Contact

Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

De discussie over de toekomst van het Openbaar Vervoer in Nederland speelt tegenwoordig steeds vaker op. De druk op het OV-systeem wordt vergroot. De ambitie bestaat om zonder spoorboekje te rijden binnen de belangrijkste economische kernen. De reizigers zijn steeds meer op zoek naar maatwerk. Het is aan de OV-bedrijven om in te spelen om de veranderende wensen binnen de OV-sector. Ook de overheid moet keuzes maken om de sector dusdanig in te richten en aan te sturen dat hiervoor ruimte wordt gecreëerd. 

Overheid
Aan de ene kant heeft de overheid door de bezuinigingen steeds minder te besteden en laat zij door aanbesteding steeds meer over aan de markt. Aan de andere kant stelt de overheid steeds hogere eisen op het gebied van milieu en klanttevredenheid aan vervoersbedrijven in de aanbesteding. Dit vraagt bedrijven om innovatief om te gaan met de beschikbare middelen.

Marktwerking De marktwerking leidt tot aanzienlijke kostenreducties en is niet meer weg te denken uit het openbaar vervoer. De toekomst van het openbaar vervoer is onzeker wanneer autoriteiten weinig prioriteit geven aan collectief vervoer en hierop besparen. In en rond de grote steden zijn de kansen voor het openbaar vervoer beter. Echter worden juist hier kanttekeningen bij de marktwerking gezet. Het is voor transport bedrijven een uitdaging hier de voordelen van de marktwerking te behalen. Aan deze condities moet bij veel organisaties echter nog stevig worden gewerkt. [Basis Online]

Verstedelijking
Door enorme verstedelijking heroverwegen diverse provincies hun beleid voor ruimte en mobiliteit. Met name in de opkomende markten, zorgt de verstedelijking voor een enorme vraag naar investeringen in nieuw stedelijk, openbaar vervoer. Eén van de strategieën is het verdichten van bestaand stedelijk gebied met het doel hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) te faciliteren. Onder de noemer ‘beter benutten’ zijn in veel steden snelle bus- en trambanen aangelegd langs bestaande auto-infrastructuur. 

Concurrentie
Hoewel het voor vervoersbedrijven vaak lastig om zich van elkaar te onderscheiden, wordt dit weldegelijk gedaan. Marketing speelt hierbij een grote rol. Verder is het op de juiste manier bedienen van de klant ook belangrijk in de bedrijfsvoering. Door het systeem van concessieverlening hebben de vervoersbedrijven in feite twee klanten die zij moeten bedienen. Hierdoor moeten zij zowel rekening houden met de OV-autoriteit als met de reiziger. Daarnaast spelen onder andere kwaliteit van het implementatieplan en kwaliteit van reizigersinformatie een belangrijke rol.

Internationale trend
De komende jaren zullen wereldwijd fors meer fusies tussen vervoersbedrijven plaatsvinden. Nu de wereldwijde liberalisering van het openbaar vervoer doorzet en overheden zich in toenemende mate richten op de private sector voor het aanbieden van publiek transport, is internationale expansie bij veel bedrijven in de sector uitgegroeid tot een belangrijke strategische overweging. 

Arlande helpt
Het goed kunnen aansturen van deze veranderingen vereist visie op de toekomst met een juiste vertaling naar een strategisch plan voor realisatie. Strategische veranderingen die ondergebracht worden in een programma of project. Wellicht moet een aparte regie-organisatie met eigen mandatering en procuratie ingericht worden. Arlande ondersteunt organisaties bij de realisatie van haar ambitie. Arlande helpt!

 

Oplossingen met opdrachten

HTM: Projectmanagement

HTM Personenvervoer is een Nederlands vervoersmaatschappij die het openbaar vervoer met tram exploiteert in de regio Haaglanden. Sinds 2006 exploiteert HTM ook lightrail onder de naam RandstadRail. Na een aantal negatieve ervaringen met grote projecten is het brede veranderprogramma Sc Projecten gestart. Het doel hierbij was om meer grip te krijgen op (strategische) projecten en er voor zorgen dat bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd konden worden. 

 
ProRail: Invoeren Service Delivery rol

ProRail is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland en verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet, inclusief aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Uit een audit bleek dat de Service Delivery rol op de afdeling Business Intelligence Competence Center gemist werd. Op dit moment was er binnen ProRail nauwelijks meer vertrouwen in de afdeling. Arlande is gevraagd om te helpen met het terugwinnen van het vertrouwen in de afdeling.  

 

 
ProRail: Interim management

ProRail is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland en verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet, inclusief aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Uit een audit bleek dat de Service Delivery rol op de afdeling Business Intelligence Competence Center gemist werd. Op dit moment was er binnen ProRail nauwelijks meer vertrouwen in de afdeling. Arlande is gevraagd om te helpen met het terugwinnen van het vertrouwen in de afdeling. 

 
NS: Verkeersleidingsysteem

De Nederlandse Spoorwegen is een Nederlands Spoorwegbedrijf en exploiteert ook internationale treinen. Besloten is dat het huidige Verkeersleiding (VKL) systeem van ProRail voor 1 januari 2016 vervangen moet worden, vanwege de complexiteit van de bijsturing van de treindiensten. Deze dient beheersbaar te worden, waardoor ze een slimmer, goedkoper en betrouwbaarder product kunnen bieden aan de treinreizigers. VKL verzorgt de bijsturing van Personeel, Materieel en Dienstregeling. 

 
NedTrain: Coaching en projectmanagement

NedTrain is een specialist in onderhoud aan treinstellen en onderdeel van de NS Groep. Arlande is gevraagd om de Infrastructuur neer te zetten en het beheer te regelen voor het nieuwe Plannings- & Besturingssysteem Maximo van IBM dat NedTrain ging invoeren. Tijdens deze opdracht was Arlande voornamelijk bezig met het coachen van de NedTrain projectleiders in dit grote verandertraject en het omzetten van de bij hen beschikbare theoretische kennis naar een pragmatische en resultaatgerichte aanpak.