Contact

Interim Management

Interim Management

Soms doen zich onverwachte situaties voor in de personeelsbezetting van retail- of groothandelsorganisaties. Een manager vertrekt of er is door onverwachte ontwikkelingen behoefte aan specifieke expertise op het gebied van bijvoorbeeld Supply Chain Management of e-commerce.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: problemen die optreden in de supply chain door behoefte vervulling van de eindklant, of de behoefte om logistieke processen te optimaliseren. Ook ontstaat door e-commerce ontwikkelingen in retail en groothandel steeds meer de wens om continue verbeteringen door te voeren die impact hebben op de marketing, de website, de communicatie, de organisatie of de bedrijfsprocessen. Het inschakelen van een interim manager biedt de mogelijkheid om veranderingen met betrekking tot e-commerce en Supply Chain Management door te voeren. 

Interim Supply Chain Manager
Een Interim Supply Chain Manager in retail en groothandel focust zich in het bijzonder op Supply Chain Integration. Door de gehele logistieke keten in ogenschouw te nemen worden in retail en groothandel significante kosten bespaard door o.a. productiviteitsverbetering  in distributiecentra, optimalisatie van transportstromen en ritstructuren. Een interim manager streeft ernaar om tot een lean supply chain te komen, waarbij lean thinking in de organisatie als eigen gedachtegoed is opgenomen.

Vanuit de basis pragmatisch werken aan het verbeteren van de logistieke operatie, mensen coachen en opleiden, wordt door de interim manager veel tijd in gestoken. Dit alles zonder de lange termijn visie van de retail- of groothandelsorganisatie niet uit het oog te verliezen. Resultaten die hierdoor bereikt worden zijn o.a. stijging van overall productiviteit in de supply chain, optimalisatie van transportstromen, rittenstructuren, beleveringssystemen aan klanten, al met al forse kostenbesparingen op de logistieke kosten van de organisatie. 

Interim e-commerce manager
Ook op het gebied van e-commerce kan een ervaren Interim Manager veel bereiken. Een interim manager in cross-channel en e-commerce weet van verschillende kanalen de belangen samen te brengen, kent impact van de marketing en weet hoe de organisatie en processen te optimaliseren. 

Arlande helpt
Een interim manager van Arlande op het gebied van Supply Chain Management en e-commerce heeft de ervaring, kennis en vaardigheden om op korte termijn resultaten te bereiken in lijn met de langere termijn doelen. De manager kent de belangen van de stakeholders en acteert daar naar. Belangrijk voor het resultaat van veranderingsprocessen is dat de cultuuromslag na het vertrek van de interim manager door de organisatie vastgehouden wordt. Arlande helpt!