Contact

Digitalisering in het onderwijs

Digitalisering in het onderwijs

De afgelopen 30 jaar is er in wezen niet heel veel veranderd aan de wijze waarop er les gegeven wordt in het voortgezet onderwijs. Natuurlijk zijn er innovaties geweest op de onderwijsmethodiek en zijn schoolborden vervangen door smartbords of digibords. Powerpoint en Prezi presentaties hebben hun intrede gedaan. Maar wat is dat vergeleken met de enorme digitale ontwikkeling van de laatste jaren? Is digitalisering binnen het onderwijs een non issue? Zeer zeker niet. De afgelopen paar jaar zien we een toenemende bewustwording dat digitalisering een must is. Digitalisering van het onderwijs én digitalisering van de bedrijfsvoering. In het onderwijs zijn trends gaande naar een gepersonaliseerde vraag: de student wil wanneer hem dat uitkomt, op de plaats waar hij dan zit en met de middelen die hem ter beschikking staan kennis vergaren: any time, any place en any device.

Belevingswereld

Dat vraagt een andere manier van kennisoverdracht. Termen als distance learning, flipping the classroom, co-creation, MOOC’s, serious gaming en adaptive learning horen en zien we allemaal. Maar wat is dat en hoe kan het geïntegreerd worden in het bestaande opleidingen aanbod. Wat betekent het voor de studenten? Wat betekent het voor de docenten? Zijn de docenten voldoende ‘digi-vaardig’ om mee te gaan in de digitale wereld waarin de studenten vaak al veel verder zijn? De belevingswereld van jonge mensen en de verwachting voor hun beroepsleven is nauw verbonden met digitalisering. Voor docenten is dit blijkbaar anders. Bij hen leeft de digitalisering veel minder. Basis computervaardigheden zijn soms onvoldoende aanwezig of docenten zijn bang om fouten te maken. In toenemende mate zijn dit remmende factoren voor digitalisering binnen het onderwijs. Docenten zijn niet meer de enige bron van kennis; wat wordt gedoceerd wordt vlot en eenvoudig gecontroleerd en verder uitgeplozen. Docenten moeten steeds vaker de discussie aan met Wikipedia.

Onderwijsinnovatie

Wat betekent dat voor de digitalisering van het onderwijs? Een ding is zeker: digitalisering is snel bezig zijn achterstand in te halen binnen het onderwijs. Onderwijsinstellingen die daar niet in mee gaan verliezen straks hun bestaansrecht en/of krijgen de bekostiging van studenten niet meer rond. Onderwijsinnovatie in curriculumopbouw, wijze van lesgeven en aanbieden van lesstof vereisen moderne digitale middelen. Een samenwerking tussen de onderwijs teams en de ICT afdeling is essentieel. Wat is er mogelijk vanuit de techniek en wat is gewenst vanuit het onderwijs. Een digitaliseringsbeleid, uitgewerkt in een plan van aanpak, is nodig om vast te stellen wat we willen, wanneer we dat willen en wat dit betekent. Hoe ziet de businesscase er uit? Wat is de impact op de organisatie? Hoe past een en ander binnen het informatie beleid? Of moeten we deze juist aanpassen?

Arlande helpt

Arlande staat onderwijsinstellingen bij in het realiseren van hun digitaliserings wensen, zowel in het onderwijsveld zelf, als in de bedrijfsvoering. De onderwijsgroep, een groep experts van Arlande met veel ervaring in het Onderwijs heeft hier ideeën en realisatiestrategiën voor ontwikkeld en gerealiseerd. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

Hogeschool Leiden
De nieuwe BI-omgeving heeft als doel de huidige rapportages te vervangen. Dit betekent dat vanaf het begin van ingebruikname de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid goed moeten zijn.
De gebruikers moeten vertrouwen erin hebben en aangehaakt blijven om het systeem optimaal te laten functioneren. De belangrijkste doelstelling van het project is:
  • Het realiseren van een fundament voor een bij de hogeschool passende gebruiksvriendelijke en toegankelijke BI-omgeving, welke voorziet in de rapportage behoefte van het (hoger) management.