Contact

Zorg

Zorg

De zorgsector in Nederland is continu in beweging. Voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving, personeelstekorten, bezuinigingen en eHealth toepassingen hebben tot gevolg dat de zorg komende jaren ingrijpend veranderd voor zowel de patiënt c.q. cliënt als de zorgmedewerker en zorgorganisaties. Sommige van de ontwikkelingen in de zorg zijn op de lange termijn relatief goed voorspelbaar, zoals vergrijzing en veranderende en toenemende zorgbehoeften. Toch is er sprake van een grote onzekerheid op verschillende vlakken, zoals de invoering van de marktwerking. Deze ontwikkelingen vragen om hervormingen en een meer zakelijke en bedrijfskundige aanpak en aansturing. Zowel in cure als care instellingen zal digitalisering een grotere rol gaan spelen.

Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen patiënten cq. cliënten, medewerkers en ketenpartners te intensiveren en nieuwe verbindingen aan te gaan.

EPD / ECD

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) binnen ziekenhuizen en het elektronisch cliëntendossier (ECD) binnen zorginstellingen zal steeds meer gemeengoed worden. Zorgverleners zullen te maken krijgen met noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT om aan de eisen van het elektronische dossier te voldoen. Onder druk van de marktwerking zal ICT geprofessionaliseerd dienen te worden om efficiëntie te kunnen realiseren. 

Identity Management

Het elektronische dossier vraagt om het op de juiste manier managen van processen rondom access en identity. Men wenst snelle toegang tot persoonsgegevens, maar verwacht ook dat aan de wet- en regelgeving op het gebied van governance en compliancy wordt voldaan. Er dient een juiste balans tussen optimale toegankelijkheid en beveiliging gevonden te worden.

Mobiele technologie

Mobiele technologie zal de manier waarop artsen hun vak uitoefenen behoorlijk veranderen. Artsen hebben sneller toegang tot informatie over bijvoorbeeld medicatiedoseringen of ziekteprofielen. Ook kunnen ze vaak al gemakkelijker met elkaar communiceren door middel van nieuwe tools.

Bij het inzetten van nieuwe technologische tools is het belangrijk ervoor te waken dat deze zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande systemen.

Arlande helpt

Arlande beschikt over een Zorgteam bestaande uit een twintigtal professionals die al jaren managementfuncties vervullen en verandertrajecten en projecten binnen de Zorg uitvoeren; onder andere in ziekenhuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verzorging- en verpleeghuizen en bij diverse zorgverzekeraars en koepels.

Arlande is dé partner voor zorginstellingen op de onderstaande drietal actuele en uitdagende gebieden.

  • Informatie strategie en -beleid
  • Project Portfolio Management
  • Ketenintegratie en samenwerking

Arlande heeft binnen haar Zorgteam veel ervaring met bovenstaande uitdagingen. Arlande doet dat door de juiste, best passende manager te selecteren; vanzelfsprekend  met de noodzakelijke ervaring. Niet alleen vakinhoudelijk maar ook in het aandacht hebben voor de belangen van specialisten en bedrijfsvoerders. Een cruciale competentie om serieuze resultaten te kunnen boeken in de Zorg. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

NZa: Ontwerp Nieuwe Infrastructuur

Voor de fusie van de twee organisaties is het project Ontwerp Nieuwe Infrastructuur gestart. Gedurende het project en de geplande verhuizing naar het nieuwe gebouw bleek echter dat er als gevolg van o.a. de noodzaak tot Europese aanbestedingen (zowel bij ICT als bij Facilitaire Zaken), zo'n grote vertraging op te treden dat het zinvol werd om een zodanige uitloop te accepteren dat ook de gewenste outsourcing opgepakt kon worden. 

 
Kiwa Prismant: Herinrichting datacenter

Kiwa Prismant B.V. en fluent Zorgadvies zijn per oktober 2012 gefuseerd onder de naam Kiwa Carity. Prismant was het kennis- en expertisecentrum van de zorgsector. Arlande heeft voor en tijdens de fusie gewerkt aan een opdracht voor het toenmalige Prismant. Arlande was tijden deze opdracht verantwoordelijk voor dit Datacenter. 

 
Stichting Elisabeth: Trainingsprogramma Projectleiders

Voor de periode van 2013-2016 heeft Stichting Elisabeth een strategie geformuleerd, waarvoor verschillende veranderingen noodzakelijk waren. Arlande is in opdracht van de Raad van Bestuur gevraagd om de Stichting hierbij te ondersteunen. Op basis hiervan is een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld met 30 projecten. Om ervoor te zorgen dat de projecten ook echt succesvol gerealiseerd worden is er door Arlande een trainingsprogramma verzorgd voor projectleiders.

 
NZa: Ontwerp Nieuwe Infrastructuur

Voor de fusie van de twee organisaties is het project Ontwerp Nieuwe Infrastructuur gestart. Gedurende het project en de geplande verhuizing naar het nieuwe gebouw bleek echter dat er als gevolg van o.a. de noodzaak tot Europese aanbestedingen (zowel bij ICT als bij Facilitaire Zaken), zo'n grote vertraging op te treden dat het zinvol werd om een zodanige uitloop te accepteren dat ook de gewenste outsourcing opgepakt kon worden. Het project  is in samenspraak met de Raad van Bestuur daarom ook stil gelegd en heeft gediend als input voor de outsourcing van de ICT afdeling van de NZa.

 
NZa: Hoofd Stafbureau Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering

Een manager van Arlande is voor, tijdens en na de vorming van NZa hoofd van het stafbureau Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering geweest. In deze hoedanigheid heeft Arlande gezorgd voor een reorganisatie van de ondersteunende diensten. Dit betekent onder meer dat er gekeken is naar de mogelijkheden om de werkzaamheden op het gebied van ICT, catering, post & repro, inkoop en receptie op een andere manier te sourcen.