Contact

ERP selectie en - implementatie

ERP selectie en - implementatie

De grote veranderingen (o.a. online verkoop) die het gevolg zijn van het ontstaan van omni-channel retail en groothandel, hebben grote impact op de processen en systemen binnen retail- en groothandelorganisaties. Waar voorheen de focus lag op het optimaliseren van het assortiment en de voorraad in de winkels ligt met omnichannel nu de nadruk op de beschikbaarheid in de keten. Ook op het gebied van artikelinformatie, zowel in beeld en in tekst, worden met omnichannel extra eisen aan de systemen gesteld. Klantgegevens is het derde gebied waar door online verkoop, grote veranderingen plaatsvinden.   

Impact op het applicatielandschap en IT ondersteuning
De centrale vraag bij omnichannel retail is of de extra eisen waaronder online verkoop door aanvullingen op de huidige systemen kunnen worden ingevuld of dat het hele applicatie-landschap vernieuwd moet worden. Naast de grote veranderingen als gevolg van omnichannel wordt de retail en groothandel ook geconfronteerd met grote veranderingen in de ICT.  Veelal zijn de huidige systemen uit een tijdperk voor online verkoop, Cloud computing, APP’s en mobiele devices, social media en big data analytics. Als gevolg hiervan moet de retail of groothandel organisatie niet alleen beslissing nemen over de functionaliteit maar ook over de in te zetten technologie m.b.t. online verkoop. Meer dan ooit zal men zich in de retail en groothandel moeten afvragen welke IT-ondersteuning vereist is voor het realiseren van de strategie met betrekking tot omnichannel retail.

Arlande helpt door een roadmap op te stellen voor veranderingen in applicatielandschap
Arlande kan de retailer helpen in het vertalen van de omnichannel strategie naar de veranderingen in de processen. Met name de voor de retail onderscheidende processen zijn vervolgens de leidraad voor de evaluatie van de huidige systemen en de selectie van de eventuele nodige veranderingen in het applicatielandschap en de IT-infrastructuur. Een roadmap wordt opgesteld met daarin quick wins, inhoudelijke afhankelijkheden, business prioriteiten en inschatting van kosten en opbrengsten. Arlande helpt!