Contact

Business Intelligence

Business Intelligence

Retail- en groothandelorganisaties hebben veel data (iedere kassabonregel bevat een groe bron aan gegevens). De kunst is om dit te benutten als informatie voor het sturen van de organisatie.

Business Intelligence is meer dan het verzamelen van informatie, het gaat om het gebruik ervan
Retail- en groothandelorganisaties beschikken niet altijd over een krachtig informatiesysteem en een supportorganisatie om de informatie op een intelligente wijze te kunnen ordenen en te analyseren. Zeker niet bij de combinatie van online - en offline gegevens. Nog van groter belang is echter dat de informatie van retail- en groothandelorganisaties wordt begrepen, continue verbeterd en dus echt wordt gebruikt om te sturen. Door de informatie beter te begrijpen kan een organisatie haar KPI’s steeds aanscherpen, kansen pakken of efficiënter werken.

Business Intelligence ligt voornamelijk in het begrijpen van de samenhang van de gegevens uit meerdere bronnen en het gebruiken ervan. Met een goed ingericht Business Intelligence systeem kan een gecontroleerde omgeving worden gecreëerd, waarmee ingespeeld kan worden op de veranderende en onzekere retail en groothandel markt.  

Arlande helpt met een referentiemodel met 80% van de Prestatie Indicatoren als startpunt
Arlande heeft een referentiemodel m.b.t Business Intelligence dat bij meerdere retailers is gehanteerd en waarin alle Prestatie Indicatoren zijn opgenomen. Dit omvat in de regel 80-90% van alle PI's. Per retailer moet worden vastgesteld of dit een KPI of een PI is. Vervolgens wordt de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens in kaart gebracht en wordt per afdeling/modulair (bijv. eerst voorraad of eerst klantanalyse) Business Intelligence geïmplementeerd. Samen met de business en ICT wordt dit ingebed, zodat de retail- of groothandelorganisatie er ook echt gebruik van maakt en steeds intelligenter wordt. Arlande helpt!