Contact

Regievoering op verandering in het onderwijs

Regievoering op verandering in het onderwijs

Wordt u als CvB, RvB of directeur ook geconfronteerd met de constante stroom aan veranderingen in het onderwijs? Hoe zorgt u dat deze veranderingen in lijn blijven met uw strategie? Hoe houdt u regie op de uitvoering van uw strategie? Hoe houdt u regie op de besluitvorming over en de uitvoering van alle initiatieven, innovaties, projecten, programma’s?

Tal van vragen, waarbij het er in essentie op neerkomt dat besluitvorming over 'changing the business' net zoveel aandacht vraagt als besluitvorming over 'running the business'. Indien u uw ambities en strategie wilt realiseren en interne en externe veranderingen wilt inpassen dan kan Project Portfolio Management u helpen om uw strategie te realiseren en belangrijke veranderingen te prioriteren.

Project Portfolio Management is een krachtig instrument voor de besluitvorming bij deze vraagstukken en voor het stellen van de juiste prioriteiten bij elkaar concurrerende veranderingen. Project Portfolio Management geeft inzicht, overzicht, rust en zekerheid. 

Arlande heeft een praktijkgerichte aanpak ontwikkeld die Project Portfolio Management écht doet werken. Door het systematisch stellen van de juiste prioriteiten bij uw onderwijsinstelling, kunt u de strategie veel sneller en doelgerichter realiseren.

De aanpak van Arlande biedt hiervoor een aantal concrete oplossingen door maatwerk te leveren en slim gebruik te maken van PPM best practices. Daarnaast wordt u geholpen eenvoudig, transparant en systematisch prioriteiten te stellen in de dagelijkse hectiek van uw onderwijsinstelling en de vele veranderingen. Verder vindt u in deze aanpak antwoorden op essentiële vragen. Het begint altijd met de vraag wie de besluitvorming in handen neemt over veranderingen en prioriteiten stelt op basis van welke PPM beleidskaders. Daarna volgt de vraag hoe de optimale PPM processen er binnen uw organisatie uit zien en op basis van welke PPM informatie de besluitvorming juist en met de juiste prioriteiten zal plaatsvinden. Tevens is het van belang om de vraag te beantwoorden over wat de cultuur is in uw organisatie rond besluitvorming over innovaties in het onderwijs en de diverse projecten. En: welk gedrag vertonen de managers in uw organisatie bij het stellen van prioriteiten over overanderingen? Welke prioriteiten werken belemmerend en welke stimulerend?

Of u nu voor het eerst Project Portfolio Management toepast, of al verder bent gevorderd hiermee, u zult met de aanpak van Arlande voor Project Portfolio Management altijd verbeteringen vinden. Soms aan de harde kant, in structuur en processen van het stellen van prioriteiten. Soms aan de zachte kant van de besluitvorming, in de competenties en karakters van de betrokken mensen.

Specifiek voor onderwijsinstellingen hebben we als Arlande veel ervaring met het krijgen van regie op combinaties van veranderingen zoals: innovaties en digitalisering in het onderwijs, regie op transities richting Cloud, verbeteringen in de onderwijslogistiek, implementatie self-service of servicedesk concepten, vervanging van bedrijfsvoeringsapplicaties, lokatiesturing of juist centralisatie.