Contact

Supply Chain Management voor e-commerce

Supply Chain Management voor e-commerce

Uit onderzoek onder consumenten en e-commerce kanalen komt duidelijk naar boven dat het logistieke proces steeds belangrijker wordt binnen de retail en groothandel. Consumenten verlangen een hoge leverbetrouwbaarheid qua leversnelheid en volledigheid. Dit is het eindresultaat van een goed ingerichte supply chain bij e-commerce in retail en groothandel.

Ontwikkelingen Supply Chain Management en e-commerce
Nederland speelt binnen Europa een voortrekkersrol bij e-commerce in retail en groothandel, indien er gekeken wordt naar het terugdringen van aflevertijden. Leveringen binnen 24 uur met een cut-off tijd van 23:00 uur wordt steeds normaler gevonden bij de grote e-commerce kanalen in retail en groothandel.

Juist deze ontwikkelingen in e-commerce zullen een grotere druk gaan leggen op de betrouwbaarheid van de hele supply chain in retail en groothandel. De tijd dat e-commerce organisaties hun eigen boontjes in hun eentje kunnen doppen ligt definitief achter ons. Iedere partner in de keten heeft belang bij het leveren van een maximale toegevoegde waarde, tegen minimale kosten, voor de eindklant. Toch speelt in de supply chain ook heel sterk de neiging om alleen met de eigen belangen rekening te houden.

Supply Chain Management zou gezien kunnen worden als het verenigen van tegenstrijdige belangen. De supply chain van een bedrijf heeft geen eigenaar, terwijl wel ingezet moet worden op het optimaliseren van het totaal in plaats van delen afzonderlijk, wat van strategische belang is.

Uitgekiend Category Management is voorwaardelijk
Voorwaarde hierbij is een uitgekiend category management, waarbij retail en groothandel samen met leveranciers een op de eindklant toegesneden assortiment samenstellen. Natuurlijk zullen de verschillende samenwerkingsvormen eisen stellen aan de logistiek van de delen in de supply chain en aan het niveau van samenwerking op het vlak van ICT.

Arlande helpt bij het optimaliseren van de Supply Chain
Gesteld zou kunnen worden dat ketenintegratie invloed heeft op de informatieprocessen, logistiek, marktbewerking en marktontwikkeling. Op al deze vlakken heeft de retail groep van Arlande ervaring en kan zij ondersteunen bij uw ketenintegratie in de supply chain. Door haar brede ervaring weet Arlande tegenstrijdige belangen te verenigen en de supply chain te optimaliseren. Arlande helpt!