Contact

Informatiebeleid en IT transformatie

Informatiebeleid en IT transformatie

Juist in retail- en groothandelorganisaties speelt de informatievoorziening een belangrijke rol. Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van multi-, cross- en omnichannel wordt het beheer van informatie steeds crucialer. Informatievoorziening kan gezien worden als de bloedsomloop van de retailer of groothandelaar. Het houdt zich bezig met het verzamelen, beheren en verspreiden van informatie.

Om de informatievoorziening succesvol in te richten, dient deze in lijn zijn met de strategische doelstellingen en het gewenste toekomstbeeld. Wanneer het toekomstbeeld als uitgangspunt wordt genomen kan de informatievoorziening juist getransformeerd of geïmplementeerd worden, wat leidt tot optimalisering van de bedrijfsvoering.

Arlande helpt door Informatiebeleid als vertrekpunt te nemen
De Retail groep van Arlande bestaat uit een 20-tal professionals met gemiddeld meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van retail en groothandel. De kern van het aanbod van de Retail groep is gericht op retail en groothandel informatievoorziening: van strategie naar roadmap en van selectie tot implementatie. Het vertrekpunt van de activiteiten is een duidelijke begrip van de bedrijfsstrategie van de klant en kennis van de laatste ontwikkelingen en nieuwe, succesvolle concepten.

Pragmatisch en snel ondersteunen professionals van de Arlande Retail groep hun klanten bij het opstellen van informatiebeleid met als resultaat een Business-IT roadmap. Belangrijke onderdelen van het beleid zijn: strategische IT uitgangspunten, applicatielandschap, de bijbehorende technische infrastructuur en een passende IT-organisatie.

Direct voortvloeiende uit het informatiebeleid is de Retail groep gericht op:

  • cross-channel concepten en implementaties;
  • pakketselecties en implementaties;
  • project- en portfolio management
  • 2nd opinions en reviews;
  • management klankbord/empowerment sessies.

Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

DGN: Opstellen ICT/Informatiebeleidsplan en Programmamanagement

Bij DGN (nu onderdeel van Euretco) moesten de oude winkelsystemen vervangen worden. Verbeterpunten waren: systeeminrichting, dataconversie, uitrolproces en uitrolondersteuning. Voor het professioneel kunnen ondersteunen van de uitrol van het nieuwe Winkelmanagementsysteem zocht DGN naar een sterke projectpartner met kennis van Retail en leidinggevende capaciteiten. 
 

 
Bruna: Informatiebeleid

Bruna had behoefte aan een concreet plan op het gebied van informatievoorziening om de processen, applicaties, infrastructuur, data en specifiek de artikeldata in lijn te brengen met strategische doelstellingen.