Contact

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek

Er is veel veranderd binnen het onderwijs. Het concept van een klas studenten met één onderwijsprogramma is niet meer van deze tijd. Het onderwijs wordt steeds persoonlijker, dynamischer en meer multidisciplinair. Efficiënt plannen wordt steeds belangrijker. Het is van belang dat de logistiek binnen het onderwijs hierin meebeweegt. Een goede definitie van onderwijs logistiek is: ‘Het op een kosten-efficiënte manier zorgdragen dat de juiste groep studenten en docenten op de juiste tijdstippen en plaatsen bij elkaar komen om onderwijs te laten plaats vinden.’ 

De nieuwe vorm van onderwijs zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen de onderwijslogistiek. Het detailniveau van het rooster wordt variabeler, de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het onderwijs (en het rooster) wordt verspreid over meerdere teams en efficiënt hergebruik van onderwijscomponenten wordt in meerdere opleidingen noodzakelijk. Flexibele organisatie van onderwijslogistiek is hierdoor vereist. Het efficiënt gebruiken van beschikbare resources (docenten, ruimtes, voorzieningen etc.) en effectieve onderwijsuitvoering leidt tot tevreden studenten en docenten. Wanneer dit niet het geval is treden er al snel ongewenste logistieke problemen op, zoals: dubbele ruimteboekingen, veel roosterwijzigingen, in - efficiënte afstemming tussen ruimtecapaciteit en groepsgrootte, veel tussenuren en klachten.

Om onderwijslogistiek efficiënt uit te voeren moet er goed voorbereid worden. Hoe slechter de voorbereiding hoe meer problemen in de uitvoering. Er zijn verschillende aspecten van de voorbereiding, zoals: wat moet er gedoceerd worden (curriculum), hoe moet dit gedaan worden (uitvoeringsvorm/didactiek), en wie moet dit uitvoeren (docentplanning). Deze drie elementen beïnvloeden elkaar en samen definiëren zij het onderwijsproduct en het onderwijsleveringsproces. 

Ook de uitvoering vraagt om goede organisatie. De uitdaging is om, zonder de kwaliteit van het onderwijs in gevaar te brengen, problemen op te lossen. Er dient dus een balans gevonden te worden tussen het voorkomen en het oplossen van problemen, zonder dat dit ten kost gaat van andere zaken. Efficiënt plannen wordt een vereiste. 

Arlande helpt
Onderwijslogistiek is een complex onderwerp. Er bestaan geen universele oplossingen die blind toegepast kunnen worden. Op basis van ruime ervaring weten de managers van Arlande hoe de onderwijslogistiek in elkaar zit en wat in welke situatie gewenst is. Arlande helpt!