Contact

Bedrijfsvoering in het onderwijs

Bedrijfsvoering in het onderwijs

Hoe kan digitalisering bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en een hogere klanttevredenheid? Hoe draagt hospitality bij aan een betere dienstverlening in het onderwijs? Welke sourcing strategie ligt aan een optimale bedrijfsvoering ten grondslag? Zo maar een paar vragen waar iedere onderwijsinstelling regelmatig mee worstelt. Vragen die ingrijpen op de optimalisering van uw bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

Optimalisering bedrijfsvoering

Hoe kan optimalisering in de bedrijfsvoering gerealiseerd worden? Als eerste dient men te kijken naar wat er onder optimalisering van de bedrijfsvoering in het onderwijs wordt verstaan. Een efficiënte, effectieve en flexibele inrichting van de bedrijfsvoering betekent dat de processen op een slimme, slanke en soepele manier moeten worden inrichten.

Digitalisering

Met de juiste digitalisering van (delen van) processen (bijv. handmatig invullen van formulieren) ben je in staat om een snelle en adequate ondersteuning te bieden. Digitalisering van de bedrijfsvoering gebeurt in samenwerking met onderwijsteams en met de studenten. Hoe helpt digitalisering de docenten om ‘slim’ hun administratieve taken uit te voeren? Hoe helpt digitalisering de studenten hun weg snel en makkelijk te vinden binnen hun school? Het aanbieden van een laagdrempelige wijze (bijv. via een app) om roosters, studieresultaten, studievoortgang, beschikbare werkplekken in de bibliotheek of Open Leer Gebied in te zien, is daarbij wel de minimale invulling. Het gaat hier dus over de digitalisering van de bedrijfsvoering ten bate van de docenten en de studenten en niet over de digitalisering van het onderwijs zelf. Daarnaast heeft digitalisering ook betrekking op een gepersonaliseerd aanbod van informatie. Voor digitalisering van het onderwijs: zie hier.

Sourcing strategie

Bij optimalisering van de bedrijfsvoering hoort ook een gedegen sourcing strategie. De benodigde werkzaamheden kunnen immers zelf worden uitgevoerd, in samenwerking worden gedaan (o.a. met andere instellingen in het onderwijs) of kunnen juist worden uitbesteed. De sourcing strategie geeft aan welke processen en werkzaamheden op welke manier optimaal gesourced kunnen worden. De sourcing strategie geeft antwoord op vragen welke afwegingen van belang zijn om werkzaamheden zelf te doen of op een andere manier te sourcen.  Op basis van de voor de betreffende onderwijsinstelling gepersonaliseerde sourcing strategie kan op een eenvoudige wijze vastgesteld worden hoe optimalisering van de formatie kan plaatsvinden.

Hospitality

Hospitality wordt van steeds groter belang binnen instellingen in het onderwijs. Aspecten van hospitality als veilig, schoon en gastvrij worden door zowel het eigen personeel als door de studenten in toenemende mate gewenst. Hospitality gaat echter verder dan een eenmalige actie. Hospitality vraagt om een servicegerichte instelling en bewuste toepassing van de gewenste normen en waarden. Hospitality gaat dus over de bedrijfscultuur. Hospitality is niet ‘iets’ van bedrijfsvoering maar moet ook binnen de onderwijsteams een plaats krijgen. Een traject dat een eigenaar nodig heeft op het hoogste niveau binnen het onderwijs. Hospitality invoeren kenmerkt zich door een projectmatige start met ludieke acties en veel communicatie over bereikte resultaten. Een dergelijk traject begint vaak binnen bedrijfsvoering maar zal zich zeker moeten uitbreiden naar de onderwijsteams om succesvol te doen. Hospitality dat doen we namelijk allemaal.

Arlande helpt

Wilt u meer weten over optimalisering van bedrijfsvoering, digitalisering, sourcing strategie of hospitality binnen het onderwijs? De Arlande Onderwijsgroep is gespecialiseerd in bovenstaande onderwijsonderwerpen.