Werkdruk verlagen en succesvol veranderen? Een professionele veranderorganisatie biedt soelaas.

Op donderdag 15 juni a.s. organiseert Arlande een Netwerkmeeting voor bestuurders, directies en managers van onderwijsorganisaties, zorginstellingen en overheidsorganisaties met als onderwerp:

“Werkdruk verlagen en succesvol veranderen? Een professionele veranderorganisatie biedt soelaas.

Een praktijkcase met vele handvatten voor uw organisatie.

Praktijkcase Avans Hogeschool

Het (hoger) beroepsonderwijs staat voor forse uitdagingen. Het belang van een hoogopgeleide beroepsbevolking neemt ieder jaar toe. Hoogopgeleiden zijn nodig om duurzame economische groei te waarborgen. Van het onderwijs wordt verwacht dat zij een krachtsinspanning levert om de kwaliteit en kwantiteit van hoogopgeleiden te vergroten. Ontwikkeling van thema’s als ondernemerschap, verantwoordelijkheid, duurzaamheid, samenwerking en differentiatie vraagt om aanzienlijke en uiteenlopende inspanningen. Denk daarbij aan het ingrijpend vernieuwen van de curricula, van de fysieke en virtuele leeromgeving en van de competenties van docenten. 
Deze uitdagingen leggen een groot beslag op de mensen en middelen van de organisatie. Bestuurders, managers en medewerkers “trekken het niet”. Het wordt te veel. Hoe ga je hier mee om? Hoe krijg je weer grip? Hoe maak je het weer leuk en hanteerbaar? 
Avans Hogeschool heeft in de afgelopen jaren haar veranderorganisatie geprofessionaliseerd en daar een visie voor ontwikkeld. Gerard Ramaekers was de programmamanager van dat omvangrijke verbetertraject. Hij presenteert de aanpak die Avans heeft gehanteerd, de visie die is ontwikkeld en de grote impact die dat heeft gehad op de organisatie. De visie en aanpak bieden een toegankelijke en generieke blauwdruk voor het professionaliseren van veranderorganisaties in het onderwijs, de zorg en bij de overheid. Veel inzichten zijn ook toepasbaar in uw organisatie.

“De aanpak heeft een grote impact gehad op de organisatie. De veranderingen die zijn doorgevoerd worden breed geaccepteerd” - Directeur Avans Hogeschool.

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?

De netwerkmeeting biedt interessante en inspirerende inzichten voor bestuurders, directies en managers van onderwijsorganisaties, zorginstellingen en overheidsorganisaties.

Gerard Ramaekers studeerde Arbeid & Organisatie Psychologie in Nijmegen en behaalde een executive MBA/MBI aan de Rotterdam School of Management. Hij is een zeer ervaren verandermanager en heeft ruim 25 jaar ervaring als project- en programmamanager, consultant, trainer en coach. Zijn ervaring en belangstelling liggen in het bijzonder bij de onderwerpen: visievorming en strategieontwikkeling, innovatie, changemanagement, organisatieontwikkeling, marketing en ICT. Hij is gecertificeerd op IPMA B niveau. Sinds 2016 is Gerard verbonden aan Arlande als principal associate. Momenteel is hij bij SintLucas als programmamanager verantwoordelijk voor een vergelijkbaar professionaliseringstraject als bij Avans Hogeschool.

Datum
donderdag 15-06-2017
Tijd
17:30 - 21:00
Locatie
Arlande, Baarnsche Dijk 8, 3741 LR te Baarn
Info
Inclusief warme maaltijd (v.a. 18:00 u.)Inschrijven

Nieuws