Arlande Projectmanagement Game

Doel

De Projectmanagement Game heeft als doel deelnemers kennis te laten maken met de methode voor het samenstellen van een projectteam zoals dat door Arlande wordt gehanteerd. Tijdens de Projectmanagement Game zullen in het bijzonder aspecten op het gebied van persoonlijke vaardigheden, stijl en karakter aan de orde komen. Deelnemers hebben na afloop inzage in de wijze waarop meer onderbouwd een keuze gemaakt kan worden voor het beste projectteam op basis van een persoonlijke fit met de te verwachten uitdagingen.

Omschrijving

De Projectmanagement Game is een bordspel waarin de verschillende fasen van een verandertraject aan de hand van een casus worden nagespeeld. Drie teams van twee à drie personen nemen het tegen elkaar op om de beste keuze van een projectteam te maken.

Werkvorm

Tijdens het Projectmanagement Game wordt aan de hand van een casusbeschrijving via het stellen van de juiste vragen getracht een beeld te krijgen van de te verwachten issue's tijdens het verandertraject. Op basis van de antwoorden en onderlinge discussie in het spelteam wordt een projectteam samengesteld. Tijdens de uitvoering van het nagespeelde verandertraject dient in onderling overleg bepaald te worden welke competenties uitgespeeld zullen worden. Na afloop zal een uitgebreide centrale evaluatie en discussie plaatsvinden.

Deelnemen?

Dit event heeft een open inschrijving. Wanneer de lijst bestaat uit voldoende deelnemers die aan elkaar gewaagd zijn, zal er in overleg een datum worden gekozen.

Datum
Nader te bepalen
Tijd
9:00 - 17:00
Locatie
Arlande, Baarnsche Dijk 8, 3741 LR Baarn
Info
Inclusief lunchAanmelden