Contact
Caroline Klein
Website CV
Professie change- en implementatiemanager
Woonplaats Amsterdam

COMPETENTIES

Verbindend met focus op stakeholders| Resultaatgericht| Flexibel| Kostenbewust

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2018 - 2018
Leading SAFe Course (4.5)
2016 - 2017
Organizational Behavior Management Practioner
2016 - 2016
Prince2 Practioner
2014 - 2014
Lean Six Sigma Greenbelt
2011 - 2013
Postgraduate Programma Corporate Social Responsibility
1983 - 1987
HTS Bedrijfskunde
1977 - 1983
Atheneum-B

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een ervaren verandermanager, ik heb veel ervaring met het implementeren van nieuwe organisatiestructuren, gedrag, processen en IT applicaties. Ik bouw en onderhoud langdurige relaties. Ik ben resultaatgericht, enthousiast, pragmatisch, gedreven en steeds op zoek naar verbetermogelijkheden. Veranderen gaat om mensen. Mijn passie ligt in het verbinden van mensen die de verandering moeten realiseren. Helder communiceren en doelen vertalen naar concrete acties zijn daarbij van groot belang. Ik werk graag in complexe omgevingen en in alle lagen van een organisatie.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Informatiemanager
OPDRACHTGEVER Sociale Verzekeringsbank
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

•    Opstellen van het Informatieplan voor de ondersteunende directies op basis van de bedrijfsstrategie en van de ontwikkeling van het primaire proces
•    Monitoren van de projectportfolio van de afdeling op realisatie van de strategische (meerjaren-)doelen conform jaarplan en begroting
•    Adviseren op nieuwe ontwikkelingen, vaststellen van beleid en kaders en ontwerpen van organisatie-inrichting
•    Participeren in projecten vanuit de rol van Informatie manager
•    Onderhouden en uitbouwen van de relatie met de directeuren en hun managers op het gebied van IT.

 

ROL Implementatiemanager HRM
OPDRACHTGEVER Nationale Politie
JAAR 2016 - Heden
RESULTAAT

Implementeren van nieuw of gewijzigd HRM beleid in de politie organisatie, zoals:

 • Resultaat- en ontwikkelcyclus
 • Banenafspraak 
 • Geestelijke ondersteuning
ROL Adviseur PMO manager
OPDRACHTGEVER Spring Global Delivery Solutions
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Samen met de manager van PMO inrichten, implementeren en verder verbeteren van de programma structuur voor strategische projecten:

 • Ontwikkelen en implementeren van alle processen rondom de projecten (waaronder resource management, business case en benefit management, prioriteitstelling, etc.);
 • Ontwikkelen en geven van workshops aan alle betrokkenen (projectleiders, executives, leden programma boards)
 • Coachen van projectleiders en ondersteunen bij benodigde gedragswijzigingen.
ROL Implementatiemanager Sturen & Verantwoorden
OPDRACHTGEVER PostNL
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

Verantwoordelijk voor de implementatie van Sturen & Verantwoorden (SV) bij het Autobedrijf, met als doel de prestaties op gestructureerde wijze duurzaam te verbeteren:

 • Ontwikkeling en implementatie van de SV middelen en gedrag op de pilotlocatie;
 • Vertalen van KPI’s naar alle niveaus in de organisatie;
 • Ontwikkelen van middelen en methodes voor de landelijke implementatie;
 • Implementatie van SV middelen en -gedrag op overige locaties door middel van workshops en coaching;
 • Begeleiden van de Teamleiders en Procesmanagers bij continu verbeteren;
 • Zorgdragen dat de betrokkenen na de implementatie in staat zijn zelfstandig de prestaties te verbeteren, o.a. door het verbeteren van de processen.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Informatiemanager
OPDRACHTGEVER Sociale Verzekeringsbank
JAAR 2018 - Heden
RESULTAAT

•    Opstellen van het Informatieplan voor de ondersteunende directies op basis van de bedrijfsstrategie en van de ontwikkeling van het primaire proces
•    Monitoren van de projectportfolio van de afdeling op realisatie van de strategische (meerjaren-)doelen conform jaarplan en begroting
•    Adviseren op nieuwe ontwikkelingen, vaststellen van beleid en kaders en ontwerpen van organisatie-inrichting
•    Participeren in projecten vanuit de rol van Informatie manager
•    Onderhouden en uitbouwen van de relatie met de directeuren en hun managers op het gebied van IT.

 

ROL Gastdocent bij het programma 'StartUP! Excellent Ondernemen'
OPDRACHTGEVER Regiocollege Zaandam
JAAR 2016 - Heden
RESULTAAT

Het ontwikkelen en geven van diverse colleges voor een selecte groep studenten van het Regiocollege die ondernemer willen worden. Voorbeelden: Hoe organiseer je je onderneming (en jezelf), Van canvas naar ondernemingsplan: wat zijn de eerste praktische stappen en Projecten managen.

ROL Implementatiemanager HRM
OPDRACHTGEVER Nationale Politie
JAAR 2016 - Heden
RESULTAAT

Implementeren van nieuw of gewijzigd HRM beleid in de politie organisatie, zoals:

 • Resultaat- en ontwikkelcyclus
 • Banenafspraak 
 • Geestelijke ondersteuning
ROL Adviseur PMO manager
OPDRACHTGEVER Spring Global Delivery Solutions
JAAR 2016 - 2016
RESULTAAT

Samen met de manager van PMO inrichten, implementeren en verder verbeteren van de programma structuur voor strategische projecten:

 • Ontwikkelen en implementeren van alle processen rondom de projecten (waaronder resource management, business case en benefit management, prioriteitstelling, etc.);
 • Ontwikkelen en geven van workshops aan alle betrokkenen (projectleiders, executives, leden programma boards)
 • Coachen van projectleiders en ondersteunen bij benodigde gedragswijzigingen.
ROL Implementatiemanager Sturen & Verantwoorden
OPDRACHTGEVER PostNL
JAAR 2014 - 2016
RESULTAAT

Verantwoordelijk voor de implementatie van Sturen & Verantwoorden (SV) bij het Autobedrijf, met als doel de prestaties op gestructureerde wijze duurzaam te verbeteren:

 • Ontwikkeling en implementatie van de SV middelen en gedrag op de pilotlocatie;
 • Vertalen van KPI’s naar alle niveaus in de organisatie;
 • Ontwikkelen van middelen en methodes voor de landelijke implementatie;
 • Implementatie van SV middelen en -gedrag op overige locaties door middel van workshops en coaching;
 • Begeleiden van de Teamleiders en Procesmanagers bij continu verbeteren;
 • Zorgdragen dat de betrokkenen na de implementatie in staat zijn zelfstandig de prestaties te verbeteren, o.a. door het verbeteren van de processen.
ROL Projectmanager Implementatie L&T structuur
OPDRACHTGEVER PostNL
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT
 • Implementeren van een reorganisatie bij het Autobedrijf van PostNL, met bijbehorende nieuwe functies en processen, aangepaste systemen en trainingen;
 • Bewaken van de projectplanning en deadlines voor het project;
 • Beoordelen van de opleveringen van projectleden.
ROL Programmamanager Sales, Client Services, Operations & Control
OPDRACHTGEVER ING
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT
 • Verantwoordelijk voor alle veranderingen in het Sales, Client Services, Operations & Control domein van Payments & Cash Management (budget ongeveer 12 mln euro). Hieronder vielen projecten als customer selfservice, document management, datawarehouse, maar ook alle risk projecten en procesoptimalisatie- en LEAN trajecten. In overleg met mijn interne opdrachtgevers bepaalde ik welke veranderingen nodig waren op basis van hun strategie. Ik startte projecten op, stuurde de projectleiders aan, gaf zelf leiding aan enkele projecten en zorgde dat de alle projecten binnen tijd en budget werden gerealiseerd;
 • Voorzitter van de Programme Board Sales, Client Services, Operations & Control. Lid van diverse project boards;
 • Interim programma manager van het Cards, Cash & New Business programma. Interim manager van de Customer Contract Desk;
 • Liaison in het FATCA programma van ING Groep.
ROL Hoofd Business Service Management
OPDRACHTGEVER ING
JAAR 2010 - 2012
RESULTAAT
 • Manager van drie teamleiders en een klein team van professionals (50 medewerkers in totaal in Nederland en België). Lid van het MT CBS;
 • Verantwoordelijk voor strategisch en tactisch advies aan de MT leden van CBS. Verantwoordelijk voor de strategie, het jaarplan en de KPI’s binnen CBS;
 • Verantwoordelijk voor account management richting business partners. Aanspreekpunt voor alle staven (HR, Risk, Finance, Procurement, etc.);
 • Verantwoordelijk voor management en support van programma’s met een CBS scope, waaronder outsourcing, uniformering van processen en invoering van Lean/Operationeel management. Verantwoordelijk voor management informatie;
 • Verantwoordelijk voor het insourcen van de IT van Bank Mendes Gans;
 • Project Manager Measures in het ING brede Top Employer Programme.
ROL Hoofd Changemanagement Channels
OPDRACHTGEVER ING
JAAR 2008 - 2010
RESULTAAT
 • Manager van een team van change professionals (10 medewerkers) en vaste vervanger van de manager van PCM/Business Process Management (BPM);
 • Verantwoordelijk voor alle changes in de International Channels-, Cards- en E-business domeinen van PCM in Europa (budget ongeveer 30 mln euro per jaar);
 • Ad interim productmanager van het belangrijkste internet kanaal voor zakelijke klanten;
 • Lid van diverse Value Chain meetings en projectboards. Lid van diverse European Country team meetings.
ROL Hoofd Quality & Servicemanagement
OPDRACHTGEVER ING
JAAR 2005 - 2008
RESULTAAT
 • Manager van drie teamleiders Business Architectuur, Service- en Test Management (30 medewerkers in totaal in Nederland en België) en vaste vervanger van de manager van PCM/BPM;
 • Service Management en Business Architectuur binnen PCM volledig opgezet, Test Management verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd.
 • Value Chain meetings van International Payments opgezet.
ROL Manager Applicatiebeheer HR systemen
OPDRACHTGEVER ING
JAAR 2002 - 2005
RESULTAAT
 • Manager van vier teamleiders (60 medewerkers in totaal). Vaste vervanger van de manager van Application Management HR Systems. Verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van de HR systemen van ING Nederland. ITIL processen Change- , Release-, Problem- en Incident Management ingevoerd;
 • Verantwoordelijk voor outsourcing, Service Level Management, Resource management en de budgetten van het AM HRS;                                   
 • Transitie van HRN/IT naar het Competence Center HR binnen Generic Systems voorbereid en uitgevoerd.