Contact

OVERHEID

OVERHEID

Arlande helpt overheidsinstellingen op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en IT, om de burger nog beter van dienst te kunnen zijn. Veranderen doe je met Arlande. Dit doen wij door zowel een mentale als digitale transformatie te realiseren, door het maken van kleine en praktische stappen.

Concrete vraagstukken waar Arlande haar partners bij heeft geholpen:

  • Grip krijgen op projecten
  • Toekomstbestendige IT: Informatiebeleidsplan
  • Data Analytics: informatie gestuurd werken
  • (her)Inrichting van de IT-informatievoorziening: infrastructuur & applicatielandschap
  • Sourcing van de IT-functie: samenwerken en uitbesteden
  • Business Intelligence: ontsluiten van informatie en de analyse daarvan (data verrijking)
  • Verandermanagement, gericht op de mens achter het systeem
  • Professionaliseren van projectmanagement en opdrachtgeverschap: wie heeft welke rol?

Meer weten?

Neem contact op met Karim Ras (06 113 179 10).

Lees hier meer over Arlande en Overheid

 

Arlande in overheidsland

Er wordt veel van de overheid verwacht. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Het is in deze tijd essentieel dat burgers op ieder gewenst moment, onafhankelijk van locatie, tijd en vraagstelling, terecht kunnen bij hun lokale overheid. Meerdere communicatiekanalen moeten worden ingezet om de burger te bereiken. Het is noodzakelijk om als overheid digitaal nog toegankelijker te worden, om zo dicht mogelijk bij de burger te staan. Digitalisering betekent een radicaal andere houding ten opzichte van IT; als overheidsorgaan dien je wendbaar te zijn in deze snel veranderende digitale wereld. En dit heeft impact op de relatie tussen ondernemingen, burgers en de overheid.

IT is dan ook van groot belang voor het functioneren van de overheid. Uitkeringen, veiligheid, belastingen werken alleen met behulp van IT. Ook het digitaliseren van overheidsdiensten wordt gezien als cruciaal en een uitdaging voor de toekomst.

Veranderende omgeving

Daarnaast is de overheid altijd in beweging, omdat het continu moet meebewegen met de ondernemingen, burgers en overheid(spartners). Een fusie, nieuwe bezuinigingen, in gebruik nemen van een gezamenlijk rekencentrum, datagestuurd werken komen bovenop het dagelijkse werk. Deze beweging wordt tevens aangewakkerd door steeds veranderende wet- en regelgeving zoals de AVG-wetgeving en de omgevingswet. Dit heeft allemaal impact op de mens, organisatie en systemen.

Centrale en lokale overheden hebben naast vele nieuwe ontwikkelingen (informatie gestuurd werken) ook te maken met bezuinigingen en met een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar lokale overheden. Meer efficiëntie en verbeterde effectiviteit moeten gaan zorgen voor een beter passende overheidsbegroting. Het realiseren van de beoogde (flexibele) dienstverlening vraagt niet alleen om een verandering in de technologie, maar ook van de medewerkers en inrichting van de organisatie zelf. Hoe dat precies uitgevoerd moet worden, is vaak niet duidelijk. Arlande helpt overheidsinstellingen bij het oplossen van deze meervoudige vraagstukken.

Wat wij doen

Arlande is het managementbureau dat organisaties al 20 jaar helpt hun ambities waar te maken. Van visie op digitale transformatie, tot implementaties en het managen van projecten. Wij begeleiden organisaties naar duurzame verbeteringen en het behalen van concrete resultaten, door businesswensen te vertalen naar IT-mogelijkheden en hierbij altijd de mens in mee te nemen. Binnen de overheid zijn wij actief en ervaren in de volle breedte van het IT-landschap: van projectmanagement tot data-gestuurd werken en van de implementatie van Lean-trajecten tot het maken van een IT-roadmap voor een gezamenlijk rekencentrum. Veranderingen, zoals data gestuurd werken, worden ondergebracht in een project of programma. Doelmatigheid van deze projecten en programma’s is een belangrijke parameter om in de gaten te houden, zodat er wel resultaten worden bereikt. Wij snappen de wakkerliggers binnen de overheid en hebben de kennis om te zorgen het juiste pad naar resultaat wordt bewandeld.

Overheid in beeld

BLOG: De Arlande aanpak geeft grip op projecten in de gemeenten
BLOG: Datagestuurd werken om georganiseerde criminaliteit aan te pakken

Specialisten

Klik hier voor het CV van:

Oplossingen met opdrachten

Gemeente Amsterdam: Implementatie Informatiegestuurd werken

Lara Schout, Ivo Duifhuizen en Amanda Bakker gingen namens Arlande als projectleider aan de slag voor de stedelijke implementatie van IGH in de volgende handhavingsdomeinen: ...

Lara Schout
Procesregisseur
Ivo Duifhuizen
Projectmanager Informatie Gestuurd Werken
 
De Connectie: nul-meting ICT organisatie

Een nul-meting van de ICT-infrastructuur, ICT-processen en de ICT-organisatie. Op basis van de nul-multing zijn aanbevelingen gemaakt en prioriteiten gesteld voor vervolgstappen. 

Harald Schuren
Principal consultant
 
Gemeente Amsterdam: Implementatie project Mobiele Handhaving

Handhaving & Toezicht is de centrale handhavingsdienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Door de groeiende behoefte tot centralisering was er ook de wens om ...