Contact

Header voor ppm scan

Scan: waar sta je op de weg naar Wendbaarheid?

Hoeveel grip heb ik op projecten in mijn organisatie? En met welke kleine stappen zou ik meer in control kunnen komen? Met deze scan helpen wij antwoord te krijgen op deze vragen. De resultaten van de scan geven inzicht in de vraag waar de organisatie staat op de wendbaarheidsladder, welke grip daarbij nodig is en wat de eerste volgende stappen zouden moeten zijn. De scan bestaat uit 60 vragen over hoe in een organisatie regie wordt gevoerd over veranderinitiatieven (projecten). Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt ongeveer een kwartier. Daarna krijg je direct de resultaten ervan te zien en per email toegestuurd.

NB. Graag de vragenlijst in één keer beantwoorden, tussentijds opslaan is niet mogelijk. Daarbij zijn de stellingen vaak zwart-wit geformuleerd, wat in jouw situatie natuurlijk niet zo zwart-wit is. Kies dan de stelling die het dichtst in de buurt komt.

 
1 Begin 2 Voltooid