Workshop: Beheerprocedures

Trainers: Henk Fernald en Onno-Hans Noteboom

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening diverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke.

De Verordening bevat een verplichting om onder omstandigheden een inbreuk in verband met persoonsgegevens (een datalek) mede te delen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.

Voor wie?

Deze workshop is voor de beleidsadviseur ten behoeve van de afdelingshoofden en medewerkers.

 • In welke mate kan de organisatie aantonen dat voldaan wordt aan de registerplicht en dat alle gemelde verwerkingen voldoen aan de in de AVG opgenomen kwaliteitsnormen?
 • In welke mate kan de organisatie aantonen dat voldaan wordt aan de verplichting om een inbreuk in verband met persoonsgegevens mede te delen?
 • In welke mate kan de organisatie aantonen dat er procedures zijn vastgelegd om aan te tonen hoe de rechten van de betrokkene geborgd worden?

Programma:

 • Openbaar-register
 • Procedure voor Datalekken
 • Procedure voor incidenten register
 • Rechten van de betrokkenen:
  • het recht op informatie over de verwerkingen;
  • het recht op inzage in zijn gegevens;
  • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
  • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
  • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
  • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
  • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
  • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

 • Datum: in overleg
 • Tijdstip: 1 dagdeel (15.30-20.00 uur)
 • Locatie: Arlande te Baarn
 • Prijs: € 420,00 per persoon
 • Groepsgrootte: 6-8 personen

Opmerking: 

 • Ook mogelijk als in-school programma voor de eigen organisatie.
 • Ter voorbereiding op deze workshop wordt van de deelnemer enige voorbereiding verwacht.
Datum
Woensdag 02-10-2019
Tijd
15:30 - 20:00
Locatie
Arlande, BaarnInschrijven