Contact
Ard van Diepen
Compleet CV
Professie PMO Coördinator
Woonplaats Rotterdam

WERKGEVERS

Arlande | Junior Associate
2018 - 2019
Stichting Optimale Samenwerking | Business Analist
2018 - 2018
Bureau de Bont | PMO
2016 - 2017
ZZG Herstelhotel | Trainee
2015 - 2016

COMPETENTIES

Samenwerkingsgericht| Reflectief| Daadkracht| Gedreven| Zelforganiserend

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2017 - 2017
Prince2 Foundation
2014 - 2016
Extended Master Organization Studies - Tilburg University
2012 - 2014
Premaster Organization Studies - Tilburg University
2008 - 2012
Human Resource Management - INHolland

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

De opdrachten die ik heb gedaan bevinden zich op het raakvlak van gedrag, systeem en proces. Het bieden van de juiste ondersteuning om hierbij het gewenste resultaat te halen, is een uitdaging waar ik veel energie van krijg. Dit doe ik door proactief de verbinding te maken met collega’s en stakeholders. Hierbij verdiep ik mij zowel in de inhoud als context van het vraagstuk. Een gezamenlijk gedragen analyse en erkenning voor elkaars kwaliteiten, vormen de uitgangspunten om samen de juiste vervolgstappen te bepalen en uit te voeren. Door frequent af stemmen met de opdrachtgever, successen te vieren en een constructief kritische houding, draag ik bij het aan het realiseren van oplossingen die daadwerkelijk waarde hebben. Het MD traject van Arlande sluit aan bij mijn ambitie om mijzelf te ontwikkelen tot een gedegen projectmanager. Door de juiste begeleiding en reflectie kan ik presteren én leren waardoor mijn ontwikkeling in een stroomversnelling komt. In combinatie met de ervaring van collega's en uitdagende projecten, biedt Arlande voor mij de ideale omgeving om mezelf te ontwikkelen als projectmanager van het resultaat.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

ROL Business Proces Analist
OPDRACHTGEVER CROW | Manager Digitale Innovatie
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

CROW streeft naar continue verbeteringen bij het creëren en inspelen van de behoefte van haar klanten. Een optimale klantreis waarbij IT optimaal ondersteunend is, vormt het uitgangspunt om klantwaarde te leveren. Als Business Proces Analist was het mijn taak om de bijbehorende processen te inventariseren, verbeteringen te achterhalen én deze verbeteringen te implementeren. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het organiseren van het IT servicemanagement. 

Aan de hand van individuele en groepsinterviews werd de data verzameld om de huidige situatie in kaart te brengen. Met behulp van de visualisatie van de stand van zaken werden uitkomsten gedeeld en de verbetermogelijkheden steeds duidelijker. Gezien de samenhang tussen processen, was de volgende stap om mét elkaar de daadwerkelijke verbeterslag te doen. Met interactieve workshops, regelmatige reflectie en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, zijn de verbeteringen ten behoeve van de klantreis gerealiseerd.

Zoals aangegeven was een ander onderdeel het implementeren van IT servicemanagement. Workshops en interviews hebben aan de basis gestaan om inzicht te krijgen in elkaar positie, behoefte en strubbelingen. Aan de hand van kort cyclische opvolging, is ITIL servicemanagement binnen CROW ingevoerd. IT kan voorspelbaarder wijzigingen opleveren en changes worden, aan de hand van integrale afstemming, gekozen en ingevoerd

Het was mijn taak om de workshops en interviews te organiseren, uit te werken en medewerkers te begeleiden. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de procesvisualisaties, de afstemming en reflectie met de opdrachtgever en stakeholders gedurende het traject. Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Procesflow van de IST situatie. 
>       Optimalisatie van het klantreis proces
>       Ruimte gecreëerd door eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de medewerkers
>       Implementatie IT servicemanagement conform ITIL. 

ROL PMO
OPDRACHTGEVER Commissariaat voor de Media | Programmamanager
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Het Commissariaat voor de Media stond voor de uitdaging om IT optimaal te laten ondersteunen aan het primaire proces. Ter ondersteuning van de programmamanager, was het mijn taak om medewerkers mee te nemen in de nieuwe manier van werken. De uitkomsten van individuele interviews vormden de basis voor onze workshops. Met behulp van interactieve workshops, werden medewerkers meegenomen in de nieuwe manier van werken en de rol van IT daarbij. Door successen te vieren en regelmatige afstemiming met opdrachtgever en stakeholders, zijn de medewerkers optimaal ondersteund gedurende het traject. 

Het was mijn taak om workshops de organiseren en te begeleiden in de nieuwe manier van werken. Daarnaast werd geoefend met de apparatuur en werden nieuwe werkafspraken gemaakt. Ook ondersteunde ik de projectleider bij het leveranciersmanagement en rapportages aan de opdrachtgever.  

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>      Alle eindgebruikers (>80) werken conform de nieuwe manier.
>      Leverancier levert conform de afspraken in het contract 
>      Project is uitgevoerd binnen het budget en de deadline. 

 

ROL Business Analist
OPDRACHTGEVER Optimale Samenwerking
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Business analist bij een onderzoek-, en adviesbureau op het gebied van vraaggestuurd en professioneel samenwerken. Hier heb ik opdrachten uitgevoerd op de scheidslijn van bestuur, handhaving, veiligheid en zorg waarbij IT een belangrijk element is om ketensamenwerking slagkracht te geven.

In opdracht van meerdere zorginstellingen, heb ik aan de hand van cliënt maps informatie- en gegevensstromen inzichtelijk gemaakt. Door de informatie en gegevens goed te analyseren, werd helder hoeveel partijen en professionals op welke manier (persoonlijk, brief, mail, telefonisch) en op welke momenten met een persoon met verward gedrag contact hebben gehad of onderling contact hebben over de cliënt. De analyse was de basis om samen met ketenpartners een samenwerkingsmodel te ontwikkelen waardoor hulpvragen eerder gesignaleerd worden door de betrokken hulpverlenende organisaties

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Structuur en inzicht in de informatiestromen 
>       Een nieuw ingericht samenwerkingsmodel
>       Vroegtijdig signalering van complexe casuïstiek

ROL PMO Coördinator
OPDRACHTGEVER Bureau de Bont
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Bij Bureau de Bont was ik actief als projectsecretaris en PMO Coördinator . Het mooiste project wat ik hier gedaan heb, was een project bij een grootstedelijke VVT-stelling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de kwaliteit van zorg bij de zorginstellingen in Nederland. De IGZ stelde een VVT-instelling onder toezicht, omdat deze onvoldoende inzicht gaf in de kwaliteit van zorg. De VVT-instelling was niet in staat om om de juiste, tijdige en relevante informatie te verstrekken.  De opdracht was om van alle intramurale zorglocaties een rapportage opleveren waardoor de kwaliteit van zorg per locatie inzichtelijk werd. 

Mijn taak als projectsecretaris was om de gegevens te verzamelen, ontsluiten, interpreteren en te verwerken in de rapportage zodat de kwaliteit van zorg inzichtelijk werd. Het dagelijks afstemmen met stakeholders om de juiste informatie te verkrijgen en met elkaar praten over de inhoudelijke interpretaties van de informatie, vormden de basis om een goede conceptrapportage op te leveren. Binnen de gestelde termijn  leverden wij een rapport op met de juiste, tijdige en relevante informatie conform de eisen van de IGJ. Door het toepassen van continu verbeteren werd vervolgens de nieuwe rapportage opgeleverd waardoor het voor de organisatie duidelijk was welke stappen gezet moesten worden, waar ik ook ondersteuning in heb geboden.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Inzicht in de kwaliteit van zorg;
>       Relevante rapportage voor IGJ.

OVERZICHT OPDRACHTEN

ROL Business Proces Analist
OPDRACHTGEVER CROW | Manager Digitale Innovatie
JAAR 2019 - 2019
RESULTAAT

CROW streeft naar continue verbeteringen bij het creëren en inspelen van de behoefte van haar klanten. Een optimale klantreis waarbij IT optimaal ondersteunend is, vormt het uitgangspunt om klantwaarde te leveren. Als Business Proces Analist was het mijn taak om de bijbehorende processen te inventariseren, verbeteringen te achterhalen én deze verbeteringen te implementeren. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het organiseren van het IT servicemanagement. 

Aan de hand van individuele en groepsinterviews werd de data verzameld om de huidige situatie in kaart te brengen. Met behulp van de visualisatie van de stand van zaken werden uitkomsten gedeeld en de verbetermogelijkheden steeds duidelijker. Gezien de samenhang tussen processen, was de volgende stap om mét elkaar de daadwerkelijke verbeterslag te doen. Met interactieve workshops, regelmatige reflectie en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, zijn de verbeteringen ten behoeve van de klantreis gerealiseerd.

Zoals aangegeven was een ander onderdeel het implementeren van IT servicemanagement. Workshops en interviews hebben aan de basis gestaan om inzicht te krijgen in elkaar positie, behoefte en strubbelingen. Aan de hand van kort cyclische opvolging, is ITIL servicemanagement binnen CROW ingevoerd. IT kan voorspelbaarder wijzigingen opleveren en changes worden, aan de hand van integrale afstemming, gekozen en ingevoerd

Het was mijn taak om de workshops en interviews te organiseren, uit te werken en medewerkers te begeleiden. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de procesvisualisaties, de afstemming en reflectie met de opdrachtgever en stakeholders gedurende het traject. Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Procesflow van de IST situatie. 
>       Optimalisatie van het klantreis proces
>       Ruimte gecreëerd door eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de medewerkers
>       Implementatie IT servicemanagement conform ITIL. 

ROL PMO
OPDRACHTGEVER Commissariaat voor de Media | Programmamanager
JAAR 2018 - 2018
RESULTAAT

Het Commissariaat voor de Media stond voor de uitdaging om IT optimaal te laten ondersteunen aan het primaire proces. Ter ondersteuning van de programmamanager, was het mijn taak om medewerkers mee te nemen in de nieuwe manier van werken. De uitkomsten van individuele interviews vormden de basis voor onze workshops. Met behulp van interactieve workshops, werden medewerkers meegenomen in de nieuwe manier van werken en de rol van IT daarbij. Door successen te vieren en regelmatige afstemiming met opdrachtgever en stakeholders, zijn de medewerkers optimaal ondersteund gedurende het traject. 

Het was mijn taak om workshops de organiseren en te begeleiden in de nieuwe manier van werken. Daarnaast werd geoefend met de apparatuur en werden nieuwe werkafspraken gemaakt. Ook ondersteunde ik de projectleider bij het leveranciersmanagement en rapportages aan de opdrachtgever.  

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>      Alle eindgebruikers (>80) werken conform de nieuwe manier.
>      Leverancier levert conform de afspraken in het contract 
>      Project is uitgevoerd binnen het budget en de deadline. 

 

ROL Business Analist
OPDRACHTGEVER Optimale Samenwerking
JAAR 2017 - 2018
RESULTAAT

Business analist bij een onderzoek-, en adviesbureau op het gebied van vraaggestuurd en professioneel samenwerken. Hier heb ik opdrachten uitgevoerd op de scheidslijn van bestuur, handhaving, veiligheid en zorg waarbij IT een belangrijk element is om ketensamenwerking slagkracht te geven.

In opdracht van meerdere zorginstellingen, heb ik aan de hand van cliënt maps informatie- en gegevensstromen inzichtelijk gemaakt. Door de informatie en gegevens goed te analyseren, werd helder hoeveel partijen en professionals op welke manier (persoonlijk, brief, mail, telefonisch) en op welke momenten met een persoon met verward gedrag contact hebben gehad of onderling contact hebben over de cliënt. De analyse was de basis om samen met ketenpartners een samenwerkingsmodel te ontwikkelen waardoor hulpvragen eerder gesignaleerd worden door de betrokken hulpverlenende organisaties

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Structuur en inzicht in de informatiestromen 
>       Een nieuw ingericht samenwerkingsmodel
>       Vroegtijdig signalering van complexe casuïstiek

ROL PMO Coördinator
OPDRACHTGEVER Bureau de Bont
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Bij Bureau de Bont was ik actief als projectsecretaris en PMO Coördinator . Het mooiste project wat ik hier gedaan heb, was een project bij een grootstedelijke VVT-stelling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de kwaliteit van zorg bij de zorginstellingen in Nederland. De IGZ stelde een VVT-instelling onder toezicht, omdat deze onvoldoende inzicht gaf in de kwaliteit van zorg. De VVT-instelling was niet in staat om om de juiste, tijdige en relevante informatie te verstrekken.  De opdracht was om van alle intramurale zorglocaties een rapportage opleveren waardoor de kwaliteit van zorg per locatie inzichtelijk werd. 

Mijn taak als projectsecretaris was om de gegevens te verzamelen, ontsluiten, interpreteren en te verwerken in de rapportage zodat de kwaliteit van zorg inzichtelijk werd. Het dagelijks afstemmen met stakeholders om de juiste informatie te verkrijgen en met elkaar praten over de inhoudelijke interpretaties van de informatie, vormden de basis om een goede conceptrapportage op te leveren. Binnen de gestelde termijn  leverden wij een rapport op met de juiste, tijdige en relevante informatie conform de eisen van de IGJ. Door het toepassen van continu verbeteren werd vervolgens de nieuwe rapportage opgeleverd waardoor het voor de organisatie duidelijk was welke stappen gezet moesten worden, waar ik ook ondersteuning in heb geboden.

Het door mij bereikte en opgeleverde resultaat:

>       Inzicht in de kwaliteit van zorg;
>       Relevante rapportage voor IGJ.

OVERIG

Als ‘voorleesouder’ kom ik vijf maanden lang voorlezen aan een kind met een taalachterstand, met als doel om leesplezier in het gehele gezin te vergroten. Het is ontzettend mooi om samen met het kind de taal te ontdekken en het lezen te stimuleren. Het is een uitdaging om aan te sluiten op het niveau van het kind, bijpassende doelen te ontwikkelen met bijbehorende oefeningen. Het resultaat is dat het kind na 20 weken beter kan lezen en het gezin actiever leest en stimuleert om de taal te ontdekken.