsgericht| Motivator| Doorzettingsvermogen

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2017
Lean Six Sigma Green Belt
2016 - 2017
Masterclass Change Activation Management
2016 - 2016
Prince 2 Foundation & Practitioner
2008 - 2012
HBO Integrale Veiligheid

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als projectleider/manager heb ik meerdere jaren ervaring in het leiden van grote en kleine projecten. Ik ben altijd opzoek naar nieuwe uitdagingen en wordt graag betrokken in het realiseren van nieuwe doelstellingen. Als leider ben ik een verbinder, ben op de mens gericht en bezit een goede dosis humor. Door een strak plan te maken en de juiste focus met het team te creëren, behaal ik mijn opdrachtresultaten. Als leider ben ik enthousiast en kom vlot en optimistisch over. Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn speerpunten in mijn werk als projectleider. Ik weet de juiste mensen samen te brengen om het beste resultaat te behalen. Ik ben niet bang om het voortouw te nemen en onbekende paden te bewandelen. Nieuwe oplossingen en ‘out of the box’ denken zijn kenmerkend voor mij. Het leidinggeven zit in mijn bloed en karakter.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Consultant en Implementatie manager nieuw werkproces
OPDRACHTGEVER Gemeente Delfzijl | Werkplein Fivelingo
JAAR 2017 - Heden
RESULTAAT

Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De gemeenten zitten midden in de overgang van analoog naar digitaal werken. Papieren dossiers gaan over op digitaal en de afhandelingsprocessen worden in toenemende mate (digitaal) gestandaardiseerd zonder dat er papier aan te pas komt. Om het primaire proces effectiever en efficiënter te kunnen doorlopen is er gekozen om dit technisch te ondersteunen met de applicatie Mutatiesturing van VX-Company/Arlande. Hierdoor wordt de uitvoeringsorganisatie substantieel ontlast.

Om de functionele implementatie goed te laten verlopen is een aantal workshops gehouden om de huidige situatie en performance in kaart te brengen. Het was mijn taak deze workshops te organiseren en te begeleiden. Samen met de medewerkers is het nieuwe werkproces doorlopen en zijn de waarden bepaald van de indicatoren die doorslaggevend zijn voor de successen van de applicatie. De aanpak is gebaseerd op Lean.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Procesflow van de situatie vóór het gebruik van de applicatie.

>       Een nieuw ingericht proces dat gebruik maakt van de applicatie Mutatiesturing.

>       Evaluatiesessies gehouden over het functioneren van de applicatie en het proces.

>       Advies gegeven over het anders inrichten van rollen, taken en verantwoordelijkheden en het bijhouden van issuelog en management informatie.

ROL Programmamanagement ondersteuning
OPDRACHTGEVER SintLucas | Programma managementondersteuning
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

SintLucas is een school met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De school heeft een vestiging in Boxtel en Eindhoven. Om toekomstbestendig te blijven is een breed programma uitgerold. De ambitie is om tot de top vijf van VMBO- en MBO scholen in Nederland te blijven horen en een betere verbinding te krijgen tussen de twee locaties. SintLucas moet erkend worden van buitenaf als ‘het portaal’ van de creatieve industrie.

De strategie van SintLucas heb ik vertaald naar een zogenaamde 'Metromap'. De metromap is een visualisatietechniek om de strategie om te zetten in concrete eindresultaten. Deze eindresultaten worden behaald middels projectmatig werken. Het doel van de metromap is het voeren van de dialoog.

Ik faciliteerde de discussie tussen projectleiders, directeuren en afdelingsmanagers. Door het voeren van deze discussie ontstond er focus op één gezamenlijk beeld. Het eindresultaat was dat alle stakeholders dezelfde taal spraken, er een schematisch overzicht ontstond van het gehele programma met toegewezen (eind)verantwoordelijken. Op basis hiervan is het programma gestart en kunnen zij gaan sturen.

Momenteel loopt het programma nog en is begonnen met de uitvoering. Het gehele programma dient in 2020 afgerond te zijn.

ROL Business Proces Consultant
OPDRACHTGEVER VolkerWessels Boskalis Marine Solutions (VBMS)
JAAR 2017 - 2017
RESULTAAT

Groene energie en duurzaamheid worden steeds belangrijker in onze samenleving. VBMS (VolkerWessels Boskalis Marine Solutions) werd de afgelopen jaren steeds vaker ingezet voor grote Europese offshore projecten. Door deze toenemende vraag heeft VBMS een enorme groei meegemaakt. Echter groeide niet alles mee. De processen die werden doorgelopen waren telkens anders. Er waren weinig vaste afspraken en er stond vrijwel niks op papier.

 

Tijd voor verandering & verbetering. Om de processen en werkzaamheden te professionaliseren werd het 'We Connect' programma gestart. Van alle afdelingen zijn de processen middels brownpaper sessies opgetekend. De uitdaging was om al deze processen met elkaar te verbinden. Uiteindelijk moest er een één geheel van worden gemaakt. Per afdeling werden dag-starts georganiseerd. Deze dag-starts zorgen voor een goede afstemming en inzicht in de werkzaamheden die plaatsvinden binnen de afdeling. Issues maar ook successen werden gedeeld.

 

Het was mijn taak om de brownpaper sessies te begeleiden en de processen op te tekenen, deze te digitaliseren in Microsoft Visio en daarna af te stemmen met de proceseigenaren en het kwaliteitsteam. Het was belangrijk dat ik de onderlinge relaties en verbindingen tussen de afdelingen kon leggen. Uiteindelijk was het mijn taak om van het Tender proces één overzichtsplaat te maken met alle disciplines en afdelingen.

 

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

 

>       Beschikbare proces flows voor alle afdelingen van de 'As Is' situatie binnen VBMS.

>       Goed voorbereide afdelingen die vanuit de huidige situatie een verbeter traject kunnen starten om de processen op een Lean manier continu te verbeteren.

>       Een eerste start met dag- en weekstarts geïnitieerd binnen de afdelingen.

Een goed lopend Tenderproces dat ontdaan is van lopende issues.

ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER Koninklijke Bibliotheek
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) is dit niet anders. Om die reden is het programma Verbeteren Digitale Veiligheid gestart. Het classificeren van de data stond daarbij boven aan de lijst van de te voltooien projecten. Als projectmanager kreeg ik de uitdaging om dit project binnen de KB uit te rollen.

 

Er waren twee grote uitdagingen in het project die ik moest aanpakken. De eerste uitdaging was een analyse naar alle beschikbare data van de KB. Omdat de informatie architectuur hier geen goed beeld van had moest ik dit eerst boven water krijgen. Hierbij heb ik een verdeling gemaakt tussen bedrijfs-, collectie- en klantdata. Na de analyse volgde de dataclassificatie. Daar zat de tweede uitdaging: het selecteren en op maat maken van een bestaande methode voor dataclassificatie. Voor gemeenten en de rijksoverheid bestaan er al classificatie methodes. Een bibliotheek heeft te maken met een andere dynamiek.

Binnen de KB was minimale inhoudelijke kennis aanwezig. Ik heb met de beschikbare informatie en best practises van gemeenten en rijksoverheden een nieuwe classificatie gemaakt die uitgerold kon worden binnen de KB.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Een op maat gemaakte dataclassificatie klaar voor gebruik.

Een volledige analyse van alle data binnen de KB.

ROL Projectrealisator
OPDRACHTGEVER Liander Meetbedrijf
JAAR 2012 - 2015
RESULTAAT

Liander Meetbedrijf (tegenwoordig Kenter) bevindt zich in een lastige, concurrerende markt. Om de concurrentie voor te blijven moest er op proces en operationeel gebied verbeterd worden. Vanwege het gebrek aan een gedegen proces in het grootschalig aanbieden van gas en elektrameters voor zakelijke klanten was de ontwikkeling van een nieuw proces benodigd. Om de besluitvorming te versnellen is gekozen voor een kleine project en stuurgroep. Er was geen budget beschikbaar voor grote IT veranderingen. In het oude proces was de doorlooptijd van aanvraag tot plaatsing twaalf weken.

Ik was verantwoordelijk voor het analyseren van het oude proces. Vervolgens heb ik het proces versimpeld en standaarden opgesteld voor het documentbeheer en databases. Dit zorgde voor een vermindering van het handmatig invullen van gegevens. Ik heb één bronbestand gemaakt dat gekoppeld was aan andere documenten/werkmappen. Dit zorgde voor minder kans op fouten, minder herbewerkingen en het werken met één standaard.

Tevens was ik het eerste aanspreekpunt voor de tussenpersonen om ad-hoc te kunnen reageren op aanvragen of issues. Na afronding van het pilotproject is een winst behaald van ruim zeven weken vanaf het moment van aanvraag tot plaatsing. Als kennishouder van het proces en de inhoud werkte ik op vele vlakken mee aan de dagelijkse werkzaamheden om het proces draaiende te houden.