Contact

Masterclass Opdrachtgeverschap in het onderwijs

Masterclass Opdrachtgeverschap in het onderwijs

Eigenlijk maakt het niet zo veel uit: zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs komt het er op aan dat veranderingen op een goede manier aangestuurd worden. In het onderwijs is de verandernoodzaak sterk aan het groeien. Met veranderingen wordt niet verbeteringen bedoeld, zoals bij procesverbetering (oftewel hetzelfde werk efficiënter en effectiever doen), maar veranderingen naar iets nieuws, iets anders.

Veranderingen met een blijvend resultaat worden het best programmatisch/projectmatig opgepakt. Hiervoor krijgt het management van een onderwijsinstelling er behoorlijk wat werk bij dat op verschillende vlakken afwijkt van het zorgen voor goed onderwijs. Wie heeft voldoende tijd voor het opdrachtgeverschap van instelling brede initiatieven voor meerdere scholen of instituten? In hoeverre dragen de initiatieven bij aan de strategische onderwijsdoelen? Wie voelt zich daarvoor aansprakelijk en kan daar het best sturing aan geven? Aan wie wordt gerapporteerd? Wie zit er in de stuurgroep en waarvoor is deze in het leven geroepen? Hoe zit het met de verschillende verantwoordelijkheden? Kan opdrachtgeverschap wel worden gedelegeerd? Wat zijn de prioriteiten en afbreukrisico’s? Hoe krijgt u de veranderingen waarom u gevraagd heeft?

Bestuurders en directies van een onderwijsinstelling moeten samen af spreken hoe men met de veranderinitiatieven om wenst te gaan. Alleen een gedragen, eenduidige aanpak met één begrippenkader gaat zorgen voor het behalen van die strategische veranderdoelen. Maar hoe zorgt u daar voor?

Arlande helpt

Arlande kent deze dilemma's uit de praktijk en heeft om hier antwoord op te geven de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Wij nodigen u en twee colleg'as graag uit om zich aan te melden voor de open inschrijving. Elke maand vindt er een verkorte versie in Baarn plaats waar met 6 tot 12 deelnemers van andere organisaties discussie wordt gevoerd over de rol van een Opdrachtgever. Uiteraard kan deze Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap ook inhuis georganiseerd worden; specifiek voor uw bestuur en directie en/of overige managementteams.