Contact

Kenniscentrum

Organisaties hebben door toenemende klantgerichtheid en de wens om efficiënter en effectiever te werken steeds meer aandacht voor de inrichting van de (primaire) processen.
Herkennen klanten uw organisatie nog wel als die betrouwbare aanbieder van diensten? Hoe soepel loopt de samenwerking met uw ketenpartners?
Binnen de Zorg zijn veranderingen aan de orde van de dag. Kansen en bedreigingen waarvan het einde voorlopig nog niet inzicht is, maar die u met uw organisatie moet managen.
Bent u Projectportfoliomanager, Portfolio controller, Manager PMO of bestuurder van een projectenportefeuille 
Projectmatig werken is een veel beproefde methode om veranderingen te managen. De uitdagingen daarbij zijn stevig: projecten zijn vaak te duur, te laat klaar of leveren te weinig op.
De managers van Arlande hebben de ervaring in huis om de waardeketens in organisaties in te richten of in hun oorspronkelijke effectiviteit te herstellen. Dat wordt bereikt door een kanteling in de besturing. De regie op horizontale waardeketens staat centraal in plaats van verticale hiërarchische besturing. Een kanteling van de bedrijfsvoering, gericht op het effectief en efficiënt managen van de klantenoutput. 
Binnen het onderwijs vinden veel veranderingen plaats die impact hebben op de ICT en informatievoorziening. De professionals van Arlande creëren overzicht en zorgen ervoor dat er een realiseerbaar plan komt om uw strategie en doelstellingen volgens heldere lijnen uit te voeren. Een plan dat direct is gebaseerd op uw informatiebeleid uitgangspunten
De ervaren managers van Arlande maken samen met de klanten het resultaat. Dit resultaat wordt bereikt door de beste match tussen uw vraagstuk en de managers
De Verandermanagement Game heeft als doel om op een speelse manier kennis te maken met de 'Wheels of Change', de routekaart om een veranderpad te bewandelen. Tijdens het spelen van de game ontdekt u zelf het ideale veranderpad voor uw organisatie, geholpen door de ervaren spelbegeleiders en de ervaringen van de medespelers.
De Arlande Projectmanagement Game laat deelnemers kennis maken met het competentiemodel zoals dat door Arlande wordt gehanteerd. Tijdens het Projectmanagement Game zullen in het bijzonder aspecten op het gebied van persoonlijke vaardigheden, stijl en karakter aan de orde komen. De Arlande Projectmanagement Game is een bordspel waarin de verschillende fasen van een verandertraject aan de hand van een casus worden nagespeeld.  
Organisaties zijn continu in beweging. Soms komen er kansen uit de markt waar u met uw organisatie snel en slagvaardig op moet inspelen. Een andere keer betreft het wellicht een bedreiging.