Contact
Herman van den Dungen
Compleet CV
Professie Senior ICT Projectmanager
Woonplaats Almere

COMPETENTIES

Creatief| Analytisch| Pragmatisch| Stressbestendig| Omgevingsbewustzijn

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Als projectmanager met meer dan 25 jaar ervaring ben ik veelal de ‘bruggenbouwer’ in projecten op het snijvlak van business en ICT. In een aantal opdrachten heb ik te maken gehad met het aansturen van verschillende complexe nieuwbouw- en verbouwprojecten. Bij deze projecten ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten en de benodigde Project Documenten. Hierbij komt conceptuele technische achtergrond en mijn analytisch vermogen goed van pas bij het realistisch inschatten van benodigde tijd, capaciteit en middelen. Door mijn kennis en ervaring van Programma’s van Eisen voor ICT/AV en het lezen van de bestekken kan ik het bestekvorming- en ontwerpproces (bij) sturen. Tijdens de verschillende projectfasen stuur ik een breed multidisciplinair samenwerkingsverband van interne projectteam(-s) en leveranciers aan. Mijn brede kennis komt goed van pas bij het samenwerken met (technische) specialisten. Ik weet teamleden te coachen, te motiveren en te faciliteren voor hun bijdrage aan het project. Ik behartig de belangen van de stakeholders vanuit het ICT perspectief richting aannemer samen met de directie voerende partij. Ik ben gewend te werken met en/of naar een harde einddatum. Met mijn werkervaring, werkstijl en betrokkenheid kan ik snel opereren onder veelal hectische omstandigheden. Ik ben besluitvaardig en doe er alles aan om te komen tot het beoogde resultaat. Daarbij heb ik een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit. Ondanks eventuele tegenslagen weet ik anderen (en mijzelf) te motiveren om de klus binnen budget en planning af te maken. In mijn communicatie ben ik diplomatiek, efficiënt en escaleer ik daar waar nodig. Ik leg en onderhoud (in)formele contacten met relevante partijen.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL BI Scrum Master & ICT Agile Coach
OPDRACHTGEVER Stichting Waternet
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Waternet is het enige bedrijf in de watersector dat zich op de gehele watercyclus richt. Van schoon drinkwater, het zuiveren van afvalwater tot en met het heffen van waterschapsbelasting. Binnen het domein (Digitale) Klant was ik Scrum Master van het DevOps BI Team. Dit was een bestaand team maar kreeg een forse uitbreiding. Ik had de opdracht om de nieuwe teamleden te selecteren en deze te helpen de Scrummethodiek (snel) eigen te maken. Met als doel om het (hele) team autonoom het scrum proces te kunnen doorlopen en een bijdrage te leveren aan de door de Product Owner vastgestelde doelstellingen. Na een eerste kennismaking met de Scrum aanpak is het (nieuwe) team meegegaan in de Kadans van Waternet. Vanaf dat moment is er een start gemaakt met werken aan “echte” User Story’s. De groei in teamvolwassenheid en zelforganisatie verliep sneller dan verwacht, wat o.a. zichtbaar was in de toename van Velocity met gemiddeld 45%. Tijdens de korte inwerkperiode van de nieuwe teamleden is er gebruikgemaakt van een fysiek scrumbord met briefjes. Maar bij de start van de eerste volledige sprint is er overgestapt op de Waternet digitale omgeving van HP Enterprise Agile Manager. Tevens ben ik als Agile Coach actief geweest in de ICT transformatie naar het Agile werken. Met als doel het IT-domen te ontstijgen en op te gaan in de drie Business domeinen. Hiervoor heb ik verschillende Agile teams met raad en daad bijgestaan in het vaststellen van de werkvorm (Kanban of Scrum), doelstellingen en backlog. Daarbij heb ik de intern opgeleide eigen Scrummasters en Product Owners in hun nieuwe rol geholpen. Door de groei van het aantal teams en de uitbreiding van het aantal (digitale) domeinen was het steeds meer een uitdaging om scrum schaalbaar toe te passen. Om deze uitdaging aan te kunnen is er een start gemaakt met de implementatie van het Scaled Agile Framework (SAFe). Naast de Scrum of Scrum bijeenkomsten gedurende de sprints, zijn er voor de verschillende domeinen planningsdagen gehouden. Hierdoor was er een beter afstemming mogelijk tussen de Business, Scrumteams en ICT.

ROL Projectmanager Group IT & MD Coach Arlande
OPDRACHTGEVER Royal IHC
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT
Met een historie die meer dan 100 jaar terug gaat richt Royal IHC (voorheen IHC Merwede) zich nu op het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van schepen en materieel voor de bagger- en offshore-industrie in Nederland en daar buiten. Binnen de centrale IT afdelingen was ik verantwoordelijk voor de opstart van twee projecten. Het ging hier om het project Proof of Concept for and implementation IHC Endpoint Security en het project IT crisis management and disaster recovery. In de opstartfase ben ik verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de Projectdocumenten en faseplannen. Om de IT infrastructuur beter te beschermen wilde Royal IHC gebruik gaan maken van een software pakket dat bijdraagt aan het beoogde beveiligingsniveau. In de eerdere selectie is de keuze gevallen op Avecto Defendpoint. Het doel van de Proof of Concept was te onderzoeken of dit product kon draaien binnen de huidige IT infrastructuur. Hiervoor werden er verschillende gebruikers groepen geïdentificeerd en vertegenwoordigers van deze groepen zijn onder begeleiding het product gaan gebruiken. Het resultaat van de PoC was een adviesrapport over het gebruik van Avecto binnen de huidige IHC infrastructuur. Hierbij was het belangrijk dat elke gebruiker ongehinderd zijn/haar werk kon blijven doen, dat de software voldoende bescherming bood en wat was de beheer last (t.o.v. de huidige aanpak en eventuele verstoringen). Na een succesvolle PoC moest het pakket geïmplementeerd worden in de gehele organisatie. Waarbij, om de organisatie zo min mogelijk te belasten, er gekozen werd voor een gefaseerde implementatie. In overleg met opdrachtgever heeft Arlande, in het kader van het Management Development Programma, een junior Arlande collega aan mijn inzet gekoppeld. Wat in de praktijk erop neerkwam dat de junior collega, de loop van de projecten, mijn rol als projectmanager heeft overgenomen en hij de (PRINCE2) theorie meteen kon toepassen. Na het vast stellen van de scope van het project Inrichten Business Continuity Management, heeft mijn junior collega dit project volledig overgenomen en tot het gewenste eindresultaat gebracht. Ik bleef betrokken als inhoudelijke sparringpartner en coach voor de professionele ontwikkeling van deze jonge manager.
ROL ICT Project- & programmamanager Herhuisvesting
OPDRACHTGEVER Hogeschool Utrecht
JAAR 2014 - 2015
RESULTAAT

De Hogeschool Utrecht is een HBO kennisorganisatie met zes faculteiten gevestigd in Utrecht en Amersfoort. Als vertegenwoordiging van de dienst ICT in het programma herhuisvesting van de hogeschool was ik als ICT programmamanager gelijktijdig eindverantwoordelijk voor de oplevering van ICT-componenten binnen 5 verbouw,- en nieuwbouwprojecten. Voor dit programma heb ik een PID geschreven wat de basis was voor de uitvoer en budgettering van de verschillende projecten. Daarbij gaf ik leiding aan twee HU projectleiders. Als projectmanager heb ik voor de dienst ICT het project tijdelijke huisvesting Faculteit Economie en Maatschappij uitgevoerd met de opdracht: Het tijdig (voor de start van een nieuw studiejaar) inrichten van de tijdelijke locatie qua (standaard) ICT & AV voorzieningen voor zowel de kantoor- als de onderwijsfunctie. De doelstelling van dit project was ervoor te zorgen dat bij oplevering de scholen en diensten gebruik konden maken van de ICT voorzieningen. En het conform Programma van Eisen en ontwerp opleveren van de complete ICT-infrastructuur en Audio Visuele middelen aan de beheerafdeling van ICT en Hospitality. Op 1 december 2014 heb ik dit project in voorbereiding bij de HU overgenomen. Start realisatie mei 2015 en oplevering eind augustus 2015. Het ging om het (her) inrichten van twee bestaande kantoorpanden met een totaal oppervlak van circa 10.400 m2. In deze twee kantoorpanden werd een 100-tal leslokalen (inclusief computerlokalen) gerealiseerd, incl. vier multimediaal gekoppelde collegezalen. Na de glaskoppeling aan het WAN netwerk van de hogeschool is er door mij en het team voor de flexwerkplekken en studentenwerkplekken een “High Density” WiFi netwerk gerealiseerd. Tijdens de verhuizing (in de zomervakantie) gaf ik leiding aan de externe leveranciers en HU medewerkers. Waarbij ik dagelijks stuurde op issues en voortgang. Met mijn praktische ervaring heb ik daar waar nodig een (creatieve) oplossing bedacht. Als afsluiting van het project is deze tijdelijke locatie overgedragen aan de beheerorganisaties (ICT & Facilitair).

ROL Scrum Master BI
OPDRACHTGEVER ProRail ICT Services
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT
ProRail ICT Services Business Intelligence Competence Center (BICC) had besloten om de rekencentra in Utrecht niet langer te gebruiken. Gevolg hiervan was dat 4 BI omgevingen gemigreerd moesten worden naar Amsterdam. De migratie hield zowel het (fysiek) verhuizen naar, als het opnieuw opbouwen op de locatie in Amsterdam. Met als aansluitend (eind-) doel de applicaties om te bouwen naar een volledig nieuw DWH/BI platform. Ik was samen met de externe beheerorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak en het Change proces. Voor de herbouw van de BI applicaties had ICT Services BICC besloten om Agile te gaan werken en Scrum als (software-) ontwikkelmethode binnen de BI ontwikkelteams als standaard methode te gaan gebruiken. Na een eerste introductie op het gebied van Agile en Scrum, was mijn opdracht om als Scrum Master verschillende kleinere (BI applicatie release) projecten tegelijk te begeleiden. Het ging hier om de begeleiding van de ontwikkelteams, beheerteam, product eigenaren en andere belanghebbenden in de verschillende overleggen en er voor te zorgen dat Scrum steeds verder geïmplementeerd ging worden. Na de kleinere projecten is er een start gemaakt met de herbouw van grotere applicaties waarbij ik verantwoordelijk was voor de “Near Real-time” applicatie SpoorRadar. Alle ontwikkelingen vonden plaats op een nieuw DWH/BI platform welke aangesloten was op de ESB. Naast nieuwe high end DWH hardware is gekozen voor Informatica Power Center als ETL laag en IBM Cognos als analyse & rapportage middel. Voor het presenteren van de informatie op een (spoor)kaart kwam daar nog een Geografisch Informatie Systeem (GIS) bij. SpoorRadar gaf de besturing van het spoor een zeer bruikbaar hulpmiddel wat na de migratie een nog betere bijdrage kon leveren in het verbeteren van de KPI’s van ProRail. Omdat het BICC een onderdeel is van de ICT services organisatie was het noodzakelijk om de project aanpak te laten aansluiten bij de ICTS standaard (PRINCE2) project aanpak. Maar er moest ook aansluiting zijn voor wat betreft de project- Governance en Portfolio management binnen ProRail.
ROL Projectmanager BI Migraties
OPDRACHTGEVER ProRail ICT Services
JAAR 2012 - 2012
RESULTAAT
ProRail ICT Services Business Intelligence Competence Center (BICC) had besloten om de rekencentra in Utrecht niet langer te gebruiken. Gevolg hiervan was dat 4 BI omgevingen gemigreerd moesten worden naar Amsterdam. De migratie hield zowel het (fysiek) verhuizen naar, als het opnieuw opbouwen op de locatie in Amsterdam. Met als aansluitend (eind-) doel de applicaties om te bouwen naar een volledig nieuw DWH/BI platform. Ik was samen met de externe beheerorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak en het Change proces. Voor de herbouw van de BI applicaties had ICT Services BICC besloten om Agile te gaan werken en Scrum als (software-) ontwikkelmethode binnen de BI ontwikkelteams als standaard methode te gaan gebruiken. Omdat het BICC een onderdeel is van de ICT services organisatie was het noodzakelijk om de project aanpak te laten aansluiten bij de ICTS standaard (PRINCE2) project aanpak. Maar er moest ook aansluiting zijn voor wat betreft de project- Governance en Portfolio management binnen ProRail.
ROL ICT Projectmanager verhuizingen
OPDRACHTGEVER DGN Retail
JAAR 2010 - 2011
RESULTAAT
Na de fusie in juli 2007 tussen de HDB-groep uit Den Dolder en Serboucom uit Enschede heeft de organisatie per 1 januari 2010 een nieuwe naam, t.w. DGN Retail. (Doe-het-zelf Groep Nederland) Om de fusie verder gestalte te geven is er besloten om de kantoren in Den Dolder en Enschede op de nieuwe locatie in Apeldoorn samen te voegen. Het was mijn taak om voor deze dubbele verhuizing te zorgen dat er op de nieuwe locatie de benodigde ICT - faciliteiten werden ingericht. Het ging om de uitbreiding van bekabelinginfrastructuur en de renovatie van de computerruimte. En het verhuizen van de bestaande hardware van de bestaande computerruimten. Een zeer riskante operatie, omdat het hier ging om een verouderde omgeving. Na een grondige analyse en risico beheersende maatregelen heeft de verhuizing geen ongeplande verstoringen opgeleverd. Ook het vervangen van de multifunctionele printers behoorde tot mijn taak. Hiervoor heeft een leveranciersselectie plaatsgevonden. Daarnaast ging de DGN Retail op de nieuwe locatie volledig gebruik maken van Voice over IP (VoIP). Daarmee konden alle bestaande telefoonnummers van beide locaties blijvend gebruikt worden. Ik was eindverantwoordelijk voor de realisatie van de infrastructuur, verhuizing van beide serveromgevingen en alle werkplekken. En ook het technisch herinrichting van de vergaderruimten. Ter afsluiting van het project heb ik de overdracht naar de lijn organisatie gedaan.
ROL Consultant ICT infrastructuur
OPDRACHTGEVER ROC Nijmegen
JAAR 2010 - 2010
RESULTAAT

Door het ROC Nijmegen is aan mij de opdracht gegeven om een ICT Quick Scan uit te voeren gericht op de infrastructuur van het in aanbouw zijnde gebouw Technovium. Met als uitgangspunt het huidige Informatiebeleidsplan ROC Nijmegen. Dit Informatiebeleidsplan beschrijft de inhoudelijke koers van de informatievoorziening en draagt bij aan de ambities van het ROC. Het Technovium nieuwbouw project heeft een lange geschiedenis waarbij er door (soms noodgedwongen) wisselingen binnen het projectteam niet alle benodigde informatie beschikbaar was. Ook stond het project budgettair onder druk. Dat had gevolgen voor het ontwerp, de technische invulling (bestek) en inrichting (uitvoering). Daarnaast werden er gaandeweg functieaanpassingen (noodzakelijk) op de inrichting doorgevoerd. Gedurende het totale nieuwbouwproject hebben er ook beleidswijzigingen en koersaanpassingen binnen het ROC Nijmegen plaatsgevonden. De Quick Scan heeft geresulteerd in aanbevelingen voor de korte- en langere termijn.

ROL (Multi) Projectmanager ICT
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland
JAAR 2007 - 2011
RESULTAAT
Binnen de concerndienst ICT van de Hogeschool Inholland ben ik als Project Manager verantwoordelijk geweest voor de volgende projecten: INSSA programma (Inholland Nieuwe Server en Storage Architectuur) Fase 1 van het INSSA programma stond voor de verhuizing van de 3 jaar oude server en storage omgeving naar een nieuwe omgeving in een nieuw in te richten datacenter. Hierbij is de bestaande server omgeving gemigreerd en geconsolideerd naar een virtuele omgeving draaiende op HP Blade server technologie. De uitgangspunten van de migratie waren: • gelijk blijvende functionaliteit; • planning primair gestuurd door kwaliteit; • minimale onderbreking van de diensten; • oude omgeving nog aanwezig als fallback; • ontwerpen voor implementatie goedgekeurd. Fase 2 van het programma behelsde de verhoging van de beschikbaarheid voor de kern-functionaliteit. In fase 3 van het programma is er een start gemaakt met het verder centraliseren van o.a. de email omgeving. In dit programma was ik verantwoordelijk voor de projecten: - Het opleveren van de definitieve Globaal & Technische (detail) ontwerpen (fase 1) - Onderzoek naar de SPOF’s (fase 2) - Vooronderzoek en ontwerp van een (nieuwe) Exchange 2007 implementatie (fase 3) - Meerwerk HP & Leegruimen oude rekencentrum (fase 1). Naast mijn rol als Projectmanager ondersteunde en nam ik de Programma Manager waar tijdens zijn afwezigheid. Waarbij ik sturing gaf aan de projectmanagers verantwoordelijk voor de projecten: - Inrichting nieuwe ISC locatie (DC) - Introductie en inrichting servervirtualisatie - Ontwerp Windows 2003 server platform (standaard image) - Inrichting standaard migratieproces (Migratiestraat) - Re design en migratie internetstraat - Server Migratie - Storage Migratie Duur van mijn inzet was tot en met het einde van het programma (eind 2007). Upgrade, migratie en implementatie Inholland VoIP omgeving Als onderdeel van het besluit iedereen een mobiele telefoon zijn de decentrale (traditionele) telefonie systemen gemigreerd naar één centrale IP telefonie (VoIP) omgeving. Hiervoor moest er aan de hand van het Nieuw Mobiel Beleid het functioneel eisen document aangepast worden. Hiermee kon er gestart worden met het herschrijven van het bestaande Globaal Ontwerp en opnieuw opstellen van Technisch Ontwerp. Na een grondige inventarisatie is er een migratieplan op gesteld. Na de upgrade van de centrale IPT omgeving (inclusief Voicemail systeem) is er gestart met verwijderen van de overbodig geworden IPT toestellen van de bestaande 5 VoIP locaties. Waarbij ik per locatie verantwoordelijk was voor de interne communicatie en het verzorgen van inloop bijeenkomsten en trainingen voor de verschillende gebruikersgroepen. Op de overige 6 locaties zijn de benodigde IPT toestellen geplaatst en gemigreerd naar de centrale IPT omgeving. Tenslotte zijn de overbodig geworden oude toestellen en telefooncentrales verwijderd. De primaire projectdoelstelling was het verbeteren van de bereikbaarheid van de Inholland medewerkers. Maar door het centraliseren van de VoIP omgeving gaf dat een vermindering aan benodigde beheerinspanning op telefonieomgeving en een verlaging van telefoniekosten. Project start november 2007 afgesloten eind 2009 Op 1 december 2007 heb ik het project overgenomen. Inrichting & Migratie ICT omgeving Verloskunde opleiding De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) was administratief een onderdeel van de hogeschool. Door de samenwerking met Inholland heeft de AVAG besloten om (ook) gebruik te gaan maken van de centrale ICT omgeving. Dit project bestond uit 3 componenten, een infrastructureel component en een applicatie component waarbij de laatste weer onder te verdelen is in een technisch en functioneel component. Ik was verantwoordelijk voor de implementatie van zowel de infrastructurele component alsmede voor het technisch applicatie component. De projectleider aan de AVAG kant was verantwoordelijk voor het functionele component. Daarbij Inholland ondersteunend was vanuit haar expertise op het functionele gebied. Daarnaast was er de randvoorwaarde dat de AVAG v.w.b. 1st lijns gebruikersondersteuning op minimaal gelijk niveau bediend zouden worden als bij hun huidige ICT dienstverlener. Nu was dat voor Amsterdam geen probleem omdat deze vestiging op genomen kon worden in het bestaande verzorgingsgebied van de Inholland Servicedesk organisatie. Voor Groningen was er een lokale derde partij gecontracteerd die, wanneer noodzakelijk, op locatie ondersteuning ging bieden. Technisch moest er op beide locaties een Inholland infrastructuur gerealiseerd worden. Hiervoor zijn beide locaties aangesloten op het Inholland eVPN WAN netwerk. Voor de AVAG specifieke applicaties is na een vooronderzoek gestart met het integreren van deze applicaties in de werkplekken. Na het testen van de applicaties met test data, ondermeer van IBM Lotus Notes, was er een eerste acceptatie. Dit was het groene licht om in de Herfstvakantie van 2010 op beide locaties alle 110 bestaande werkplekken en printers te vervangen door nieuwe Inholland werkplekken en multifunctionals. In de vakantie periode heeft er een fysieke verhuizing plaats gevonden van alle data. Om uiteindelijk alle studenten en medewerkers na de vakantie met extra ondersteuning te verwelkomen bij de Inholland ICT omgeving. Na een ruime nazorg periode is uiteindelijk de AVAG volledig overgedragen en opgenomen door de lijnorganisatie. Project start maart 2010 afgesloten begin 2011.
ROL Projectmanager ICT Herhuisvesting
OPDRACHTGEVER Hogeschool Inholland
JAAR 2007 - 2010
RESULTAAT
De Hogeschool Inholland is in 2002 ontstaan door fusies van instellingen voor hoger beroepsonderwijs, voornamelijk in de Randstad. Binnen de concerndienst ICT van de hogeschool, was ik als (PRINCE2) Projectmanager onder andere verantwoordelijk voor de volgende projecten: Diverse herhuisvesting Projecten Ik heb voor de dienst ICT vier nieuwbouw projecten uitgevoerd met de opdracht: Het tijdig (voor de start van een nieuw studiejaar) inrichten van de (uitbreidings-)nieuwbouw qua (standaard) ICT voorzieningen voor zowel de kantoor- als de onderwijsfunctie. De doelstelling van deze projecten was ervoor te zorgen dat bij oplevering van de nieuwbouw de scholen en diensten gebruik konden maken van de ICT voorzieningen. En het conform Programma van Eisen, bestek en ontwerp opleveren van de complete ICT-infrastructuur (inclusief specifieke ICT ruimtes) aan de beheerafdeling van de concerndienst ICT en Facilitaire Zaken. Naast het opstellen van het ICT PvE, schreef ik voor deze (deel) projecten de benodigde projectmanagementdocumenten. • Uitbreiding locatie Rotterdam: De uitbreiding bedraagt ongeveer 17.000 m2. Start realisatie eind 2005 en oplevering 08/08/08. Op 1 december 2007 heb ik het project binnen ICT overgenomen. • Nieuwbouw locatie Delft: De nieuwbouw heeft een omvang van 8.100 m2. Start realisatie op november 2007 met een eerste oplevering 31/03/09. In gebruik genomen op 31/08/09. Op 1 december 2007 heb ik het project overgenomen. • Uitbreidingsnieuwbouw en renovatie locatie Den Haag: De uitbreiding had een omvang van 3.000 m2. Start realisatie op juni 2009 In gebruik genomen op 31/08/10. Op 1 december 2007 heb ik het project overgenomen. • Verbouwing locatie Hoofddorp en Haarlem: Inclusief de verhuizing van een aantal Diensten van Haarlem naar Hoofddorp en de verhuizing van het Conservatorium van Alkmaar naar Haarlem. Start realisatie februari 2010 en in gebruik genomen op 31/08/10.  Generiek Programma van Eisen voor ICT Infrastructuur (PvE) In het bestek van de Nieuwbouw Delft bleek geen serverruimte opgenomen te zijn. Om deze ICT voorziening tijdig te kunnen realiseren is er tijdens de uitvoeringsfase van de bouw een specifiek Programma van Eisen geschreven. Op basis van deze PvE heeft er een leveranciers selectie plaats gevonden voor het realiseren van de Main Equipment Room (MER) in de nieuwbouw van Delft. Tevens is dit eerst PvE ICT Inholland Infra in 2008 gebruikt in de bestek vorming van de uitbreidingsnieuwbouw Den Haag. In 2009 is er met de ervaring van de nieuwbouw projecten voor locaties Delft en Den Haag en ontwikkelingen in de markt en bij Inholland een aangepast PvE geschreven. Het Programma van Eisen ICT Inholland Infra 2009.

OVERIG

Om met andere Agilisten van (semi-) publieke organisaties kennis te delen ben ik aangesloten bij en actief in de Kennisgroep Agile Coaching. Deze groep is een onderdeel van de Kennisgroep Lean - Agile binnen Samenwerking Noord. Samenwerking Noord is de IT Netwerkorganisatie voor (semi-) publieke organisaties in Noord-Nederland en de organisator van een jaarlijks Agile Congres in Groningen. Tijdens dit congres faciliteer ik een workshop met een (actueel) Agile onderwerp.