Contact

IT Management & - Organisatie

IT Management & - Organisatie

Het openvallen van de functie uw IT manager of hoofd Automatisering is voor de retailer een uitgelezen moment om na te gaan of de retail of groothandel IT activiteiten nodig aan vernieuwing toe zijn. Wie weet is het wel de kans om deze retail of groothandel IT activiteiten eens over een andere boeg te gooien. Interim IT Management kan hiervoor de juiste oplossing bieden. Ook kan het nodig zijn het team te versterken of een transitie uit te voeren

Vernieuwing van IT gewenst, interim IT management kan u daarbij helpen
Het aanstellen van een IT manager retail op interim basis is de manier om deze stap vorm te geven. Een interim IT manager kan juist met een frisse kijk, zonder erfelijke belasting en met brede ervaring de mogelijkheden voor IT landschap sanering, herstructurering, procesverbetering, herstellen van het contact met de business, etc. op een rij zetten. De haalbaarheid en benodigde tijd worden dan in kaart gebracht en indien gewenst ook door de interim manager geïmplementeerd in de retail organisatie. Dit in samenwerking met de opdrachtgever, zodat de operationele controle wordt behouden. Nadat de gewenste resultaten behaald zijn kan meer gericht naar een nieuwe IT manager gezocht worden die aansluit op de nieuwe situatie. Ditmaal in een retail omgeving met vernieuwde IT activiteiten, waarvan de business kan profiteren.

Interim IT manager voor versterken IT-team
Interim IT Management kan ook helpen om het team tijdelijk te versterken in de rol van coach, of ter overbrugging van een langere vacature periode indien de gewenste kandidaat door omstandigheden niet direct beschikbaar komt. Daarnaast kan een interim manager helpen om juist een periode van rust te brengen binnen het retail bedrijf.

Interim IT manager voor transities
Ook voor aansturing van IT transitie activiteiten bij de overgang naar een andere organisatie, om redenen van outsourcing, verzelfstandiging, fusie of overname, is de Interim IT Management een uitstekende oplossing.

Arlande helpt
Managers van Arlande hebben op bovenstaande gebieden ervaring; echter daarnaast is het van belang dat de persoonlijkheid past bij de klantorganisatie en de soort opdracht. Om 'de winkel open te houden' is een andere mentaliteit vereist dan 'de wind door de organisatie laten waaien'. Arlande selecteert in overleg met haar opdrachtgevers aan de hand van het benodigde ervarings- èn persoonlijkheidsprofiel kandidaten voor tijdelijke managent rollen. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

Bruna: Informatiebeleidsplan

Bruna had behoefte aan een concreet plan op het gebied van informatievoorziening om de processen, applicaties, infrastructuur, data en specifiek de artikeldata in lijn te brengen met strategische doelstellingen.