Arlande Discussietafel: Effectief Opdrachtgeverschap in het Publieke Domein

“Hoe opereer je als bestuur en directie in het publieke domein effectief in de rol van opdrachtgever van complexe veranderingen?”

Dat de rol van de opdrachtgever steeds meer aandacht krijgt bij complexe organisatieveranderingen is niet vreemd. Met name in afdelings- en organisatie-overstijgende projecten lijkt deze rol cruciaal. En we kennen allemaal wel de succesverhalen en de verhalen over de mislukkingen.

In een kleine groep van gelijkgestemden willen we met elkaar de discussie voeren om te verkennen welke elementen voor eenieder cruciaal zijn bij de invulling van de (eigen) rol als opdrachtgever voor succesvolle veranderingen.

Ter inleiding zal de heer Marco de Bruijn, Corporate Informatiemanager bij SVB, de deelnemers op inspirerende wijze meenemen in de resultaten van zijn recente praktijkonderzoek voor UVA – EMIM, naar de rol van opdrachtgevers in enkele projecten in het publieke domein.

Hierna staat een aantal kernthema’s in de geleide discussie centraal, te weten:

  1. Werken aan verzakelijking en professionaliteit
  2. Verantwoordelijkheid nemen en geven
  3. Persoonlijke effectiviteit in de cultuur van het publieke domein
  4. Hoe een consistente visie te houden bij frequente wisselingen in bestuur of directie en de betekenis van het normatieve kader
  5. Regievoering waarbij essentiële kennis en uitvoering van buiten de eigen organisatie komt

De uitkomst van deze discussie vormt input voor de deelnemers bij het aangaan van de uitdagingen in de eigen organisatie.

De discussietafel is bedoeld voor directieleden en bestuurders van middelgrote en grote publieke organisaties.

De bijeenkomst wordt georganiseerd op een centrale locatie en gaat uit van het principe: “voor de file beginnen en na het eten en de file weer weg”

Datum
Donderdag 23-11-2017
Tijd
16:00 - 19:00
Locatie
Baarnsche Dijk 8, 3741 LR te Baarn
Info
Incl. warme maaltijd (v.a. 18:00 u.)Inschrijven