Arlande Interactieve Workshop: Van traditioneel PPM naar Scaled Agile Portfoliomanagement

PPM is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van veel organisaties, maar hoe richt je het in zodat je de keuze en uitvoering van veranderinitiatieven goed kunt besturen? het aantal veranderingen dat dagdagelijks op ons afkomt neemt steeds verder toe en veranderingen hebben steeds meer impact. Hoe spelen we hier op in en met een veranderorganisatie die continu op stoom blijft en niet oververhit raakt? Waar worden besluiten genomen, voorbereid en gevalideerd? En hoe ervoor waken dat het geen bureaucratisch geheel wordt?

Op donderdag 2 november a.s. organiseert Arlande een Interactieve Workshop Project Portfolio Management (PPM). Tijdens deze avond delen we met u oplossingen en ervaringen rondom het werkend krijgen van PPM, dit keer in het bijzonder over de besturing van het projectenportfolio in de transitie van Traditioneel (Waterval) PPM naar (Scaled) Agile Portfoliomanagement.

Tijdens deze bijeenkomst gaat Arlande specifiek in op: 

  • Arlande visie op het professionaliseren van PPM en samenhang met Agile methoden;
  • De assen van de transitieroutes: project delivery en portfolio besturing;
  • Verkennen van kenmerken en knelpunten langs de 3 sporen van het Arlandemodel;
  • In beeld brengen van next steps.

Deze avond geeft u inspiratie om een volgende stap te maken in het werkend krijgen van PPM. De groepsomvang is beperkt en biedt veel mogelijkheden tot interactie.

PPM werkend krijgen

PPM werkend krijgen is geen sinecure. Organisaties schakelen Arlande steeds vaker als partner in om PPM werkend te krijgen. Arlande benadert PPM als een verandertraject. Stapsgewijs en met duidelijke focus. De kans op succes wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Lees hierover in het Arlande PPM maturitymodel ‘Regievoering over veranderen’, te downloaden via de Arlande site.

Graag verwelkomen wij u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Datum
donderdag 02-11-2017
Tijd
17:30 - 21:00
Locatie
Arlande, Baarnsche Dijk 8, 3741 LR Baarn
Info
Inclusief warme maaltijdInschrijven