Contact

Informatievoorziening in het Onderwijs

Informatievoorziening in het Onderwijs

Een informatievoorziening kan worden gezien als de bloedsomloop van een onderwijsinstelling. Het vormt de werkzaamheden die zich bezighouden met het verzamelen, beheren en verspreiden van kennis en informatie. Alle organisatiedelen krijgen hun bouwstoffen aangeleverd via de informatiestroom, die door de organisatie loopt. Een slechte informatievoorziening resulteert in slecht functionerende organisatiedelen. 

Goede informatievoorziening voor optimaliseren van bedrijfsvoering

Een goede informatievoorziening is noodzakelijk, maar vaak complex qua inrichting en beheer, en kostbaar. Echter, om adequaat in te kunnen spelen op de veranderende wet- en regelgeving en de behoeften van studenten zal de informatievoorziening efficiënt georganiseerd moeten worden. Er dienen keuzes gemaakt te worden die enerzijds voldoen aan het beleidskader en anderzijds de interne en externe informatiebehoefte optimaal vervullen. Het vaststellen van een informatiebeleid zorgt voor een kader om de informatievoorziening aan te passen en te verbeteren. Door een helder informatiebeleid vast te leggen wordt een fundament gecreëerd waarmee de onderwijsinstelling en haar bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden en de ICT kosten onder controle gehouden kunnen worden.  

Informatievoorziening in het Onderwijs die aansluit bij het toekomstbeeld

Belangrijke eigenschappen voor een succesvolle informatievoorziening is dat het communiceerbaar is met en gedragen wordt door het toekomstbeeld van de onderwijsinstelling en de route hiernaar toe. Deze route moet inzichtelijk en uitvoerbaar zijn en aansluiten op het primaire proces, namelijk onderwijs. Het moet doeltreffend en pragmatisch zijn, maar ook een compleet beeldgeven zodat afhankelijkheden zichtbaar worden.  Als geheel moet het waarde toevoegen aan de strategische doelstelling van de onderwijsinstelling. 

Een aanpak voor helder informatiebeleidsplan: Arlande helpt

Arlande gebruikt deze uitgangspunten in haar aanpak bij het optimaliseren van de informatievoorziening in het onderwijs. De aanpak, gebaseerd op bestaande modellen en eerdere ervaringen, wordt stapsgewijs uitgevoerd met als resultaat een helder informatiebeleidsplan. De gehele aanpak gebruikt processen als vertrekpunt en is voornamelijk gebaseerd workshop, waardoor acceptatie en draagvlak wordt gecreëerd bij de instelling. De ervaring van Arlande maakt het mogelijk om een uitdagende, maar toch realistische houding aan te nemen tijdens de workshops, die ten goede komt aan de toekomstvisie van de onderwijsinstelling. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

Inholland: Adviseren Informatiebeleid en PPM

Hogeschool Inholland is een van de grootste HBO instituten in Nederland met ruim 35.000 studenten en 2.500 medewerkers verspreid over 6 hoofdvestigingen in Noord- en Zuid-Holland. Inholland is ontstaan door een fusie van 4 hogescholen. Arlande is gevraagd bij te dragen aan het realiseren van de ambities om vanuit het ‘traditionele aanbod gestuurd onderwijs’ te transformeren naar ‘vraag gestuurde competentiegericht onderwijs’.