Onderwijs Conferentie - Digitale Geletterdheid

Arlande bestaat 20 jaar! Om dit jubileum te vieren organiseert Arlande donderdagmiddag 10 oktober 2019 een discussieplatform voor en door de gehele onderwijsketen. Het centrale thema is “Digitale geletterdheid als versneller voor een Leven Lang Ontwikkelen”.

Naast digitale geletterdheid komen doorstroom tussen de onderwijssectoren, flexibilisering van het onderwijs en het gebruik van moderne ICT toepassingen voor het onderwijs aan de orde.

Prinses Laurentien, o.a. oprichter van Stichting Lezen & Schrijven, zal het congres openen met een keynote over digitale geletterdheid. Andere sprekers zijn Professor Dr. Jan Riezebos van de Rijksuniversiteit Groningen, Theo Douma, bestuurder van Openbaar Onderwijs Groep Groningen en Ernst-Jan Stigter, Algemeen directeur van Microsoft Nederland en voorzitter van Nederland ICT.
 
VOOR: Bestuurders en directeuren van onderwijsinstellingen en wethouders onderwijs
DATUM: donderdag 10 oktober 2019
START: 12:30 uur
EINDE: 17:00 uur (borrel tot 18:00 uur)
 
LOCATIE: Anatomie gebouw, Bekkerstraat 141, Utrecht
Optioneel: feestelijk diner: 18:00 uur – 20:00 uur

PROGRAMMA EN ONDERWERPEN

De ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar in een rap tempo op, grijpen diep in op bestaande structuren en culturen en veroorzaken hiermee allerlei nieuwe vragen. Ook in de relatie onderwijs en werk zien we deze vragen opkomen. Er is nu dan ook al een dringend tekort aan goed opgeleide vakmensen! Daarnaast verandert de inhoud van beroepen met de dag; dit vraagt eenieder om bij de tijd te blijven door in jezelf te blijven investeren: een Leven Lang Ontwikkelen is dan ook noodzakelijk. De enige manier om ook in de toekomst de zelfs nu nog onbekende vragen te beantwoorden, is door het investeren in nieuw onderwijs! Dit nieuwe onderwijs vraagt ook een andere rol van de docent en de vormgeving van het onderwijs. Dat stelt daarnaast andere eisen aan de bedrijfsmatige ondersteuning.
 
De conferentie wordt een boeiende en inspirerende dag, met een praktijkgerichte en interactieve discussietafel. Je deelt kennis met elkaar, wisselt ervaringen uit, inspireert elkaar en reikt elkaar praktische handvatten aan.
 
Luister naar de inspirerende sprekers. Ga in dialoog tijdens de boeiende discussierondes, de pauzes en het diner. Netwerk met collega-bestuurders, deel je ervaringen, raak illusies kwijt en omarm nieuwe inzichten!
 
Het Anatomiegebouw in Utrecht is recent weer in haar oude staat teruggebracht en daarmee uitermate geschikt om voor onderwijs en kennisoverdracht doeleinden gebruikt te worden. Het doet ons dan ook veel plezier om deze locatie te kunnen gebruiken voor onze Onderwijs Conferentie.

SPREKERS

Opening
  • Prinses Laurentien: Interactie tussen leerlingen en leraren in een veranderende samenleving die steeds digitaler wordt.
Sprekers
  • Professor Dr. Jan Riezebos – Hoogleraar onderwijsinnovatie RUG: Onderwijslogistiek als instrument om flexibeler te organiseren. Wat vraagt flexibiliteit van de organisatie? Wat kunnen we leren van klantordergestuurde productie in het bedrijfsleven? Een visie, die niet klakkeloos kopieerbaar is.
  • Theo Douma – Bestuurder van Openbaar Onderwijs Groep Groningen, voorzitter van Curriculum.nl: Digitale geletterdheid betekent een aanzienlijke omslag in het PO en het VO.  Het stelt eisen aan de lesstof, de leermiddelen, de professionalisering van teams, de lerarenopleidingen, de ICT-infrastructuur en de vervolgopleidingen. Maar de meerwaarde is voor de leerling groot. Actief en uitdagend onderwijs en bovenal digitaal geletterd.
  • Ernst-Jan Stigter – Algemeen directeur Microsoft Nederland, Voorzitter Nederland ICT: Als voormalig portefeuillehouder Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft hij zich ingezet om ICT-vaardigheden van werknemers te verbeteren en digitale geletterdheid te verankeren in het curriculum van het onderwijs. Best practices.
Dagvoorzitter
  • Anouschka Laheij.

DEELNAME

Deelname is per onderwijsinstelling gratis voor 1 deelnemer. Bij meerdere deelnemers bedraagt de toegang € 299,- per persoon. De bijdragen komen geheel ten gunste van een goed doel. Wij nodigen je  graag uit, om deze inspirerende dag samen met ons door te brengen.
Datum
Donderdag 10-10-2019
Tijd
12:30 - 17:00
Locatie
UtrechtInschrijven